לוח דינים ומנהגים לחודש טבת

007

       טבת תשפ"ב

4 בדצמבר 2021 – 2 בינואר 2022

המולד: שבת (4.12.2021), שעה13:39 (+14 חלקים)

קידוש לבנה: מליל רביעי, ד' בחודש (8.12.2021), עד מוצאי שבת ט"ו בחודש (18.12.2021) כל הלילה.

תקופת טבת: יום חמישי ד' בשבט (6.1.2022) שעה 16:30 אחרי הצהרים

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת פרשת ויגש ח' בטבת (11.12.2021)

ז' דחנוכה, יום שני של ראש חודש, יום ראשון, א' בטבת (5.12.2021). ערבית מוצאי שבת. אתה חוננתנו, "יעלה ויבוא", "על הנסים", "ויהי נועם", "ואתה קדוש". בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה ואח"כ מבדילים, ובבית מבדילים ואח"כ מדליקים נר חנוכה.

ברכת השנים בחוץ לארץ. בתפילת ערבית של מוצאי שבת (6 בדצמבר), בני חוץ לארץ מתחילים לומר "ותן טל ומטר" בברכת השנים.

אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין נהנים מאורו.

שחרית. התפילה ככל ראש חודש עם הוספות חנוכה. קריאת התורה. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס, לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה", לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון וקוראים בספר שני לרביעי: "ביום השביעי". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון, חצי קדיש. תפילת מוסף של ראש חודש, "על הנסים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". אין כאלוקינו.

ח' דחנוכה, 'זאת חנוכה', יוםשני, ב' בטבת (6.12.2021)

שחרית: התפילה והלל כיום א' בחנוכה, קריאת התורה לשלושה מ"ביום השמיני", לכהן עד "מלאה קטורת", ללוי עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך(פרק ח, ד).

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ו' בטבת (10.12.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:15

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:05

מדריד

17:18

תל אביב

16:16

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:29

מרבייה

17:46

באר שבע

16:19

באר שבע

17:18

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:30

טורונטו

16:13

חיפה

16:06

חיפה

17:14

לונדון

15:22

מוסקבה

15:30

ורשה

14:52

אילת

16:11

אילת

17:20

אמסטרדם

15:56

רומא

16:08

שבת פרשת ויגש, ז' בטבת (11.12.2021)

מפטירים ביחזקאל פרק לז, טו ויהי דבר ה' עד "בתוכם לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויחי.

עשרה בטבת, יום שלישי(14.12.2021)

צום עשרה בטבת. תענית ציבור ("צום העשירי"). תחילת הצום בעלות השחר (עלות השחר בירושלים: 4:55). הש"ץ אומר "עננו" בחזרת התפילה של שחרית ומנחה, בין ברכת גואל לרפאנו, והיחידים אומרים "עננו" ב"שומע תפילה" רק במנחה. אחרי חזרת הש"ץ בשחרית אומרים סליחות ו"אבינו מלכנו". מוציאים ספר תורה וקוראים לשלושה בשמות לב, יא "ויחל".

במנחה: קוראים "ויחל" ומפטירים בישעיה נה-נו "דרשו". אומרים "אבינו מלכנו" ותחנון. אם מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה – ברכת כהנים. שים שלום. אבינו מלכנו. תחנון.

סוף הצום 18 דקות אחרי השקיעה – בירושלים בשעה 17:00.

יום הקדיש הכללי: הרבנות הראשית לישראל קבעה את עשרה בטבת ליום הקדיש הכללי, לזכר הנספים בשואה שאין יודעים את יום מותם. אור לעשירי בטבת מדליקים נר נשמה בכל בית, וכל מי שאין הוריו בחיים יאמר בתפילה קדיש יתום, גם אם אין לו קרובים שנספו בשואה, כי כל בית ישראל צריכים לבכות את השריפה אשר שרף ה'. בתפילת שחרית יאמרו אחרי קריאת התורה אזכרה לזכר השואה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ג בטבת (17.12.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:02

ירושלים

17:17

ניו יורק

16:10

מלבורן

20:10

מדריד

17:19

תל אביב

16:18

תל אביב

17:19

לוס אנג'לס

16:17

יוהנסבורג

18:33

מרבייה

17:48

באר שבע

16:21

באר שבע

17:20

פריס

16:26

בואנוס איירס

19:34

טורונטו

16:14

חיפה

16:09

חיפה

17:16

לונדון

15:23

מוסקבה

15:30

ורשה

14:52

אילת

16:13

אילת

17:23

אמסטרדם

15:52

רומא

16:10

שבת פרשת ויחי י"ד בטבת (18.12.2021)

"חזק". מפטיר בנביא (מלכים א,ב) "ויקרבו ימי דוד" עד "ותיכון מלכותו מאד".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת שמות.

[מנהג חסידים ואנשי מעשה להתענות בכל יום חמישי משבתות "שובבי"ם ת"ת" (פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה). נוהגים בו ככל דיני תענית יחיד, וצריך לקבל תענית במנחה שלפניו, ביום ד' בשבוע. באשמורת יום ה' אומרים סליחות המיוחדות להם. אם יש מנין מתענים, מתפללים מנחה יחד, קוראים "ויחל" ואומרים "עננו", ברכת כהנים ו"אבינו מלכנו", כבתענית ציבור.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ' בטבת (24.12.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:05

ירושלים

17:21

ניו יורק

16:13

מלבורן

20:14

מדריד

17:23

תל אביב

16:21

תל אביב

17:22

לוס אנג'לס

16:21

יוהנסבורג

18:37

מרבייה

17:51

באר שבע

16:24

באר שבע

17:24

פריס

16:29

בואנוס איירס

19:38

טורונטו

16:18

חיפה

16:12

חיפה

17:20

לונדון

15:26

מוסקבה

15:33

ורשה

14:55

אילת

16:17

אילת

17:26

אמסטרדם

16:00

רומא

16:13

שבת פרשת שמות, כ"א בטבת (25.12.2021)

מפטירים בישעיה כז, ו "הבאים ישרש יעקב" עד כח יג "ונוקשו ונלכדו", ומוסיפים מפרק כט, כב-כג: "לכן כה אמר ה'" עד "אלוקי ישראל יעריצו". במנחה קוראים שלושה בפרשת וארא.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ז בטבת (31.12.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:10

ירושלים

17:25

ניו יורק

16:18

מלבורן

20:16

מדריד

17:27

תל אביב

16:25

תל אביב

17:27

לוס אנג'לס

16:25

יוהנסבורג

18:40

מרבייה

17:56

באר שבע

16:29

באר שבע

17:28

פריס

16:34

בואנוס איירס

19:40

טורונטו

16:23

חיפה

16:16

חיפה

17:24

לונדון

15:32

מוסקבה

15:39

ורשה

15:01

אילת

16:21

אילת

17:37

אמסטרדם

16:06

רומא

16:18

שבת פרשת וארא, כ"ח בטבת (1.1.2022)

מפטירים ביחזקאל מפרק כח,כה "כה אמר... בקבצי" עד פרק כט,כא "וידעו כי אני ה'". מברכים חודש שבט שחל ביום שני. אין אומרים אב הרחמים.

המולד: ליל שני אחרי חצות הלילה (2.1.2022) שעה 2:23 (+15 חלקים)

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בא. אומרים "צדקתך צדק".

יום א', כ"ט בטבת (2.1.2022), ערב ראש חודש, יום כיפור קטן.