לוח דינים ומנהגים לחודש תמוז

P5250176---

       תמוז תשפ"ב

29 ביוני 2022 – 28 ביולי 2022

המולד: יום רביעי (29.6.2022) בבוקר, שעה 6:48 (+3 חלקים).

זמן קידוש לבנה: ממוצאי שבת ד' בתמוז (2.7.2022) עד ליל ה' ט"ו בתמוז (13.7.2022) שעה 1:10 אחר חצות

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי ח' בתמוז (7.7.2022)

תקופת תמוז: יום שישי ט' בתמוז (8.7.2022) שעה 7:30 בבוקר

יום ד', ל' בסיון (29.6.2022). א' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

יום ה', א' בתמוז (30.6.2022), ב' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ב' בתמוז (1.7.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:42

מדריד

21:19

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:40

יוהנסבורג

17:03

מרבייה

21:24

באר שבע

19:30

באר שבע

20:30

פריס

21:29

בואנוס איירס

17:25

טורונטו

20:36

חיפה

19:25

חיפה

20:34

לונדון

20:52

מוסקבה

20:51

ורשה

20:29

אילת

19:14

אילת

20:29

אמסטרדם

21:36

רומא

20:19

שבת פרשת חקת, ג' בתמוז (3.7.2022) [בחו"ל: פרשת קרח]

מפטירים בשופטים יא, א: "ויפתח הגלעדי" עד (לג) "בני ישראל". במנחה: קוראים לשלשה בפרשת בלק. אבות פרק ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט' בתמוז (8.7.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:29

ניו יורק

20:09

מלבורן

16:47

מדריד

21:17

תל אביב

19:29

תל אביב

20:31

לוס אנג'לס

19:39

יוהנסבורג

17:06

מרבייה

21:22

באר שבע

19:29

באר שבע

20:29

פריס

21:26

בואנוס איירס

17:28

טורונטו

20:34

חיפה

19:24

חיפה

20:33

לונדון

20:49

מוסקבה

20:46

ורשה

20:26

אילת

19:13

אילת

20:23

אמסטרדם

21:32

רומא

20:17

שבת פרשת בלק, י' בתמוז (9.7.2022) [בחו"ל: פרשת חקת]

מפטירים במיכה ה,ו: "והיה שארית יעקב" עד (ו, ח): "והצנע לכת". במנחה: קוראים לשלושה בפרשת פינחס. אבות פרק ה'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט"ז בתמוז (15.7.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:11

ירושלים

20:26

ניו יורק

20:06

מלבורן

16:50

מדריד

21:14

תל אביב

19:27

תל אביב

20:29

לוס אנג'לס

19:36

יוהנסבורג

17:09

מרבייה

21:20

באר שבע

19:27

באר שבע

20:26

פריס

21:21

בואנוס איירס

17:32

טורונטו

20:30

חיפה

19:22

חיפה

20:30

לונדון

20:43

מוסקבה

20:38

ורשה

20:20

אילת

19:12

אילת

20:21

אמסטרדם

21:26

רומא

20:13

שבת פרשת פינחס, י"ז בתמוז (16.7.2022) [בחו"ל: פרשת בלק]

מפטירים במלכים א, יח,מו: "ויד ה' היתה" עד יט,כא: "וילך אחרי אליהו וישרתהו".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מטות. אבות פרק ו'.

יום א', י"ח בתמוז (17.7.2022), "צום הרביעי". תענית ציבור (נדחה). תחילת הצום בעלות השחר (3:57 בישראל). בשחרית: סליחות, "אבינו מלכנו", "ויחל". במנחה: "ויחל", הפטרה, "עננו", "אבינו מלכנו", ברכת כהנים כנהוג. סוף התענית 18 דקות אחרי שקיעה. בירושלים: 20:08. ימי "בין המצרים" הם מ-י"ז בתמוז עד אחר תשעה באב. אין מתחתנים, אין לובשים בגדים חדשים וכלים חדשים שמברכים עליהם "שהחיינו", ואין קונים אותם אפילו לשימוש אחרי תשעה באב. אין מסתפרים. (אָבֵל שכלו לו ימי השלושים קודם ראש חודש מנחם-אב, מותר בתספורת. ואם אחרי ראש חודש - אסור עד אחרי תשעה באב). אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, ובשבת יש אומרים שמותר לברך. (לדעת הגר"א מותר לברך על פרי חדש אף בימי חול, אם לא ימצא הפרי אחר תשעה באב). מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותה. סעודה של שידוכים מותרת עד ראש חודש אב. שידוכים בלי סעודה מותרים אפילו בתשעה באב. סעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים, אפילו בבשר ויין, גם אחר ראש חודש. מוזיקה עליזה אסורה. טיולים ורחצה, אפילו של תענוג, מותרים עד ראש חודש אב. ליטול הציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרי ראש חודש. חסידים ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בצהרי היום בכל יום מ-י"ז בתמוז עד ערב ט' באב, מלבד שבת, ערב שבת וראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ג בתמוז (22.7.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:07

ירושלים

20:22

ניו יורק

20:01

מלבורן

16:55

מדריד

21:09

תל אביב

19:24

תל אביב

20:25

לוס אנג'לס

19:33

יוהנסבורג

17:12

מרבייה

21:16

באר שבע

19:24

באר שבע

20:22

פריס

21:14

בואנוס איירס

17:37

טורונטו

20:24

חיפה

19:18

חיפה

20:26

לונדון

20:35

מוסקבה

20:28

ורשה

20:11

אילת

19:09

אילת

20:17

אמסטרדם

21:17

רומא

20:08

שבת פרשת מטות, כ"ד בתמוז (23.7.2022) [בחו"ל: פרשת פינחס].

ראשונה של תלת דפורענות.

מפטירים בירמיהו א: "דברי ירמיהו" עד (ב,ג) "נאם ה'". מברכים חודש מנחם אב שיחול ביום שישי (29.7.2022).

המולד: ליל שישי (28.7.2022) בשעה 19:32 (+4 חלקים).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מסעי. אבות פרק א'.

יום ה', כ"ט בתמוז (28.7.2022). יום כיפור קטן. אין אומרים תחנון.

הארה ירושלמית לחודש תמוז

התלמוד הירושלמי (תענית ד, ה) הוא המקור לחיבור בין יז בתמוז לט' באב מה שאנו מכנים בין המצרים. נכון שהחיבור הזה הוא הגיוני שכן יז בתמוז הוא שלב מקדים לתשעה באב, אולם בכל זאת מדובר בשני אירועים שונים. הנקודה המרכזית שמודגשת כאן היא שחיבור התאריכים – יז בתמוז ותשעה באב יוצר מרווח של שלשה שבועות. וזה הזמן שלוקח לעץ השקד להוציא פירות אחר שהתחיל להוציא פרחים. אנו רואים בחיבור בין יז בתמוז לתשעה באב, אליבא דהירושלמי, את התגשמות נבואת הפורענות של ירמיהו בה הוא מנבא על חורבן בית המקדש בידי בבל – מקל שקד אנוכי רואה.