לוח דינים ומנהגים לחודש שבט

P4031317

 שבט תשפ"ב

3 בינואר 2022 – 31 בינואר 2022

המולד: ליל שני אחרי חצות הלילה בשעה2:23(+15 חלקים)

קידוש לבנה: מליל שישי ה' בשבט (6.1.2022) עד ליל שלישי ט"ז בשבט (18.1.2022) שעה20:43

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שלישי ח' בשבט (10.1.2022)

ראש חודש שבט, יום שני ב', א' בשבט (3.1.2022), תפילת ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ה' בשבט (7.1.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:15

ירושלים

17:30

ניו יורק

16:25

מלבורן

20:16

מדריד

17:34

תל אביב

16:31

תל אביב

17:32

לוס אנג'לס

16:31

יוהנסבורג

18:41

מרבייה

18:02

באר שבע

16:34

באר שבע

17:33

פריס

16:42

בואנוס איירס

19:41

טורונטו

16:30

חיפה

16:22

חיפה

17:30

לונדון

15:40

מוסקבה

15:48

ורשה

15:10

אילת

16:26

אילת

17:36

אמסטרדם

16:15

רומא

16:24

שבת פרשת בא, ו' בשבט (8.1.2022)

מפטירים בירמיהו פרק מו פסוק יג: 'הדבר אשר דבר ה'".

במנחה קוראים שלושה בפרשת בשלח.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ב בשבט (14.1.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:21

ירושלים

17:36

ניו יורק

16:32

מלבורן

20:15

מדריד

17:41

תל אביב

16:37

תל אביב

17:37

לוס אנג'לס

16:37

יוהנסבורג

18:41

מרבייה

18:09

באר שבע

16:40

באר שבע

17:39

פריס

16:51

בואנוס איירס

19:40

טורונטו

16:37

חיפה

16:28

חיפה

17:35

לונדון

15:50

מוסקבה

16:00

ורשה

15:20

אילת

16:32

אילת

17:41

אמסטרדם

16:25

רומא

16:32

שבת פרשת בשלח (שבת שירה), י"ג בשבט (15.1.2022)

נוהגים לעמוד בשעת קריאת שירת הים, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים פרק ד פסוק ד: "ודבורה אשה נביאה" עד סוף פרק ה "ארבעים שנה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת יתרו.

יום שני, ט"ו בשבט (17.1.2022)

חמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילנות. אין אומרים תחנון (וכן במנחה שלפניו) אבל אומרים "למנצח... יענך".

נוהגים לאכול מפירות האילן שנשתבחה בהן ארץ ישראל, כדי לזכור את ראש השנה לאילנות. יש המהדרין לטעום 30 מיני פירות. בפירות יבשים יש להיזהר מחרקים. בפירות מיובאים יש לבדוק הכשר מוסמך. יש הלומדים תיקון הנקרא: "פרי עץ הדר".

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ט בשבט (21.1.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:27

ירושלים

17:42

ניו יורק

16:40

מלבורן

20:12

מדריד

17:49

תל אביב

16:43

תל אביב

17:43

לוס אנג'לס

16:44

יוהנסבורג

18:40

מרבייה

18:16

באר שבע

16:46

באר שבע

17:45

פריס

17:01

בואנוס איירס

19:37

טורונטו

16:46

חיפה

16:34

חיפה

17:41

לונדון

16:01

מוסקבה

16:13

ורשה

15:31

אילת

16:38

אילת

17:46

אמסטרדם

16:36

רומא

16:40

שבת פרשת יתרו, כ' בשבט (22.1.2022)

את עשרת הדברות קוראים בטעם התחתון.בשבועות קוראים בטעם העליון. בקריאת התורה בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן, קוראים בטעם התחתון, ויש הנוהגים שבכל קריאה בציבור קוראים בטעם העליון, ורק יחיד הקורא לעצמו קורא בטעם התחתון. [באור הלכה תצ"ד]. הספרדים קוראים בטעם העליון. נוהגים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות. מפטירים בישעיהו פרק ו: "בשנתמותהמלךעוזיהו" עד "בן טבאל",ומוסיפים מפרק ט פסוקים ה-ו : "כי ילד יולד לנו" עד "תעשה זאת".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת משפטים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ו בשבט (28.1.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:34

ירושלים

17:48

ניו יורק

16:49

מלבורן

20:07

מדריד

17:57

תל אביב

16:50

תל אביב

17:49

לוס אנג'לס

16:51

יוהנסבורג

18:37

מרבייה

18:23

באר שבע

16:52

באר שבע

17:50

פריס

17:12

בואנוס איירס

19:33

טורונטו

16:55

חיפה

16:41

חיפה

17:47

לונדון

16:13

מוסקבה

16:27

ורשה

15:44

אילת

16:44

אילת

17:52

אמסטרדם

16:49

רומא

16:49

שבת פרשת משפטים, כ"ז בשבט (29.1.2022)

מפטיריםבירמיהו פרק לד פסוק ח "הדבר אשר היה" עד "מאין יושב" ומוסיפים מפרק לג פסוקים כה-כו עד "ורחמתים". מברכים חודש אדר ראשון שחל ביום שלישי וביום רביעי (1-2.2.2022). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: יום שלישי אחרי הצהריים (1.2.2022) שעה 15:07 (+16 חלקים)

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תרומה. אומרים "צדקתך צדק".

יום שני, כ"ט בשבט (31.1.2022). ערב ראש חודש אדר א'. יום כיפור קטן. במנחה אין אומרים תחנון.