בית הכנסת נחלת יעקב, ירושלים

{gallery}nachlat-yaakov{/gallery}

בית הכנסת הוקם על ידי מייסדי ומקימי שכונת נחלת שבעה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים והבנין נחנך בשנת 1873.
עם הגבאים הראשונים שלו נמנו: יואל משה סלומון, ר' יוסף ריבלין ואריה לייב הורביץ, שהקפידו להתפלל בנוסח אשכנז של תלמידי הגאון רבי אליהו הגר"א מווילנא.

בו זמנית החלו יוצאי חלציהם של החסידים, תלמידי הבעל שם טוב המתפללים בנוסח ספרד (חסידי) לבנות בית כנסת אלטרנטיבי הנקרא עד היום "קהל חסידים".

ברבות השנים עזבו משפחות המייסדים את השכונה ומזה כארבעים שנה מכהן כרב בית הכנסת ומרכז העיר הרב זאב דב סלונים שליט"א, שהוא מיוצאי חלציהם של אדמו"רי ליובביטש-חב"ד שהתיישבו בעיר חברון.

לפני כשנתיים שופץ ושוקם בית הכנסת ונותרה רק מצבת האבן של התורמת שתרמה מאה רו"כ (רובל כסף) לעשות הדלתיים והחלונות.

רוב המתפללים הקבועים כיום הם אנשים מכל העדות והחוגים ושליחי הציבור מתפללים כל אחד בנוסח המקובל עליו.

הרב זאב דב סלונים שליט"א, למדן מופלג ובעל אישיות מיוחדת, מקבל כל אחד בסבר פנים יפות ואומר שיעורים ודברי תורה כל יום בין תפילת מנחה לערבית, בקידושא רבה לאחר תפילת שבת ובסעודה שלישית.

אני אישית מתפלל בקביעות במקום בשבת מברכין של החודש, בחגים ובמועדים.
אתם מוזמנים להצטרף.