לוח דינים ומנהגים לחודש חשוון תשפ"ג

15.3.11-024

מרחשוון תשפ"ג

25 באוקטובר – 23 בנובמבר 2022

המולד: יום שלישי ל' בתשרי (25.10.2022) בשעה 9:44 +7 חלקים

זמן קידוש לבנה:ממוצ"ש ה' במרחשוון (29.10.2022), עד ליל רביעי ט"ו בחודש שעה4:06 לפנות בוקר (8.11.2022). אבל יש דעה שבגלל ליקוי ירח בצהרי יום שלישי, (ליקוי ירח שלא נראה בארץ) אין לברך אחרי שעת הליקוי לכן אין לברך בליל רביעי.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: נוהגים לברך רק אחר ז' ימים מעת לעת מהמולד, מליל רביעי ח' במרחשוון (1.11.2022).

יום ד', ב' ראש חודש מרחשוון (26.10.2022). א' במרחשוון. תפילה וקריאת התורה כאתמול.

שבת פרשת נח, ד' במרחשוון (29.10.2022)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מפטירים בישעיה נ"ד "רני עקרה" וגם "עניה סוערה" עד "כי פארך", ויש המסיימים ב"מרחמך ה'". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני". כשיש חתן או בר מצווה – מברכים את המתענים במנחה.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת "לך לך". אומרים "צדקתך צדק".

במוצאי שבת, פרשת נח, ה' במרחשוון (30.10.2022) עוברים לשעון החורף

יום א', ה' במרחשוון (30.10.2022). מי שבדעתו להתענות מחר – יקבל עליו תענית בתפילת מנחה.

יום ב', ו' במרחשוון (31.10.2022). תענית שני קמא. סליחות כנהוג. (עלות השחר בישראל 4:24).

סליחות לשני קמא אחרי חזרת הש"ץ (יש מקומות בארץ שמחליפים הפזמון "מלאכי רחמים", ואומרים "ישראל נושע", וביום חמישי "מלאכי רחמים"). בכל אמירת סליחות אומרים גם את הפזמון "אל נא רפא נא". אבינו מלכנו. והוא רחום. אל ארך אפים. קוראים לשלושה בפרשת השבוע.

במנחה – אם יש 10 מתענים – קוראים "ויחל" וברכת כהנים כבתענית ציבור.

יום ג', ז' במרחשוון (1.11.2022) בערבית (של יום שני בערב) מתחילים בארץ ישראל לומר "ותן טל ומטר" בברכת השנים.

שכח לומר "ותן טל ומטר", ונזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'", מסיים הברכה, ואומר לפני ברכת "תקע בשופר" (וי"א שאומר בשומע תפילה – מ"ב קי"ז ט). אם נזכר לאחר שהתחיל "תקע" אומר ב"שומע תפילה". נזכר לאחר שהתחיל "רצה", חוזר לברכת "ברך עלינו". נזכר לאחר שעקר רגליו, חוזר לראש התפילה. שליח ציבור ששכח לומר "טל ומטר" בתפלה בלחש אינו חוזר, אבל אם שכח בחזרת הש"ץ חוזר. המסופק, אם התפלל 90 תפילות מאז שהתחילו לומר "טל ומטר" אינו חוזר.

בן חו"ל שבא לא"י, או בן א"י שיצא לחו"ל, עם דעתו לחזור באותה שנה, שואל כבני מקומו, ואם לאו - כבני המקום שבא לשם (פר"ח). אם הוא חזן העובר לפני התיבה - יתפלל כמנהג המקום. בעל "ברכי יוסף" פוסק שאפילו דעתו לחזור באותה שנה, שואל כבני המקום שבא לשם. לדעתו בן ארץ ישראל שיצא לאחר ז' במרחשוון, והתחיל לשאולטל ומטר, אינו פוסק. וכך פוסקים הספרדים.

יום ה', ט' במרחשוון (3.11.2022): תענית חמישי של "שני-חמישי-שני", כנהוג. (עלות השחר בישראל: 4:25).

השנה יום פטירתה של רחל אמנו בשבת והנוהגים לפקוד את קברה מקדימים ליום ה'.

