לוח דינים ומנהגים לחודש חשוון

P4101371---

מרחשוון תשפ"א

18 באוקטובר 2020 - 16 בנובמבר 2020

המולד: ליל שבת, שעה 3:23 אחר חצות

קידוש לבנה: מליל רביעי, ג' מרחשוון (20.10.2020) עד מוצאי שבת י"ד בחודש (31.10.2020) בשעה 21:45

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מוצ"ש, ז' במרחשוון (24.10.2020)

א' דראש חודש מרחשוון, יום ראשון, ל' תשרי (18.10.2020)

במוצש"ק בערבית: אתה חוננתו, יעלה ויבוא. ח"ק, "ויהי נועם", "ואתה קדוש", "ויתן לך", הבדלה.

בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה וקוראים לארבעה בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו".

מנהג אשכנזים-פרושים בא"י כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". ספרדים ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", ללוי חוזר מ"ואמרת להם", עד "רביעית ההין". אם אין לוי, וכהן עולה במקום לוי, יש לנהוג כמנהג הגר"א ולקרוא לכהן בקריאה השניה מ"את הכבש", לשלישי מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון (ראוי לא להפסיק בין קדיש לתפילת מוסף). מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים התפילין (ראוי לא להפסיק בין קדיש לתפילת מוסף, ולכן אין מקפלים אותם), ומתפללים תפילת מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

בברכת המזון: יעלה ויבוא.

נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש. עליהן לקבל על עצמן שלא לעשות מלאכות בית שהן קשות במיוחד. אסור להתענות, ומצווה להרבות בסעודה. ויש נוהגים לא להסתפר ולא ליטול ציפורניים בראש חודש (ספר חסידים).

ב' ראש חודש מרחשוון, יום שני, א' מרחשוון (2020.10.19). התפילה וקריאת התורה כאתמול.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ה' במרחשוון (23.10.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:22

ירושלים

17:53

ניו יורק

17:43

מלבורן

19:16

מדריד

18:52

תל אביב

17:38

תל אביב

18:53

לוס אנג'לס

17:40

יוהנסבורג

17:55

מרבייה

19:15

באר שבע

17:40

באר שבע

18:35

פריס

18:16

בואנוס איירס

18:45

טורונטו

17:53

חיפה

17:30

חיפה

18:33

לונדון

17:20

מוסקבה

16:42

ורשה

16:52

אילת

17:31

אילת

18:36

אמסטרדם

17:57

רומא

17:45

שבת פרשת נח, ו' מרחשוון (24.10.2020)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מפטירים בישעיה נד "רני עקרה" עד "מרחמך ה'", ממשיכים גם "עניה סוערה" עד "כי פארך", ויש שאין ממשיכים. מברכים את המתענים שני-חמישי-שני [בה"ב].

במנחה קוראים לשלושה בפרשת לך לך. אומרים "צדקתך צדק".

מוצש"ק, ליל ז' מרחשון (24.10.2020). בארץ ישראל מתחילים לומר "ותן טל ומטר" בברכת השנים.

מנהג עדות המזרח: מתחילים לומר ברכת "ברך עלינו" (בחורף).

בחוץ לארץ החל ממוצ"ש, כ' בכסלו מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר".

במוצאי שבת ז' במרחשוון – מעבר לשעון חורף

יום ב', ח' מרחשוון (25.10.2020). תענית שני קמא, סליחות. (עלות השחר: 4:20).

יום ה', י"א מרחשון (29.10.2020). תענית חמישי מתעניות בה"ב. (עלות השחר: 4:22).

יום פטירתה של רחל אמנו, רבים פוקדים את קברה ביום זה.


זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ב במרחשוון (30.10.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:15

ירושלים

17:27

ניו יורק

17:34

מלבורן

19:23

מדריד

17:43

תל אביב

16:31

תל אביב

17:28

לוס אנג'לס

17:32

יוהנסבורג

17:59

מרבייה

18:07

באר שבע

16:34

באר שבע

17:29

פריס

17:04

בואנוס איירס

18:52

טורונטו

17:42

חיפה

16:23

חיפה

17:27

לונדון

16:07

מוסקבה

16:26

ורשה

15:39

אילת

16:25

אילת

17:30

אמסטרדם

16:43

רומא

16:36

שבת פרשת לך לך, י"ג מרחשוון (31.10.2020)

מפטירים בישעיהו פרק מ, כז "למה תאמר יעקב", עד מא, טז "בקדוש ישראל תתהלל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וירא.

יום ב', ט"ו מרחשוון (2.11.2020) תענית שני בתרא. (עלות השחר בירושלים: 4:25).

יום ה', י"ח מרחשוון (5.11.2020) עבר יום י"ז במרחשוון (4.11.2020), זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים בארץ ישראל, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "וַעֲנֵנוּ בּוֹרֵא עוֹלָם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. אם התענו על הגשמים ונענו ביום התענית, אומרים ברכת הודאה אחרי שחרית, ואין אומרים תחנון בתפילה זו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ט במרחשוון (6.11.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:09

ירושלים

17:22

ניו יורק

16:26

מלבורן

19:31

מדריד

17:35

תל אביב

16:25

תל אביב

17:23

לוס אנג'לס

16:26

יוהנסבורג

18:04

מרבייה

18:00

באר שבע

16:28

באר שבע

17:24

פריס

16:53

בואנוס איירס

18:59

טורונטו

16:33

חיפה

16:17

חיפה

17:21

לונדון

15:55

מוסקבה

16:11

ורשה

15:26

אילת

16:19

אילת

17:25

אמסטרדם

16:31

רומא

16:27

שבת פרשת וירא, כ' מרחשוון (7.11.2020)

מפטירים במלכים ב (ד, א) "ואשה אחת". הספרדים מסיימים (כג) "ותאמר שלום", והאשכנזים ממשיכים עד (לז) "ותשא את בנה ותצא".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ו בחודש מרחשוון (13.11.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:05

ירושלים

17:18

ניו יורק

16:19

מלבורן

19:38

מדריד

17:28

תל אביב

16:21

תל אביב

17:19

לוס אנג'לס

16:21

יוהנסבורג

18:09

מרבייה

17:54

באר שבע

16:24

באר שבע

17:20

פריס

16:43

בואנוס איירס

19:05

טורונטו

16:26

חיפה

16:12

חיפה

17:17

לונדון

15:44

מוסקבה

15:58

ורשה

15:15

אילת

16:15

אילת

17:22

אמסטרדם

16:19

רומא

16:20

שבת פרשת חיי שרה, כ"ז מרחשוון (14.11.2020)

מפטירים במלכים א, א' "והמלך דוד זקן", עד (לא) "אדוני המלך דוד לעולם". מברכים חודש כסלו שיחול ביום שלישי (17.11.2020). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש כסלו: יום ראשון (15.11.2020) בשעה 16:07 וחלק אחד.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

יום שני, כ"ט במרחשוון (16.11.2020)

המתענים בערב ראש חודש מתפללים תפילת יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במנחה, קוראים" ויחל" אבל לא אומרים תחנון.