לוח דינים ומנהגים לחודש מרחשוון

15.3.11-057

מרחשוון תשפ"ב

6 באוקטובר – 4 בנובמבר 2021

המולד: ביום רביעי בצהריםבשעה 12:11(+12 חלקים)

זמן קידוש לבנה:ממוצ"ש ד' במרחשוון (9.10.2021), עד ליל חמישי ט"ו בחודש כל הלילה (20.10.2021)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי ח' בחשוון (13.10.2021).

יום ה', א' במרחשוון (7.10.2021). יום שני של ראש חודש מרחשוון. תפילה וקריאת התורה כאתמול.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ב' במרחשוון (8.10.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:39

ירושלים

18:50

ניו יורק

18:06

מלבורן

19:01

מדריד

19:15

תל אביב

17:56

תל אביב

18:51

לוס אנג'לס

17:58

יוהנסבורג

17:46

מרבייה

19:35

באר שבע

17:57

באר שבע

18:52

פריס

18:45

בואנוס איירס

18:33

טורונטו

18:18

חיפה

17:48

חיפה

18:50

לונדון

17:53

מוסקבה

17:19

ורשה

17:26

אילת

17:47

אילת

18:51

אמסטרדם

18:31

רומא

18:09

שבת פרשת נח, ג' במרחשוון (9.10.2021)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מפטירים בישעיה פרק נ"ד "רני עקרה" עד "מרחמך ה'", ויש שממשיכים גם "עניה סוערה" עד "כי פארך". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני". וכשיש חתן או בר מצווה – מברכים את המתענים במנחה.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת "לך לך". אומרים "צדקתך צדק".

יום א', ד' במרחשוון (10.10.2021). מי שבדעתו להתענות מחר – יקבל עליו תענית בתפילת מנחה.

יום ב', ה' במרחשוון (11.10.2021). תענית שני קמא, סליחות כנהוג. תחילת הצום בעלות השחר (5:10).

סליחות לשני קמא אחרי חזרת הש"ץ (יש מקומות בארץ שמחליפים הפזמון "מלאכי רחמים", ואומרים "ישראל נושע", וביום חמישי "מלאכי רחמים"). בכל אמירת סליחות אומרים גם את הפזמון "אל נא רפא נא". אבינו מלכנו. והוא רחום. אל ארך אפים. קוראים לשלושה בפרשת השבוע.

במנחה – אם יש 10 מתענים – קוראים "ויחל" וברכת כהנים כבתענית ציבור.

יום ד', ז' במרחשוון (13.10.2021)

בארץ ישראל: בערבית מתחילים לומר "ותן טל ומטר" בברכת השנים.

שכח ולא אמר "טל ומטר", ונזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'", מסיים הברכה, ואומר לפני ברכת "תקע בשופר" (ויש פוסקים שאומר בשומע תפילה). אם נזכר לאחר שהתחיל "תקע" אומר ב"שומע תפילה". נזכר לאחר שהתחיל "רצה", חוזר לברכת "ברך עלינו". נזכר לאחר שעקר רגליו, חוזר לראש התפילה. שליח ציבור ששכח לומר "טל ומטר" בתפלה בלחש אינו חוזר, אבל אם שכח בחזרת הש"ץ חוזר. המסופק, אם התפלל 90 תפילות מאז שהתחילו לומר "טל ומטר" אינו חוזר.

בחוץ-לארץ: מתחילים לומר "ותן טל ומטר" בששים לתקופה (בשנה זו ממוצאי שבת מקץ, א' בטבת-5.12.2021).

בן חוץ לארץ שבא לארץ ישראל, או בן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ, אם דעתו לחזור באותה שנה, שואל כבני מקומו, ואם לאו - כבני המקום שבא לשם. אם הוא חזן העובר לפני התיבה - יתפלל כמנהג המקום. בעל "ברכי יוסף" פוסק שאפילו דעתו לחזור באותה שנה, שואל כבני המקום שבא לשם. לדעתו בן ארץ ישראל שיצא לאחר 7 במרחשוון, והתחיל לשאולטל ומטר, אינו פוסק. חכמיהספרדים נהגו לפסוק כ"ברכי יוסף".

