י"ז בתמוז תש"פ - קריאת קודש

0847-YR

לראשי הקהילות ובתי הכנסת די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו,

שלום ועטרת ברכות.

"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע, בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם"...

עקב החרפת התפשטות מגיפת הקורונה בישראל ובעולם, הרינו פונים בקריאת קודש לכל בתי הכנסת והקהילות בכל אתר ואתר, להעתיר תפילות ותחנונים לפני הקב"ה בימי בין המצרים מצום הרביעי, י"ז בתמוז עד צום החמישי, תשעה באב.

הרינו מעבירים בזאת את קריאתו וזעקתו של מורנו הראשון לציון רבה של ירושלים הרה"ג שלמה משה עמאר הי"ו, הכוללים 3 דברים:

א. קריאה מיוחדת לפנות בתחינה להשי"ת על המגיפה בימי בין המצרים. להלן הקישור:

https://www.dropbox.com/s/864hboszxy2z45t/Video%2006-07-2020%2C%209%2050%2009.mov?dl=0

ב. "אחינו כל בית ישראל שמעו" - קריאה לאמירת סליחות שעה לפני תפילת מנחה של צום י"ז בתמוז.

ג. קינה מיוחדת להוסיף לקינות בצום החמישי - תשעה באב.