בית הכנסת ע"ש שמואל מאיר - כיכר ספרא, ירושלים

בבית הכנסת על שם "שמואל מאיר" במתחם המרכזי של עיריית ירושלים בככר ספרא, מקיימים בכל ימות השבוע (מלבד יום שישי) תפילת שחרית ומספר מניינים של תפילת מנחה.

בית הכנסת שנבנה בשנת ה'תשנ"ח בתרומתו של הנדיבים רות ויצחק לייב רעננערט מארה"ב, לזכרו של סגן ראש העיר שמואל מאיר ז"ל מצטיין בהידורו ובנקיונו והגבאים, רובם ככולם, עובדי עיריית ירושלים, מקפידים על ניהולו התקין.

רוב רובם של שליחי הציבור בימות החול מתפללים בנוסח רהוט של עדות המזרח והתפילה בשבתות בנוסח ספרד ואשכנז ומנוהלת על ידי אברהם פרידמן ביסודו של אליעזר שפר ז"ל. המתפללים הם תושבי האיזור.

ארון הקודש המיוחד בעיצובו הובא מאיטליה ונשמר היטב במקוריותו.

זמני התפילות הם:

תפילות מנחה : 13:10, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00 

תפילת שחרית : ימים א,ג,ד, 06:45, ימים ב', ה' 06:35, יום ו' 08:00.

זמני התפילות לשבת: 

מנחה כעשר דקות לפני השקיעה ומיד אחריו קבלת שבת
שחרית שבת בבוקר: בחורף 8.30 בקיץ 9.00
מנחה שבת בצהרים: כשעה ועשרים לפני צאת השבת
ערבית: כחמש דקות לפני צאת השבת

המטרד הגדול

המטרד הגדול של רבים מבתי הכנסת בימינו הם העלונים של סופי השבוע הנערמים בבתי הכנסת, ובהעדר סידור גניזה נגישים, הם מושלכים לאשפה, למרות שיש בהם דברי תורה. למרות שלט האזהרה בבית הכנס ספרא, ממשיכים אנשים להשליך במקום גם טליתות קרועות ודיסקים של דרשנים למיניהם, וגורמים לעצמם כדברי השלט לעבור על גזל .

 

מעשה שהיה כך היה

בבתי הכנסת בירושלים מתפללים לעתים גם קבוצות של חיילי צה"ל ושוטרי משמר הגבול הלומדים במכונים לגיור, והתפילות בבתי הכנסת מהוות חלק אינטגרלי מתוכניות הלימוד לקראת הגיור. בשיחה עם אחד מהמתגיירים, עולה מברית המועצות וקצין בצה"ל, שאלתיו אודות תהליכי הגיור בכלל ועל ההסתגלות שלהם לתפילות ולברכות. והוא השיב לי: הקושי שלנו בתפילות הוא בעיקר המהירות שבה מתפללים ברוב בתי הכנסת והקושי שלנו לעמוד בקצב של שליח הציבור. לכן אנו מעדיפים בתי כנסת המתפללים בנוסח עדות המזרח שאומרים מילה במילה. ואילו לגבי האווירה, סיפר לי אנקדוטה על השבת שהתפללו בבית כנסת בירושלים ובכניסה הם ראו שהמתפללים בכניסתם ניגשים לשולחן שעליו מונחות ערמות של פרסומים, בוחרים במספר פרסומים, מתיישבים על מקומותיהם ופותחים בקריאת הפרסומים הללו.

חשבנו שזה הנוהג וחלק מהתפילה וכך עשו כל אחד מהקבוצה שלנו התיישבו במקום שהוקצה להם והחלו לקרוא את העלונים שרבים מהם כוללים פרסומות על אתרי נופש גם בחו"ל.

רק לאחר התפילה הסביר לנו המדריך המלווה אותנו שהעלונים אינם... סידורי תפילה. והקצין שאל: אז למה מחלקים אותם בכניסה לבית הכנסת?