שער השמים "פרושים"

{gallery}shaar-hashamayim{/gallery}

הגבאים: מר מיכאל קראוס ושרגא יהודה בוק נ"י
הרכב המתפללים: המעונינים להתפלל בנוסח הגר"א
יחודיות: נוסח התפילה לפי נוסח הישן הפרושים בירושלים
מתאים במיוחד גם לבני הישיבות הלטאיות.
 

פעילות קבועה:
מידי בוקר לאחר תפילת שחרית הלכה ברמב"ם.
מדי יום שיעור בתלמוד: שעון קיץ שעה לפני המנחה. שעון חורף לאחר תפילת מעריב.בין מנחה למעריב שעור במשניות ובמשנה ברורה,
השעורים מ: ר' יוסף יהודה ברנשטיין נ"י

שעות התפילה:
ימי חול:
שחרית - 06:15
מנחה - 20 דקות לפני השקיעה
מעריב - 18 דקות אחרי שקיעה

שבת וחג:
מנחה ערב שבת - 25 דקות לאחר הד"נ
לאחר קבלת שבת שיעור בשמירת השבת כהלכתה
מעריב - בהמשך לאחר השיעור.

שחרית- 08:10
מנחה – קיץ 18:00 , חורף 16:00

מוצ"ש - לפי לוח ארץ ישראל של הרב טוקצינסקי 

כל הזמנים לפי לוח ארץ ישראל של הרב טוקצינסקי.

 

התקשרות: דוא"ל: