לוח דינים ומנהגים לחודש תמוז

PC290085

 תמוז תשפ"א

10 ביוני 2021 - 9 ביולי 2021

המולד: יום חמישי (10.6.2021) בשעה 9:15 ועוד 8 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שני ד' בתמוז (13.6.2021) עד ליל שישי, ט"ו בתמוז (24.6.2021) 3:37 בבוקר.

תקופת תמוז: ליל חמישי כ"ח בתמוז (8.7.2021), שעה 1:30 אחרי חצות

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שישי ח' בתמוז (17.6.2021)

ב' דראש חודש תמוז, יום ו', א' בתמוז (11.6.2021). תפילת ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' בתמוז (11.6.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:09

ירושלים

20:27

ניו יורק

20:07

מלבורן

16:38

מדריד

21:14

תל אביב

19:26

תל אביב

20:29

לוס אנג'לס

19:36

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:20

באר שבע

19:25

באר שבע

20:27

פריס

21:25

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:32

חיפה

19:21

חיפה

20:31

לונדון

20:48

מוסקבה

20:47

ורשא

20:25

אילת

19:10

אילת

20:21

אמסטרדם

21:31

רומא

20:15

שבת פרשת קרח, ב' בתמוז (12.6.2021)

מפטירים בשמואל א, יא,יד: "ויאמר שמואל אל העם" עד יב,כב "לעשות אתכם לו לעם".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת חקת. אבות פרק ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ח' בתמוז (18.6.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:12

ירושלים

20:29

ניו יורק

20:10

מלבורן

16:38

מדריד

21:17

תל אביב

19:28

תל אביב

20:32

לוס אנג'לס

19:38

יוהנסבורג

17:00

מרבייה

21:22

באר שבע

19:28

באר שבע

20:29

פריס

21:28

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:35

חיפה

19:23

חיפה

20:33

לונדון

20:52

מוסקבה

20:51

ורשא

20:29

אילת

19:12

אילת

20:33

אמסטרדם

21:35

רומא

20:17

שבת פרשת חקת, ט' בתמוז (19.6.2021)

מפטירים בשופטים יא,א: "ויפתח הגלעדי" עד פסוק לג "בני ישראל".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת בלק. אבות פרק ה'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט"ו בתמוז (25.6.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:15

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:40

מדריד

21:18

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:39

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:24

באר שבע

19:29

באר שבע

20:30

פריס

21:29

בואנוס איירס

17:22

טורונטו

20:36

חיפה

19:25

חיפה

20:35

לונדון

20:55

מוסקבה

20:52

ורשא

20:30

אילת

19:13

אילת

20:24

אמסטרדם

21:36

רומא

20:19

שבת פרשת בלק, ט"ז בתמוז (26.6.2021)

מפטירים במיכה ה,ו: "והיה שארית יעקב" עד (ו, ח) "והצנע לכת".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת פנחס. אבות פרק ו'.

יום א', י"ז בתמוז (27.6.2021), תענית צבור. "צום הרביעי".

עלות השחר 3:45 .סליחות, "אבינו מלכנו", "ויחל".

במנחה, "ויחל", הפטרה, "עננו", "אבינו מלכנו", ברכת כהנים כנהוג.

סוף התענית 18 דקות אחרי שקיעה – 20:02.

ימי "בין המצרים" הם מי"ז בתמוז (27.6.2021) עד אחר תשעה באב (18.7.2021). אין מתחתנים, אין לובשים בגדים חדשים וכלים חדשים שמברכים עליהם "שהחיינו", ואין קונים אותם אפילו לשימוש אחרי תשעה באב. אין מסתפרים. (אָבֵל שכלו לו ימי השלושים לפני ראש חודש מנחם-אב, מותר בתספורת. ואם אחרי ראש חודש - אסור עד אחרי תשעה באב). אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, ובשבת יש אומרים שמותר לברך. הגר"א מתיר לברך על פרי חדש אף בימי חול, אם לא ימצא הפרי אחר תשעה באב. מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותה. סעודת אירוסין מותרת עד ראש חודש אב. אירוסין בלי סעודה מותרים אפילו בתשעה באב. סעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים אפילו בבשר ויין, גם אחר ראש חודש. מוזיקה עליזה אסורה. טיולים ורחצה, אפילו של תענוג, מותרים עד ראש חודש אב. ליטול ציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרי ראש חודש.

התפילה וקריאת התורה כבכל יום צום.

חסידים ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בצהרי היום בכל יום מי"ז בתמוז עד ערב תשעה באב, מלבד ערב שבת וראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ב בתמוז (2.7.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:42

מדריד

21:18

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:39

יוהנסבורג

17:03

מרבייה

21:24

באר שבע

19:29

באר שבע

20:30

פריס

21:28

בואנוס איירס

17:25

טורונטו

20:35

חיפה

19:25

חיפה

20:34

לונדון

20:52

מוסקבה

20:50

ורשא

20:28

אילת

19:14

אילת

20:24

אמסטרדם

21:35

רומא

20:18

שבת פרשת פנחס, כ"ג בתמוז (3.7.2021)

מפטירים בירמיהו א': "דברי ירמיהו" עד ב,ג "נאם ה'". מברכים חודש מנחם אב שיחול בשבת (10.7.2021).

מולד חודש אב: ליל שבת (9.7.2021) בשעה 21:59 ו-9 חלקים.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת מטות. אבות פרק א'.

יום ה', כ"ח בתמוז (8.7.2021). יום כיפור קטן מוקדם.

הארה חודשית ירושלמית – חודש תמוז - הובקעה העיר

ביחס לתאריך בו הובקעה ירושלים בבית ראשון ישנה סתירה בין התאריך המובא במשנה, בו אנו צמים בפועל – י"ז בתמוז לבין התאריך שמצוין בתנ"ך – ט' בתמוז. לדעת התלמוד הבבלי באמת הבקעת העיר ירושלים בי"ז בתמוז התחוללה בבית שני ואנו בפועל מתייחסים רק להבקעה זאת. בתלמוד הירושלמי משמע שגם בבית ראשון העיר הובקעה בי"ז בתמוז, אם כך מדוע כתוב בתנ"ך ט בתמוז? התשובה היא שהתאריך שמובא בתנ"ך הוא תאריך שגוי. ובלשון הירושלמי (תענית ד, ה): קלקול חשבונות יש כאן. על כל פנים הירושלמי קובע שגם צמים בגלל מה שקרה בבית ראשון. מה קרה בבית ראשון שלא קרה בבית שני. מה שקרה הוא אובדן המלכות. התלמוד הירושלמי מדגיש לנו את חשיבות המלכות בישראל, שגם על אובדנה אנו צמים.