לוח דינים ומנהגים לחודש סיוון

P7040952

סיוון תשפ"א

12 במאי 2021 - 9 ביוני 2021

המולד: ליל רביעי (11.5.2021) בשעה 20:31 ועוד 7 חלקים.

קידוש לבנה: ממוצאי שבת ד' בסיוון (15.5.2021) עד ליל רביעי, ט"ו בסיוון (26.5.2021) כל הלילה.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי ח' בסיוון (18.5.2021)

ראש חודש סיוון, א' בסיוון (12.5.2021). תפילת ראש חודש.

מראש חודש סיון ועד י"ב סיון (23.5.2021) אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נשמות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח". והספרדים אין אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח" בכל הימים שאין בהם תחנון.

מיום ו', ג' בסיון (14.5.2021), מתחילים שלשת ימי הגבלה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ג' בסיוון (14.5.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:53

ירושלים

20:09

ניו יורק

19:45

מלבורן

16:50

מדריד

20:53

תל אביב

19:10

תל אביב

20:11

לוס אנג'לס

19:18

יוהנסבורג

17:05

מרבייה

21:01

באר שבע

19:09

באר שבע

20:09

פריס

20:56

בואנוס איירס

17:30

טורונטו

20:08

חיפה

19:04

חיפה

20:12

לונדון

20:16

מוסקבה

20:06

ורשא

19:52

אילת

18:55

אילת

20:04

אמסטרדם

20:58

רומא

19:52

שבת במדבר, ד' בסיוון (15.5.2021)

מפטירים בהושע ב,א: "והיה מספר בני ישראל", ועד ב,כב: "וידעת את ה'". אין אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים בפרשת נשא. אין אומרים צדקתך צדק. אבות פרק ו'.

במוצאי שבת אין אומרים "ויהי נועם" "ואתה קדוש".

זמני הדלקת נרות ביום ראשון, ערב חג השבועות, ה' בסיוון (16.5.2021)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:54

ירושלים

20:10

ניו יורק

19:47

מלבורן

16:49

מדריד

20:55

תל אביב

19:11

תל אביב

20:13

לוס אנג'לס

19:20

יוהנסבורג

17:04

מרבייה

21:03

באר שבע

19:11

באר שבע

20:11

פריס

20:58

בואנוס איירס

17:24

טורונטו

20:10

חיפה

19:05

חיפה

20:14

לונדון

20:19

מוסקבה

20:10

ורשא

19:55

אילת

18:56

אילת

20:06

אמסטרדם

21:01

רומא

19:54

חג השבועות, יום ב', ו' בסיוון (17.5.2021)

ערבית, מאחרים להתפלל, לקיים "שבע שבתות תמימות תהיינה". תפילה של יום טוב, בהדלקת הנרות ובקידוש - ברכת שהחיינו. מקדש

יק"ז: יין, קידוש, זמן. נוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית. נהוג להתפלל בהשכמה.

הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה מברך "על מקרא מגילה" ו"שהחיינו". (יש חסידים וספרדים

שנוהגים לקרוא מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה. בחו"ל קוראים רות ביום ב' דשבועות). קדיש יתום.

קריאת התורה: מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. "אקדמות" יש לומר אחר שכהן עלה לבימה, לפני ברכות התורה.

בספר ראשון קוראים לחמשה בפרשת יתרו, שמות יט, "בחדש השלישי" עד סוף הפרשה. "עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס, במדבר כח,כו: "וביום הבכורים" עד כח,לא: "ונסכיהם".

מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומוסיפים ג,יב: "ותשאני רוח". אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות (בא"י), "יזכור" לחללי צה"ל ונפגעי הטרור. אב הרחמים, מוסף של יו"ט, ותערב, ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום (תהלים יט): "השמים מספרים".

נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, לפי הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך".

מנחה. של יום טוב. הבדלה של מוצאי יו"ט: יין והמבדיל בלבד.

אסרו חג, יום ג', ז' בסיון (18.5.2021). בחו"ל יום ב' דשבועות.

בשחרית יש שאין נוהגים "אל ארך אפים" ו"למנצח". אין מתענים בו, אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה.

בחו"ל: יו"ט שני של גלויות. - תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת רות, ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה בפרשת ראה (דברים טו,יט) "כל הבכור", עד סוף הסדרה, ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוק ב': "וה' בהיכל קדשו". הזכרת נשמות.

