לוח דינים ומנהגים לחודש תמוז

---024---

חודש תמוז תשע"ט

3 ביולי - 1 באוגוסט 2019

המולד: יום שלישי אחר הצהריים (2.7.19) שעה 15, 38 דקות ו-2 חלקים.

זמן קידוש לבנה: ממוצאי שבת ד' בתמוז (6.7.19) ועד ליל ד', י"ד בתמוז (16.7.19) שעה 23:22

(בשעה זו מתחיל ליקוי ירח. י"א שיכול לברך עד 00:29 – שהיא הליקוי – סמוך לשעת הניגוד).

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי ז' בתמוז (9.7.19).

תקופת תמוז: יום שני, ה' בתמוז (8.7.19) בשעה 13:30

יום רביעי, ל' סיון (3.7.19), א' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

יום חמישי, ב' ראש חודש תמוז, א' תמוז (4.7.19). תפילת ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ב' בתמוז (5.7.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:10

מלבורן

16:44

מדריד

21:18

תל אביב

19:30

תל אביב

20:32

לוס אנג'לס

19:39

יוהנסבורג

17:04

מרבייה

21:21

באר שבע

19:29

באר שבע

20:30

פריס

21:27

בואנוס איירס

17:26

טורונטו

20:35

חיפה

19:24

חיפה

20:34

לונדון

20:50

מוסקבה

20:48

ורשה

18:52

אילת

19:14

אילת

20:24

אמסטרדם

21:33

רומא

20:18

שבת פרשת חקת, ג' תמוז (6.7.19) [בחוץ לארץ: קרח]

מפטירים בשופטים יא, א: "ויפתח הגלעדי" עד (לג) "בני ישראל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בלק. אבות פרק ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט' בתמוז (12.7.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:11

ירושלים

20:28

ניו יורק

20:07

מלבורן

16:48

מדריד

21:15

תל אביב

19:28

תל אביב

20:30

לוס אנג'לס

19:37

יוהנסבורג

17:07

מרבייה

21:18

באר שבע

19:28

באר שבע

20:28

פריס

21:23

בואנוס איירס

17:30

טורונטו

20:31

חיפה

19:23

חיפה

20:32

לונדון

20:46

מוסקבה

20:42

ורשה

18:47

אילת

19:12

אילת

20:22

אמסטרדם

21:28

רומא

20:15

שבת פרשת בלק, י' תמוז (13.7.19) [בחוץ לארץ: חקת]

מפטירים במיכה ה, ו: "והיה שארית יעקב" עד (ו, ח) "והצנע לכת".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת פינחס. אבות פרק ה'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט"ז בתמוז (19.7.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:09

ירושלים

20:24

ניו יורק

20:03

מלבורן

16:53

מדריד

21:11

תל אביב

19:25

תל אביב

20:27

לוס אנג'לס

19:34

יוהנסבורג

17:10

מרבייה

21:13

באר שבע

19:25

באר שבע

20:24

פריס

21:17

בואנוס איירס

17:34

טורונטו

20:26

חיפה

19:20

חיפה

20:28

לונדון

20:38

מוסקבה

20:32

ורשה

18:40

אילת

19:10

אילת

20:19

אמסטרדם

21:21

רומא

20:11

שבת פרשת פינחס, י"ז בתמוז (20.7.19) [בחוץ לארץ: בלק]

מפטירים במלכים א יח,מו: "ויד ה' היתה" עד יט,כא: "וילך אחרי אליהו וישרתהו".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מטות. אבות פרק ו'.יום א', י"ח בתמוז (21.7.19), תענית צבור (נדחה)."צום הרביעי": עלות השחר 4:00 (בישראל). סליחות, "אבינו מלכנו", "ויחל".

במנחה, "ויחל", הפטרה, "עננו", "אבינו מלכנו", ברכת כהנים כנהוג. סוף התענית 18 דקות אחרי השקיעה - 20:07 (בישראל).

ימי "בין המצרים" (שלושת השבועות) הם מי"ז בתמוז (21.7.19) עד אחר תשעה באב (11.8.19). אין מתחתנים, אין לובשים בגדים חדשים וכלים חדשים שמברכים עליהם "שהחיינו", ואין קונים אותם אפילו לשימוש אחרי תשעה באב. אין מסתפרים. (אָבֵל שכלו לו ימי השלושים קודם ראש חודש מנחם-אב, מותר בתספורת. ואם אחרי ראש חודש - אסור עד אחרי תשעה באב). אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, ובשבת יש אומרים שמותר לברך. (לדעת הגר"א מותר לברך על פרי חדש אף בימי חול, אם לא ימצא הפרי אחר תשעה באב).

מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותה. סעודה של שידוכים מותרת עד ראש חודש אב. שידוכים בלי סעודה מותרים אפילו בתשעה באב. סעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים אפילו בבשר ויין גם אחר ראש חודש. מוזיקה עליזה אסורה. טיולים ורחצה, אפילו של תענוג, מותרים עד ראש חודש אב. ליטול הציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרי ראש חודש. חסידים ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בצהרי היום בכל יום מי"ז בתמוז עד ערב תשעה באב, מלבד ערב שבת וראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ג תמוז (26.7.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:05

ירושלים

20:19

ניו יורק

19:57

מלבורן

16:58

מדריד

21:05

תל אביב

19:22

תל אביב

20:22

לוס אנג'לס

19:30

יוהנסבורג

17:14

מרבייה

21:07

באר שבע

19:21

באר שבע

20:20

פריס

21:09

בואנוס איירס

17:39

טורונטו

20:20

חיפה

19:16

חיפה

20:23

לונדון

20:29

מוסקבה

20:21

ורשה

18:31

אילת

19:06

אילת

20:15

אמסטרדם

21:11

רומא

20:05

שבת פרשת מטות, כ"ד תמוז (27.7.19) – שבת מברכין [בחוץ לארץ: פינחס]

ראשונה של תלת דפורענות. מפטירים בירמיהו א: "דברי ירמיהו" עד (ב, ג) "נאם ה'". מברכין חודש אב שיחול ביום שישי (2.8.19).

המולד: ליל חמישי לפנות בוקר (1.8.19), בשעה 4, 22 דקות ו-3 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מסעי. אבות פרק א'.

יום ה', כ"ט תמוז (1.8.19). יום כיפור קטן. אין אומרים תחנון.

הארה ירושלמית: מרכזיותו של עם ישראל – לחודש תמוז

התלמוד הירושלמי (תענית ד, ה) כאש הוא עונה על הסתירה בין דברי המשנה הקובעת שצמים בי"ז בתמוז על כך שהובקעה העיר לבין התנ"ך שמעיד על כך שירושלים הובקעה בט' בחודש תמוז. והתשובה היא קלקול חשבונות יש כאן ובהמשך משל למלך שנשבו בניו ונתקלקלו חשבונותיו. התלמוד הירושלמי מדהים במאמר נועז בו הוא קובע שהנביא המציא תאריך שגוי כדי להמחיש את מרכזיותו של עם ישראל בעולם. כאשר עם ישראל בשפל. העולם כולו נמצא בכאוס, ואין שום משמעות לתאריך.

בברכת חודש טוב ומבורך

דוד בן-נאה

יו"ר