לוח דינים ומנהגים לחודש תמוז

P525016_20230615-073752_1

תמוז תשפ"ג

19 ביוני – 18 ביולי 2023

המולד: יום ראשון כ"ט בסיון (18.6.2023) בשעה 15:36 (+15 חלקים)

זמן קידוש לבנה:מליל חמישי ג' בתמוז (21.6.2023) עד ליל שני י"ד בתמוז (2.7.2023) כל הלילה

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני ז' בתמוז (25.6.2023).

תקופת תמוז: שבת י"ט בתמוז (8.7.2023), שעה 13:30

ב' ראש חודש תמוז, יום ג', א' בתמוז (20.6.2023). נוהגים ככל ראש חודש.

שבת פרשת חקת, ה' בתמוז (24.6.2023), [בחו"ל פרשת קרח].

מפטירים בנביא (שופטים יא): "ויפתח הגלעדי" עד סוף פסוק לג.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בלק. אבות פרק ה'.

שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז (1.7.2023), [בחו"ל: פרשת חקת-בלק].

מפטירים בנביא (מיכה ה): "והיה שארית יעקב" עד (ו, ח) "והצנע לכת".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת פנחס. אבות פרק ו.

יום ה', י"ז בתמוז (6.7.2023). תענית צבור של י"ז בתמוז. עלות השחר 3.50. סליחות, "אבינו מלכנו", "ויחל". במנחה, "ויחל", הפטרה, "עננו", אבינו מלכנו, ברכת כהנים כנהוג. סוף התענית 20:11, 18 דקות אחרי שקיעה.

ימי "בין המצרים" – מי"ז בתמוז 6.7.2023) עד אחר תשעה באב (27.7.2023). אין מתחתנים, אין לובשים בגדים חדשים וכלים חדשים שמברכים עליהם "שהחיינו", ואין קונים אותם אפילו לשימוש אחרי תשעה באב. אין מסתפרים. (אָבֵל שכלו לו ימי השלושים לפני ראש חודש מנחם-אב, מותר בתספורת. ואם אחרי ראש חודש – אסור עד אחרי תשעה באב). אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, ובשבת יש אומרים שמותר לברך. (לדעת הגר"א מותר לברך על פרי חדש אף בימי חול, אם לא יימצא הפרי אחר תשעה באב).

מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותה (הגריעב"ץ). סעודה של שידוכים מותרת עד ראש חודש אב. שידוכים בלי סעודה מותרים אפילו בתשעה באב. סעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים אפילו בבשר

ויין גם אחר ראש חודש. מוזיקה עליזה אסורה. טיולים ורחצה, אפילו של תענוג, מותרים עד ראש חודש אב. ליטול ציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרי ראש חודש.

חסידים ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בצוהרי היום בכל יום, מי"ז בתמוז עד ערב תשעה באב, מלבד ערב שבת וראש חודש.

שבת פרשת פנחס, י"ט בתמוז (8.7.2023). שבת ראשונה של "תלתא דפורענותא".

מפטירים בירמיהו א' "דברי ירמיהו" עד (ב,ג) "נאם ה'".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מטות. אבות פרק א.

שבת פרשת מטות ומסעי, כ"ו בתמוז (15.7.2023), "חזק".

בקריאת התורה אין להפסיק במ"ב המסעות. מפטירים בירמיהו ב,ד: "שמעו דבר ה'" עד (כח) "היו אלהיך יהודה" ומוסיפים פרק ג,ד: "הלא מעתה" עד "אלוף נעורי אתה". מברכים חודש מנחם אב שחל ביום רביעי (19.7.2023). אין אומרים "אב הרחמים". (לדעת הגר"א, אומרים).

המולד: ליל שלישי כ"ט בתמוז (18.7.2023) שעה 4:20 + 16 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת דברים. אבות פרק ב.

יום ג', כ"ט בתמוז (18.7.2023). במנחה תפילת יום כיפור קטן מוקדם, ואין אומרים תחנון. כדאי ללבוש בגדים מכובסים חצי שעה לפחות, כדי שאפשר יהיה ללובשם אחרי ראש חודש.

________________________________________________________________________________________________________________

הארה חודשית ירושלמית – תמוז

הרב אברהם בלס – מכון "אורות הירושלמי"

אחד מהדברים הקשים שקרו בי"ז בתמוז מבין חמשת האירועים הקשים הוא העמדת צלם בהיכל. אם לפי התלמוד הבבלי משמע שאפוסטומוס הרשע הוא זה שהעמיד את הצלם בהיכל, הרי לדעת אחת בירושלמי (והדברים תלויים בגרסה של המשנה האם גורסים העמיד או הועמד)מי שהעמיד את הצלם בהיכל הוא מנשה מלך ישראל הרשע. לפי דעה זאת שבירושלמי האירוע החמור ביותר הוא זה שמלך ישראל הוא זה שפוגע בעולם היהדות. דבר זה מוריד לגמרי את כבודה ומעמדה של התורה..

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ד' בתמוז (23.6.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:39

מדריד

21:19

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:49

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:23

באר שבע

19:29

באר שבע

20:30

פריס

21:30

בואנוס איירס

17:22

טורונטו

20:36

חיפה

19:24

חיפה

20:34

לונדון

20:53

מוסקבה

20:52

ורשה

20:30

אילת

19:13

אילת

20:24

אמסטרדם

21:37

רומא

20:19

בלמונטה

20:45

ליסבון

20:47

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"א בתמוז (30.6.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:14

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:42

מדריד

21:19

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:50

יוהנסבורג

17:03

מרבייה

21:24

באר שבע

19:30

באר שבע

20:30

פריס

21:29

בואנוס איירס

17:24

טורונטו

20:36

חיפה

19:25

חיפה

20:35

לונדון

20:53

מוסקבה

20:51

ורשה

20:30

אילת

19:14

אילת

20:25

אמסטרדם

21:36

רומא

20:19

בלמונטה

20:45

ליסבון

20:48

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ח בתמוז (7.7.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:29

ניו יורק

20:10

מלבורן

16:45

מדריד

21:17

תל אביב

19:30

תל אביב

20:32

לוס אנג'לס

19:49

יוהנסבורג

17:05

מרבייה

21:23

באר שבע

19:29

באר שבע

20:29

פריס

21:27

בואנוס איירס

17:27

טורונטו

20:34

חיפה

19:24

חיפה

20:33

לונדון

20:50

מוסקבה

20:47

ורשה

20:27

אילת

19:14

אילת

20:24

אמסטרדם

21:33

רומא

20:17

בלמונטה

20:46

ליסבון

20:42

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ה בתמוז (14.7.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:11

ירושלים

20:27

ניו יורק

20:07

מלבורן

16:49

מדריד

21:14

תל אביב

19:28

תל אביב

20:29

לוס אנג'לס

19:47

יוהנסבורג

17:08

מרבייה

21:20

באר שבע

19:27

באר שבע

20:27

פריס

21:22

בואנוס איירס

17:31

טורונטו

20:30

חיפה

19:22

חיפה

20:31

לונדון

20:44

מוסקבה

20:40

ורשה

20:21

אילת

19:12

אילת

20:21

אמסטרדם

21:27

רומא

20:14

בלמונטה

20:41

ליסבון

20:44