זמני הדלקת נרות - ביום שישי י' בסיוון (21.5.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:57

ירושלים

20:14

ניו יורק

19:52

מלבורן

16:45

מדריד

20:59

תל אביב

19:14

תל אביב

20:17

לוס אנג'לס

19:23

יוהנסבורג

17:02

מרבייה

21:07

באר שבע

19:14

באר שבע

20:14

פריס

21:05

בואנוס איירס

17:26

טורונטו

20:15

חיפה

19:09

חיפה

20:18

לונדון

20:26

מוסקבה

20:19

ורשא

20:02

אילת

18:59

אילת

20:09

אמסטרדם

21:08

רומא

19:59

שבת פרשת נשא, י"א בסיוון (22.5.2021)

מפטירים בשופטים יג,יב "ויהי איש אחד", עד "הין צרעה ובין אשתאול" (כה).

במנחה קוראים לשלשה בפרשת בהעלותך. אין אומרים "אב הרחמים" ואין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק א'.

יום ב', י"ג בסיון (24.5.2021). חוזרים לומר תחנון.

זמני הדלקת נרות - ביום שישי י"ז בסיוון (28.5.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:02

ירושלים

20:19

ניו יורק

19:58

מלבורן

16:41

מדריד

21:05

תל אביב

19:19

תל אביב

20:22

לוס אנג'לס

19:28

יוהנסבורג

17:00

מרבייה

21:12

באר שבע

19:18

באר שבע

20:19

פריס

21:13

בואנוס איירס

17:22

טורונטו

20:22

חיפה

19:13

חיפה

20:23

לונדון

20:35

מוסקבה

20:30

ורשא

20:12

אילת

19:03

אילת

20:14

אמסטרדם

21:18

רומא

20:05

שבת פרשת בהעלותך, י"ח בסיוון (29.5.2021)

בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב,יד: "רני ושמחי בת ציון" עד ד,ז: "חן חן לה".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת שלח. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות - ביום שישי כ"ד בסיוון (4.6.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:06

ירושלים

20:23

ניו יורק

20:03

מלבורן

16:39

מדריד

21:10

תל אביב

19:23

תל אביב

20:26

לוס אנג'לס

19:32

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:16

באר שבע

19:22

באר שבע

20:23

פריס

21:20

בואנוס איירס

17:21

טורונטו

20:27

חיפה

19:17

חיפה

20:27

לונדון

20:43

מוסקבה

20:40

ורשא

20:19

אילת

19:07

אילת

20:18

אמסטרדם

21:26

רומא

20:10

שבת פרשת שלח, כ"ה בסיוון (5.6.2021)

מפטירים ביהושע ב "וישלח יהושע", עד סוף הפרק. מברכים חודש תמוז שיחול ביום חמישי ושישי (10-11.6.2021). אין אומרים אב הרחמים.

מולד חודש תמוז: יום חמישי (11.6.2021) שעה 9:15 ועוד 8 חלקים.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת קרח. אומרים צדקתך צדק. אבות פרק ג'.

יום ד', כ"ט בסיון (9.6.2021). ערב ר"ח תמוז. יו"כ קטן. אין אומרים תחנון במנחה.

א' דראש חודש תמוז, יום ה', ל' בסיון (10.6.2021), תפילת ראש חודש.

הארה חודשית ירושלמית – לחודש סיון – שבועות

הגמרא בתלמוד הבבלי מביאה שדוד המלך נפטר בשבת (שבת ל, א-ב). שבת מסמלת את העולם הרוחני ואת לימוד התורה כמו שבא לידי ביטוי בסוגייה שם בלימוד התורה של דוד. במקביל בתלמוד הירושלמי (חגיגה ב, ג) מובא שדוד המלך נפטר בעצרת. אם התלמוד הבבלי מדגיש יותר את לימוד התורה הפרטי של דוד המלך התלמוד הירושלמי מדגיש את החיבור של תורה עם מלכות – תורה ממלכתית וציבורית. לדוגמה כאשר הירושלמי (ברכות א, א) מדבר על כך שדוד המלך קם באמצע הלילה הוא מתאר שדוד העיר את חבירי תורה – ראשי הישיבות. מלך לדעה זאת עיקר תפקידו הוא להניע את מערכות החינוך.