לוח דינים ומנהגים לחודש אדר ראשון

-21.3.11-045

אדר ראשון תשע"ט

6 בפברואר 2019 – 6 במרץ 2019

המולד: בחצות ליל שלישי (6.2.19), בשעה 23:00, 57 דקות, 15 חלקים.

קידוש לבנה: ממוצש"ק ה' בחודש (9.2.19) עד תחילת ליל ד' ט"ו בו (19.2.19) שעה 18:19.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי ח' בחודש (12.2.19).

יום שלישי, ל' בשבט (5.2.19), ראש חודש אדר ראשון – תפילת ראש חודש.

יום רביעי, א' באדר ראשון (6.2.19), ב' ראש חודש אדר א', תפילת ראש חודש כנהוג. משנכנס אדר מרבין בשמחה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ג' בחודש אדר א' תשע"ט (8.2.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:43

ירושלים

17:57

ניו יורק

17:02

מלבורן

19:57

מדריד

18:11

תל אביב

16:59

תל אביב

17:58

לוס אנג'לס

17:01

יוהנסבורג

18:32

מרבייה

18:35

באר שבע

17:02

באר שבע

17:59

פריס

17:30

בואנוס איירס

19:25

טורונטו

17:10

חיפה

16:51

חיפה

17:57

לונדון

16:33

מוסקבה

16:50

וורשה

15:29

אילת

16:53

אילת

18:00

אמסטרדם

17:09

רומא

17:03

שבת פרשת תרומה, ד' אדר א' (9.2.19)

מפטירים בנביא (מלכים א ה, כו): "וה' נתן חכמה לשלמה" עד (ו, יג) "עמי ישראל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תצוה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י' בחודש אדר א' (15.2.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:49

ירושלים

18:03

ניו יורק

17:10

מלבורן

19:49

מדריד

18:19

תל אביב

17:06

תל אביב

18:04

לוס אנג'לס

17:08

יוהנסבורג

18:26

מרבייה

18:42

באר שבע

17:08

באר שבע

18:05

פריס

17:42

בואנוס איירס

19:17

טורונטו

17:20

חיפה

16:57

חיפה

18:03

לונדון

16:46

מוסקבה

17:06

וורשה

15:42

אילת

16:58

אילת

18:05

אמסטרדם

17:22

רומא

17:12

שבת פרשת תצוה, י"א אדר א' (16.2.19)

מפטירים ביחזקאל מג, י-כז "אתה בן אדם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תשא.

יום שני, י"ג באדר א' (18.2.19) ערב פורים קטן, אין אומרים תחנון במנחה

יום שלישי - פורים קטן, י"ד באדר א' (19.2.2019) אין אומרים תחנון ולמנצח, וראוי להרבות בסעודה. אין מתענים, מלבד תענית חלום.

יום רביעי - פורים קטן שושן, ט"ו בחודש (20.2.2019) אין אומרים תחנון ולמנצח, וראוי להרבות בסעודה. אין מתענים, מלבד תענית חלום.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ז בחודש אדר א' (22.2.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:55

ירושלים

18:08

ניו יורק

17:19

מלבורן

19:41

מדריד

18:27

תל אביב

17:11

תל אביב

18:10

לוס אנג'לס

17:14

יוהנסבורג

18:21

מרבייה

18:49

באר שבע

17:13

באר שבע

18:10

פריס

17:53

בואנוס איירס

19:10

טורונטו

17:29

חיפה

17:03

חיפה

18:08

לונדון

16:58

מוסקבה

17:21

וורשה

15:55

אילת

17:04

אילת

18:10

אמסטרדם

17:35

רומא

17:21

שבת פרשת כי תשא, י"ח אדר א' (23.2.19)

ללוי קוראים כל פרשת העגל. מפטירים במלכים א יח, א-לט "ויהי ימים רבים".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויקהל. אומרים "צדקתך צדק".

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ד בחודש אדר א' (1.3.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:01

ירושלים

18:13

ניו יורק

17:27

מלבורן

19:31

מדריד

18:35

תל אביב

17:17

תל אביב

18:15

לוס אנג'לס

17:20

יוהנסבורג

18:14

מרבייה

18:56

באר שבע

17:19

באר שבע

18:15

פריס

18:04

בואנוס איירס

19:01

טורונטו

17:38

חיפה

17:09

חיפה

18:14

לונדון

17:11

מוסקבה

17:35

וורשה

16:08

אילת

17:09

אילת

18:15

אמסטרדם

17:48

רומא

17:29

שבת פרשת ויקהל, כ"ה אדר א' (2.3.19) – פרשת שקלים, שבת מברכין

מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בשני קוראים למפטיר בפרשת כי תשא, שמות ל, יא-טז: "מתחילה ועד "על נפשותיכם". מפטירים במלכים ב יב, א-יז: "בן שבע שנים". נוהגים שאין קטן עולה למפטיר. מברכים חודש אדר שני שיחול ביום חמישי וביום שישי (7-8.3.2019). אין אומרים אב הרחמים והזכרת נשמות.

מולד חודש אדר ב': יום רביעי בצהריים (6.3.2019) בשעה 12, 41 דקות ו-16 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת פקודי. אומרים "צדקתך צדק" .

יום רביעי, כ"ט באדר א' (6.3.2019), ערב ראש חודש אדר שני. המתענים בערב ראש חודש אומרים יום כיפור קטן, ואין אומרים תחנון ואבינו מלכנו.

יום חמישי, ל' אדר א' (7.3.19), א' דראש חודש אדר שני – תפילת ראש חודש.

בברכת חודש טוב ומבורך

דוד בן נאה