יום ה', ח' במרחשוון (14.10.2021): תענית חמישי של "שני-חמישי-שני", כנהוג. (עלות השחר: 5:12)

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט' במרחשוון (15.10.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:31

ירושלים

18:42

ניו יורק

17:55

מלבורן

19:08

מדריד

19:04

תל אביב

17:47

תל אביב

18:43

לוס אנג'לס

17:49

יוהנסבורג

17:50

מרבייה

19:25

באר שבע

17:49

באר שבע

18:44

פריס

18:31

בואנוס איירס

18:38

טורונטו

18:06

חיפה

17:39

חיפה

18:42

לונדון

17:38

מוסקבה

17:02

ורשה

17:10

אילת

17:39

אילת

18:44

אמסטרדם

18:15

רומא

17:58

שבת פרשת לך-לך, י'במרחשוון (16.10.2021)

מפטירים בישעיהו פרק מ'מפסוק כז "למה תאמר יעקב", עד פרק מא פסוק טז"בקדוש ישראל תתהלל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וירא.

יום א', י"א במרחשוון (17.10.2021). יום פטירתה של רחל אמנו.

יום ב', י"ב במרחשוון (18.10.2021). תענית שני בתרא, כנהוג. (עלות השחר 5:15).

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט"ז במרחשוון (22.10.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:23

ירושלים

18:34

ניו יורק

17:45

מלבורן

19:15

מדריד

18:54

תל אביב

17:39

תל אביב

18:36

לוס אנג'לס

17:41

יוהנסבורג

17:54

מרבייה

19:16

באר שבע

17:42

באר שבע

18:36

פריס

18:18

בואנוס איירס

18:44

טורונטו

17:54

חיפה

17:31

חיפה

18:35

לונדון

17:23

מוסקבה

16:45

ורשה

16:55

אילת

17:32

אילת

18:37

אמסטרדם

18:00

רומא

17:47

שבת פרשת וירא, י"ז במרחשוון (23.10.2021)

מפטירים במלכים ב פרק ד פסוק א: "ואשה אחת". הספרדים מסיימים "ותאמר שלום", והאשכנזים ממשיכים עד "ותשא את בנה ותצא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

יום א', י"ח במרחשוון (24.10.2021)

בארץ ישראל

עבר יום י"ז במרחשוון, זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "ועננו בורא עולם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. אם התענו על הגשמים ונענו לפני חצות היום, אומרים ברכת הודאה והלל הגדול. אם ירדו גשמים לאחר תקופת יובש, צריך לומר ברכת הודאה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ג במרחשוון (29.10.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:16

ירושלים

18:28

ניו יורק

17:35

מלבורן

19:22

מדריד

18:45

תל אביב

17:33

תל אביב

18:29

לוס אנג'לס

17:34

יוהנסבורג

17:58

מרבייה

19:08

באר שבע

17:35

באר שבע

18:30

פריס

18:06

בואנוס איירס

18:51

טורונטו

17:44

חיפה

17:24

חיפה

18:28

לונדון

17:09

מוסקבה

16:29

ורשה

16:41

אילת

17:26

אילת

18:31

אמסטרדם

17:46

רומא

17:37

שבת פרשת חיי שרה, כ"ד במרחשוון (30.10.2021)

מפטירים במלכים א, מתחילת פרק א "והמלך דוד זקן", עד פסוק לא: "אדוני המלך דוד לעולם". מברכים חודש כסלו שיחול ביום שישי (5.11.2021). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: אחרי חצות ליל שישי, שעה: 00:55 (+13 חלקים)

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

במוצאי שבת כ"ה במרחשוון (30.10.2021) עוברים לשעון החורף

יום ה', כ"ט במרחשוון (4.11.2021)

המתענים בערב ראש חודש אומרים יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במנחה, קוראים "ויחל" אבל לא אומרים תחנון.

הארה ירושלמית – חודש חשוון

העניין המרכזי של חודש חשוון הוא כמובן שאילת הגשמים. בנושא זה של שאילת גשמים עולה השאלה האם ארצות שהחורף שלהם הוא בזמן הקיץ של ארץ ישראל האם מותר להם לשאול לפי צרכיהם. בתלמוד הבבלי (תענית יד, ב) ישנה מחלוקת בדבר הזה ואמנם ההלכה נקבעה שאין לומר אמירה הפוכה מאשר אומרים בארץ ישראל, ובקשת הצרכים המיוחדת תהיה בשומע תפילה. התלמוד הירושלמי (תענית א, א) מעצים את ההדרכה הזאת ואוסר על הש"ץ לבקש גשמים גם בשומע תפילה (ליחיד בתפילת לחש מותר). הסיבה לפסק זה הוא מרכזיותה של ארץ ישראל. אדם חייב לדעת שכאשר הוא נמצא בחוץ לארץ הוא למעשה נמצא באכסנייה זמנית.