לוח דינים ומנהגים לחודש סיון

P5172300

סיון תשפ"ג

21 במאי – 18 ביוני 2023

המולד: ליל שבת כ"ט באייר (19.5.2023) בשעה 2:52 (+14 חלקים)

זמן קידוש לבנה:מליל רביעי ד' בסיון (23.5.2023) עד מוצאי שבת ט"ו בסיון (3.6.2023) שעה 21:14.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת ח' בסיון (27.5.2023).

ראש חדש סיון, יום א', א' בסיון (21.5.2023). במוצש"ק בתפילה: "יעלה ויבוא". אין אומרים "ויהי נועם" "ואתה קדוש". נוהגים ככל ראש חודש.

ביום ג', ג' בסיון (23.5.2023), מתחילים שלשת ימי הגבלה. עד יום ו', י"ב בחודש (1.6.2023), אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נשמות. אין מתענים, מלבד חתן ביום חופתו. אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח".

מי שהחל אבלות בראש חודש אייר - רשאי להסתפר ביום ג' בסיון (תצג, מ"ב יד-טו).

יום ה', ה' בסיון. ערב שבועות (25.5.2023), עירוב תבשילין. מערבים בפת ובכזית בשר או תבשיל הראוי ללפת בו את הפת. מזכה לאחרים ע"י אשתו או אחד מבניו הגדולים, מברך "על מצוות עירוב", ואומר: "בהדין עירובא יהא שרי לן לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיומא טבא לשבתא, לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת". בעברית: "בעירוב זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת וכו'". אם מערב רק לעצמו, אינו אומר "לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת". שכח לערב, יכול לערב עד 18 דקות אחרי השקיעה. שכח לערב אחרי הזמן, יפנה לרב שייתן לו רשות לסמוך על עירובו.

חג השבועות, יום ו', ו' בסיון (26.5.2023)

ערבית, מאחרים להתפלל, בכדי לקיים "תמימות" של ימי הספירה. תפילה של יום טוב, בהדלקת הנרות ובקידוש - ברכת שהחיינו. מקדש יק"ז: יין, קידוש, זמן. נוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית. מנהג ירושלים ועוד מקומות להתפלל בהשכמה. דין ברכות השחר למי שלא ישן בלילה, עיין לעיל בהושענא רבה.

הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים לפי המנהג. קוראים את מגילת רות. אם יש מגילה כשרה מברך על מקרא מגילה וברכת שהחיינו. (יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא מגילת רות בספר ביחידות בבית הכנסת או בבית, בלי ברכה. בחו"ל קוראים רות ביום ב' דשבועות). קדיש יתום, מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. "אקדמות" יש לומר לאחר שכהן עלה לבימה, לפני ברכות התורה. בספר ראשון קוראים לחמשה בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון, חצי קדיש, בשני קוראים למפטיר בפרשת פנחס, במדבר כח, כו-לא: "וביום הבכורים" עד "ונסכיהם", מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים בפסוק "ותשאני רוח" (ג',יב). אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות, אב הרחמים, מוסף של יום טוב, ותערב, ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום: "השמים מספרים" (תהלים יט).

נוהגים לאכול בסעודת הבוקר מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד,יא).

מנחה של יום טוב.

שבת פרשת נשא, ז' בסיון (27.5.2023)

אסרו חג. הדלקת נרות שבת. אין אומרים "לכו נרננה" רק "מזמור שיר ליום שבת". החסידים מתחילים ב"מזמור לדוד" וארבעה חרוזים מתוך "לכה דודי", כמו בשבת חול המועד. תפילת שבת.

בשחרית קריאת התורה לשבעה בפרשת השבוע, מפטירים בשופטים יג, ב: "ויהי איש אחד מצרעה" עד סוף הפרק. אין אומרים "אב הרחמים".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהעלותך. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק א.

[בחו"ל: יום טוב שני של גלויות. תפילת יום טוב, ומזכיר של שבת. הלל שלם, מגילת רות, ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לשבעה בפרשת ראה (דברים יד, כב) "עשר תעשר", עד סוף הסדרה "אשר נתן לך", ובשני קוראים למפטיר בפרשת פנחס, במדבר כח, כו-לא "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוק ג': "תפלה לחבקוק" עד סופו. מתחילים בפסוק "וה' בהיכל קדשו"

ומוסיפים הפיוט "יציב פתגם". יזכור ותפילת מוסף של יום טוב, ומזכיר של שבת. במנחה תפילת יו"ט וקוראים לשלשה בפרשת נשא].

יום ו', י"ג בסיון (2.6.2023). חוזרים לומר תחנון.