שבת פרשת לך-לך, י"אבמרחשוון (5.11.2022)

מפטירים בישעיהו פרק מ', כ"ז "למה תאמר יעקב", עד מ"א, ט"ז"בקדוש ישראל תתהלל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וירא.

יום ב', י"ג במרחשוון (7.11.2022). תענית שני בתרא, כנהוג. (עלות השחר בישראל: 4:29).

שבת פרשת וירא, י"ח במרחשוון (12.11.2022)

מפטירים במלכים ב ד, א: "ואשה אחת". הספרדים מסיימים "ותאמר שלום", והאשכנזים ממשיכים עד "ותשא את בנה ותצא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

יום א', י"ט במרחשוון (13.11.2022). עבר יום י"ז במרחשוון, זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "ועננו בורא עולם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. אם התענו על הגשמים ונענו לפני חצות היום, אומרים ברכת הודאה והלל הגדול. אם ירדו גשמים לאחר תקופת יובש, צריך לומר ברכת הודאה.

שבת פרשת חיי שרה, כ"ה במרחשוון (19.11.2022)

מפטירים במלכים א, א "והמלך דוד זקן", עד (ל"א): "אדוני המלך דוד לעולם". מברכים חודש כסלו שיחול ביום חמישי וביום שישי (24-25.11.2022). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: ליל חמישי, ל' מרחשוון, שעה: 22:28 +8 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

יום ד', כ"ט במרחשוון (23.11.2022). המתענים בערב ראש חודש אומרים יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במנחה, קוראים "ויחל" אבל לא אומרים תחנון.

יום ה', ל' במרחשוון (24.11.2022). א' דראש חודש כסלו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ג' במרחשוון (28.10.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:18

ירושלים

18:29

ניו יורק

17:37

מלבורן

19:21

מדריד

18:46

תל אביב

17:34

תל אביב

18:31

לוס אנג'לס

17:45

יוהנסבורג

17:58

מרבייה

19:09

באר שבע

17:36

באר שבע

18:31

פריס

18:08

בואנוס איירס

18:50

טורונטו

17:46

חיפה

17:25

חיפה

18:29

לונדון

17:12

מוסקבה

17:19

ורשה

16:44

אילת

17:27

אילת

18:32

אמסטרדם

17:49

רומא

17:39

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י' במרחשוון (4.11.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:12

ירושלים

17:23

ניו יורק

17:29

מלבורן

19:28

מדריד

17:38

תל אביב

16:28

תל אביב

17:25

לוס אנג'לס

17:38

יוהנסבורג

18:02

מרבייה

18:02

באר שבע

16:30

באר שבע

17:26

פריס

16:57

בואנוס איירס

18:56

טורונטו

17:37

חיפה

16:19

חיפה

17:23

לונדון

15:59

מוסקבה

17:02

ורשה

15:31

אילת

16:21

אילת

17:27

אמסטרדם

16:35

רומא

16:30

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ז במרחשוון (11.11.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:07

ירושלים

17:19

ניו יורק

16:21

מלבורן

19:36

מדריד

17:31

תל אביב

16:23

תל אביב

17:20

לוס אנג'לס

16:33

יוהנסבורג

18:08

מרבייה

17:56

באר שבע

16:25

באר שבע

17:21

פריס

16:47

בואנוס איירס

19:03

טורונטו

16:29

חיפה

16:14

חיפה

17:19

לונדון

15:48

מוסקבה

16:45

ורשה

15:19

אילת

16:17

אילת

17:23

אמסטרדם

16:24

רומא

16:23

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ד במרחשוון (18.11.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:03

ירושלים

17:16

ניו יורק

16:16

מלבורן

19:44

מדריד

17:25

תל אביב

16:19

תל אביב

17:17

לוס אנג'לס

16:29

יוהנסבורג

18:13

מרבייה

17:51

באר שבע

16:22

באר שבע

17:18

פריס

16:38

בואנוס איירס

19:10

טורונטו

16:22

חיפה

16:10

חיפה

17:15

לונדון

15:38

מוסקבה

16:29

ורשה

15:09

אילת

16:13

אילת

17:20

אמסטרדם

16:14

רומא

16:17