לוח דינים ומנהגים לחודש אלול

P1261350---

 אלול תשפ"ב

27 באוגוסט 2022 – 25 בספטמבר 2022

המולד: יום שבת בבוקר (27.8.2022) בשעה 8:16 בבוקר (+5 חלקים).

זמן קידוש לבנה: מליל רביעי, ד' באלול (30.8.2022) עד מוצאי שבת, ט"ו באלול (10.9.2022) אחר חצות

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת ח' באלול (3.9.2022)

ב' דראש חודש אלול, יום א', א' באלול (28.8.2022). תפילת ראש חודש.

מראש חודש אלול ועד כ"ח באלול תוקעים כל בוקר תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה), כדי לעורר בתשובה.

מתחילים לומר "לדוד ה' אורי" בערבית ובשחרית. אשכנזים-חסידים וספרדים: בשחרית ובמנחה. ואומרים עד חג שמיני עצרת.

מאור ליום ב' באלול (28.8.2022), ועד ערב יום הכיפורים (4.10.2022), משכימים ספרדים לסליחות.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ו' באלול (2.9.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:26

ירושלים

19:32

ניו יורק

19:07

מלבורן

17:30

מדריד

20:15

תל אביב

18:43

תל אביב

19:39

לוס אנג'לס

18:58

יוהנסבורג

17:31

מרבייה

20:28

באר שבע

18:44

באר שבע

19:38

פריס

20:02

בואנוס איירס

18:07

טורונטו

19:24

חיפה

18:36

חיפה

19:39

לונדון

19:16

מוסקבה

18:54

ורשה

18:50

אילת

18:31

אילת

19:36

אמסטרדם

19:56

רומא

19:12

שבת פרשת שופטים, ז' באלול (3.9.2022). רביעי משבעה דנחמתא

מפטירים בישעיה נא, יב: "אנכי אנכי הוא מנחמכם", עד (נב,יב) "אלקי ישראל".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תצא. אבות פרק ו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ב באלול (9.9.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:17

ירושלים

19:28

ניו יורק

18:55

מלבורן

17:36

מדריד

20:04

תל אביב

18:34

תל אביב

19:30

לוס אנג'לס

18:49

יוהנסבורג

17:34

מרבייה

20:18

באר שבע

18:35

באר שבע

19:29

פריס

19:48

בואנוס איירס

18:11

טורונטו

19:11

חיפה

18:27

חיפה

19:30

לונדון

19:00

מוסקבה

18:36

ורשה

18:34

אילת

18:23

אילת

19:27

אמסטרדם

19:40

רומא

19:00

שבת פרשת כי-תצא, י"ד באלול (10.9.2022). חמישי משבעה דנחמתא

מפטירים בישעיה נד,א: "רני עקרה" עד (י) "אמר מרחמך ה'". אלה שהפטירו בשבת ראה את הפטרת ר"ח "השמים כסאי", ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת "רני עקרה" גם את הפטרת "עניה סערה" שבאה בהמשך ל"רוני עקרה".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תבא. אבות פרקים א-ב.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ' באלול (16.9.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:08

ירושלים

19:18

ניו יורק

18:43

מלבורן

17:42

מדריד

19:52

תל אביב

18:25

תל אביב

19:20

לוס אנג'לס

18:39

יוהנסבורג

17:37

מרבייה

20:08

באר שבע

18:26

באר שבע

19:20

פריס

19:33

בואנוס איירס

18:16

טורונטו

18:58

חיפה

18:18

חיפה

19:20

לונדון

18:44

מוסקבה

18:17

ורשה

18:18

אילת

18:14

אילת

19:18

אמסטרדם

19:23

רומא

18:48

שבת פרשת כי-תבא, כ"א באלול (17.9.2022). שישי משבעה דנחמתא

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ובלבד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. היו קהילות שהגדול שבקהל עולה לקריאת התוכחה.

מפטירים בישעיה ס: "קומי אורי" עד סוף הפרק.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג-ד.

