לוח דינים ומנהגים לחודש אייר

044---

 אייר תשפ"ב

1 במאי 2022 – 30 במאי 2022

המולד: יום ראשון (1.5.2022), בשעה 5:20 בבוקר (+ חלק אחד)

זמן קידוש לבנה: מליל חמישי ד' באייר (4.5.2022), עד ליל שני ט"ו באייר (15.5.2022) (לפני חצות)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני ח' באייר (8.5.2022)

ליקוי ירח ביום שני ט"ו באייר (16.5.2022). תחילת הליקוי בשעה 5:28 בבוקר. כעבור 13 דק' השמש זורחת בו ברגע הירח שוקע. שיא הליקוי בשעה 7:10 לכן לא ייראה בארץ. זמן הליקוי מעיד שלא עבר חצי החודש, ולכן בדיעבד אפשר לקדש את הלבנה כל הלילה.

יום שני, א' באייר (2.5.2022), יום שני של ראש חודש אייר. תפילת ראש חודש.

יום ד', ג' באייר (4.5.2022). יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (מוקדם). מדליקים נרות נשמה לזכר הנופלים. בתפילת ערבית, אחרי קדיש תתקבל, אומרים את מזמור פ"ג (ויש אומרים מזמור ט') בתהילים, פסוק בפסוק, וקדיש על ידי הורים וקרובים. בתפילת שחרית, אחרי קדיש תתקבל, פותחים הארון, ואומרים מזמור קמ"ד בתהילים פסוק בפסוק, יזכור, "א-ל מלא רחמים" וקדיש על ידי הורים וקרובים. אין אומרים תחנון במנחה.

יום העצמאות, (מוקדם) יום ה', ד' באייר (5.5.2022). אין אומרים בו תחנון. על פי תקנת הרבנות הראשית לישראל אומרים בלילה לפני ערבית פרקי הודאה כנהוג, וביום מוסיפים מזמורים של שבת וחג, ואומרים שירת הים פסוק בפסוק. קוראים הלל (יש קוראים בברכה ויש בלא ברכה), ותפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל. קריאה בתורה (בפרשת "אמור") כבכל יום חמישי, ואחרי כן קוראים את הפרק "עוד היום בנוב לעמוד" עד "קדוש ישראל" (ישעיהו י,לב עד יב,ו). אין אומרים תחנון ו"למנצח". חוגגים את ראשית צמיחת גאולתנו, בהלל והודיה לה' יתברך.הראשון לציון הרב נסים התיר להתגלח לכבוד יום העצמאות.

יום שישי, ה' באייר (6.5.2022), אין אומרים תחנון (הרב אריאל, אהלה של תורה עג.).

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ה' באייר (6.5.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:47

ירושלים

20:02

ניו יורק

19:37

מלבורן

16:58

מדריד

20:45

תל אביב

19:04

תל אביב

20:05

לוס אנג'לס

19:12

יוהנסבורג

17:10

מרבייה

20:54

באר שבע

19:04

באר שבע

20:03

פריס

20:44

בואנוס איירס

17:37

טורונטו

19:58

חיפה

18:58

חיפה

20:05

לונדון

20:03

מוסקבה

19:50

ורשה

19:38

אילת

18:49

אילת

19:58

אמסטרדם

20:44

רומא

19:43

שבת פרשת אמור, ו' באייר (7.5.2022) [בחו"ל: פרשת קדושים]

מפטירים ביחזקאל מד,טו-לא, "הכהנים הלויים". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני".

נוהגים לומר אב הרחמים בכל השבתות שבין פסח לעצרת משום שחורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהר. אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ב'.

יום ב', ח' באייר (9.5.2022). תענית שני קמא, סליחות. עלות השחר – 4:05 (בישראל).

יום ה', י"א באייר (12.5.2022). תענית חמישי, סליחות. עלות השחר – 4:03 (בישראל).

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ב באייר (13.5.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:52

ירושלים

20:08

ניו יורק

19:44

מלבורן

16:52

מדריד

20:52

תל אביב

19:09

תל אביב

20:10

לוס אנג'לס

19:17

יוהנסבורג

17:06

מרבייה

21:00

באר שבע

19:08

באר שבע

20:08

פריס

20:54

בואנוס איירס

17:31

טורונטו

20:06

חיפה

19:03

חיפה

20:11

לונדון

20:14

מוסקבה

20:04

ורשה

19:50

אילת

18:54

אילת

20:03

אמסטרדם

20:56

רומא

19:51

שבת פרשת בהר, י"ג באייר (14.5.2022) [בחו"ל: פרשת אמור]

מפטירים בירמיהו לב ו-כז – "ויאמר ירמיהו" עד "כל דבר".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בחוקותי. אומרים "צדקתך צדק" (הליכות שלמה, רש"י אוירבך, תפילה, קלו, דר הלכה ח). אבות פרק ג'.

פסח שני. יום א', י"ד באייר (15.5.2022). אין אומרים תחנון, אבל אומרים "למנצח". במוצאי שבת, ליל י"ד עורכים הדלקה להילולא דר' מאיר בעל הנס ע"י ציונו בטבריה. יש להקפיד שלא לחלל שבת בהכנות ובהדלקה.