שבת פרשת בהעלותך, י"ד בסיון (3.6.2023) [בחו"ל פרשת נשא].

בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך, ובלבד שישמע לציבור, מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". את מסעות הדגלים קוראים בנעימה חגיגית. מפטירים בזכריה ב: "רני ושמחי בת ציון" עד (ד,ז): "חן חן לה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת שלח. אבות פרק ב.

שבת פרשת שלח, כ"א בסיון (10.6.2023) [בחו"ל פרשת בהעלותך].

מפטירים ביהושע ב "וישלח יהושע".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת קרח. אבות פרק ג.

שבת פרשת קרח, כ"ח בסיון (17.6.2023) [בחו"ל פרשת שלח].

מפטירים בשמואל א' יא, מן "יאמר שמואל" עד "לעשות אתכם לו לעם". מברכים חודש תמוז שיחול ביום שני וביום שלישי (19-20.6.2023). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: יום ראשון כ"ט סיון (18.6.2023) שעה 15:36 + 15 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת חוקת. אבות פרק ד.

יום א', כ"ט בסיון (18.6.2023). יום כיפור קטן. אין אומרים תחנון במנחה.

א' ראש חודש תמוז, יום ב', ל' בסיון(19.6.2023), תפילת ראש חודש.

_________________________________________________________________________________________________________________

הארה חודשית ירושלמית – כ"ג בסיון

הרב אברהם בלס – מכון "אורות הירושלמי"

ישנו מתח מתמיד בין עם ישראל ואומות העולם. בי"ג בניסן נשלחו האגרות הראשונות של המן הרשע. בכ"ג בסיוון נשלחו האגרות השניות התבטלה הגזרה של המן הרשע להשמיד את כל היהודים.בין י"ג בניסן לבין כ"ג בסיון 80 יום. עם ישראל היה שרוי בפחד מפני השמדה 70 יום. אומר התלמוד הירושלמי (סוטה א, י) ש-70 יום אלו הם כנגד 70 יום בהם בכו המצרים על פטירת יעקב אבינו. ישנו יחס ישיר בין מעשים טובים של הגויים, לבין סבל של עם ישראל.

זמני הדלקת נרות ביום חמישי, ערב חג השבועות, ה' בסיון (25.5.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:00

ירושלים

20:17

ניו יורק

19:55

מלבורן

16:43

מדריד

21:03

תל אביב

19:17

תל אביב

20:20

לוס אנג'לס

19:36

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:09

באר שבע

19:16

באר שבע

20:18

פריס

21:09

בואנוס איירס

17:24

טורונטו

20:19

חיפה

19:11

חיפה

20:21

לונדון

20:31

מוסקבה

20:25

ורשה

20:07

אילת

19:01

אילת

20:12

אמסטרדם

21:14

רומא

20:02

בלמונטה

20:30

ליסבון

20:32

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ג בסיון (2.6.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:05

ירושלים

20:22

ניו יורק

20:02

מלבורן

16:40

מדריד

21:09

תל אביב

19:22

תל אביב

20:25

לוס אנג'לס

19:41

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:15

באר שבע

19:21

באר שבע

20:22

פריס

21:18

בואנוס איירס

17:21

טורונטו

20:26

חיפה

19:16

חיפה

20:26

לונדון

20:41

מוסקבה

20:37

ורשה

20:17

אילת

19:06

אילת

20:16

אמסטרדם

21:29

רומא

20:09

בלמונטה

20:36

ליסבון

20:38

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ' בסיון (9.6.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:08

ירושלים

20:26

ניו יורק

20:06

מלבורן

16:38

מדריד

21:14

תל אביב

19:25

תל אביב

20:28

לוס אנג'לס

19:45

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:19

באר שבע

19:25

באר שבע

20:26

פריס

21:24

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:31

חיפה

19:20

חיפה

20:30

לונדון

20:47

מוסקבה

20:45

ורשה

20:24

אילת

19:09

אילת

20:20

אמסטרדם

21:30

רומא

20:14

בלמונטה

20:40

ליסבון

20:42

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ז בסיון (16.6.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:11

ירושלים

20:28

ניו יורק

20:09

מלבורן

16:38

מדריד

21:17

תל אביב

19:28

תל אביב

20:31

לוס אנג'לס

19:48

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:22

באר שבע

19:27

באר שבע

20:28

פריס

21:28

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:34

חיפה

19:23

חיפה

20:33

לונדון

20:51

מוסקבה

20:50

ורשה

20:28

אילת

19:12

אילת

20:23

אמסטרדם

21:35

רומא

20:17

בלמונטה

20:43

ליסבון

20:45