יום א', כ"ב באלול (18.9.2022)

אשכנזים מתחילים לומר סליחות במוצאי שבת, עד ערב יום הכיפורים.

ברכת "על נטילת ידים" "אשר יצר" וברכת התורה אומרים קודם סליחות, ולא יאמרם פעם נוספת קודם התפילה. כאשר אומרים סליחות בהשכמה, הש"ץ מתעטף בטלית (בעוד לילה) ולא יברך, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך ויתעטף. "אשרי", חצי קדיש, סליחות. אחר הסליחות אומר הווידוי רק פעם אחת (הגר"א). תחנון, קדיש תתקבל. (האומר סליחות ביחידות יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג "וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה". לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו "מחי ומסי", "מרן דבשמיא" וכדו').

עד ערב יום הכיפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א' דסליחות.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ז באלול (23.9.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:54

ירושלים

19:09

ניו יורק

18:31

מלבורן

17:48

מדריד

19:40

תל אביב

18:16

תל אביב

19:11

לוס אנג'לס

18:29

יוהנסבורג

17:40

מרבייה

19:57

באר שבע

18:17

באר שבע

19:11

פריס

19:18

בואנוס איירס

18:21

טורונטו

18:45

חיפה

18:08

חיפה

19:10

לונדון

18:28

מוסקבה

17:59

ורשה

18:01

אילת

18:05

אילת

19:09

אמסטרדם

19:07

רומא

18:36

שבת פרשת נצבים, כ"ח באלול (24.9.2022). שביעי משבעה דנחמתא.

מפטירים בישעיה סא,י: "שוש אשיש", עד (סג,ט) "כל ימי עולם". אין מברכים החודש, על פי דרשת הפסוק "בכסה ליום חגנו" – שיום ראש השנה מכוסה.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת "וילך". אומרים צדקתך צדק. אבות פרקים ה-ו. במוצש"ק אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש.הספרדים, על פי הקבלה, אומרים.

יום א', כ"ט באלול (25.9.2022), ערב ראש השנה.

תזכורת לכתיבת פרוזבול

"מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" (דברים ט"ו, א') בסוף שנה זו שהיא שנת שמיטה פוקעים כל החובות. כדי למנוע את שמיטת החובות כותבים פרוזבול, כך שהחובות שלא נפרעו לא יישמטו. ניתן לעשות פרוזבול עד ערב ראש השנה. הפרוזבול משמט רק חובות שהיו בזמן כתיבתו, ולכן מי שעוסק במכירות שוטפות, רצוי שיעשה את הפרוזבול בערב ראש שנה תשפ"ג כדי שכל החובות עד יום זה לא יישמטו. יש מפרשים את "מקץ" בפסוק הנ"ל "בתחילת השנה" (אבן עזרא בפירושו שם) לכן כדי לצאת מספק יש נוהגים לעשות פרוזבול גם בתחילת שנת השמיטה.

לשנה טובה נכתב ונחתם

הארה ירושלמית לחודש אלול

מקובל ביהדות שחודש אלול הוא חודש התשובה. ישנם אלו שתופסים את נושא התשובה כתיקון של קלקול, אולם התלמוד הירושלמי והדברים באים לידי ביטוי במקורות רבים מלמד אותנו שתשובה היא חזרה אל המקור. אחת הראיות להסתכלות זאת של הירושלמי היא הסמיכות של שבת ותשובה. לפי הירושלמי (תענית א, א) אם ישראל שומרים שבת אחת מיד נגאלים, ואם ישראל חוזרים בתשובה מיד נגאלים. האדם בחיי היום יום נמצא במאבק מתמיד של מלחמת החיים. לעתים האדם מרגיש שהוא פועל הפוך ממהותו בגלל כל מיני לחצים. כאשר מגיעה השבת האדם חוזר את עצמו, חוזר להיות הוא. אם כך בשבת כך גם בתשובה. חזרה בתשובה פירושה חזרה של האדם אל עצמו.