יום ב',ט"ו באייר (16.5.2022). תענית שני בתרא. סליחות. עלות השחר 3:58 (בישראל).

מיום ט"ז באייר (17.5.2022) ואילך, מי שהוא מסופק אם אמר "משיב הרוח" או "ותן ברכה" אינו חוזר, כיון שעברו 30 יום מתחילת אמירתה.

ל"ג בעומר, יום ה', י"ח באייר (19.5.2022). בערב ל"ג בעומר. במנחה אין אומרים תחנון. משקיעת החמה יש להיזהר מלומר שהיום ל"ג בעומר עד שיספור, שלא יכנס לספק ברכה. אין אומרים תחנון, אבל אומרים "למנצח". מסתפרים, נוהגים קצת שמחה ועורכים נישואין. במירון הילולא על קברו של ר' שמעון בר יוחאי, ויש הגוזזים שם שערות של ילד שהגיע לגילשלוש. אין מתענים, מלבד תענית חלום או חתן ביום חופתו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ט באייר (20.5.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:57

ירושלים

20:13

ניו יורק

19:51

מלבורן

16:46

מדריד

20:58

תל אביב

19:14

תל אביב

20:16

לוס אנג'לס

19:23

יוהנסבורג

17:07

מרבייה

21:06

באר שבע

19:13

באר שבע

20:13

פריס

21:03

בואנוס איירס

17:26

טורונטו

20:14

חיפה

19:08

חיפה

20:17

לונדון

20:24

מוסקבה

20:17

ורשה

20:00

אילת

18:58

אילת

20:08

אמסטרדם

21:06

רומא

19:58

שבת פרשת בחוקותי, כ' באייר (21.5.2022). חזק [בחו"ל: פרשת בהר]

מפטירים בירמיהו יז,יט "חי עזי", עד יז,יד: "כי תהלתי אתה".

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ויש להקפיד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה לתוכחה, מפני הקפדנים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת במדבר. אבות פרק ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ו בניסן (27.5.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:01

ירושלים

20:18

ניו יורק

19:57

מלבורן

16:42

מדריד

21:04

תל אביב

19:18

תל אביב

20:21

לוס אנג'לס

19:27

יוהנסבורג

17:00

מרבייה

21:11

באר שבע

19:18

באר שבע

20:18

פריס

21:12

בואנוס איירס

17:23

טורונטו

20:21

חיפה

19:13

חיפה

20:22

לונדון

20:33

מוסקבה

20:28

ורשה

20:10

אילת

19:07

אילת

20:13

אמסטרדם

21:16

רומא

20:04

שבת פרשת במדבר, כ"ז באייר (28.5.2022) [בחו"ל: פרשת בחוקותי. חזק].

מפטירים בהושע ב, א-כב: "והיה מספר בני ישראל" עד "וידעת את ה'". מברכים חודש סיון שיחול ביום שלישי (31.5.2022).

{מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון, ואפילו יש ברית מילה בבית הכנסת, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

המולד: תחילת ליל שלישי (29.5.2022) שעה 18:04 (+2 חלקים).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת נשוא. אין אומרים "צדקתך צדק" (בגלל כ"ח אייר שיחול מחר). אבות פרק ה'.

יום א', כ"ח באייר (29.5.2022), יום שחרור ירושלים, יהודה, שומרון ומקום המקדש משלטון זר. על פי החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה. אין אומרים בו תחנון.

במעריב מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי" בנעימת חג. יש המוסיפים גם "שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו".

בתפילת הבוקר מוסיפים מזמורים של שבת וחג, "אז ישיר" פסוק בפסוק, הלל שלם בברכה, ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהילים ק"ז: "הודו לה' כי טוב". עושים משתה לזכר הנסים והנפלאות.

יום שני כ"ט באייר (30.5.2022). ערב ראש חודש סיון. במנחה - יום כפור קטן, ואין אומרים תחנון.


הארה ירושלמית לחודש אייר (ליום הזיכרון)

אחד הימים השמחים שאירעו לעם ישראל כמו שמובא במגילת הוא יום טוריינוס (יב אדר) יום זה בוטל מלהיות יום חג והסיבה לדעת הירושלמי (תענית ב, יג) היא מותם של לולינוס ופפוס. בתלמוד הירושלמי (שביעית ד, ב) מוזכרים לולינוס ופפוס כאנשים שמסרו נפשם על קדושת השם ולכן ראוי שיוקדש יום מיוחד שבו אנו זוכרים אותם, ולכן אי אפשר לצרף אליו שום דבר משמח.

יום הזיכרון הוא יום יום שנקבע לזכר הנופלים במערכות ישראל על קידוש השם שבזכותם קמה וגם ניצבה מדינת ישראל ולכן ראוי להקדיש לו יום מיוחד בפני עצמו של התייחדות עם הנופלים כפי שאכן קבע עם ישראל.