לוח דינים ומנהגים לחודש סיוון

_DSF0726

סיון תשפ"ב

31 במאי 2022 – 28 ביוני 2022

המולד: תחילת ליל שלישי (30.5.2022) שעה 18:04(+2 חלקים)

זמן קידוש לבנה: מליל שישי ד' בסיון (2.6.2022) ועד ליל שלישי ט"ו בסיון (13.6.2022) (כל הלילה)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שלישי ח' בסיון (6.6.2022)

ראש חדש סיון, יום ג', א' בסיון (31.5.2022)

תפילת ראש חודש. מראש חודש סיון מותר להסתפר. מראש חודש (31.5.2022) ועד י"ב בחודש (11.6.2022), אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נשמות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח". והספרדים אין אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח" בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון.

מיום ה', ג' בסיון (2.6.2022), מתחילים שלשת ימי הגבלה.

יום שישי, ד' בסיון (3.6.2022). לפני הדלקת נרות של שבת יש להכין נר שיהיה דלוק 48 שעותכדי להעביר ממנו אש להדלקת נרות ולבישול לצרכי אוכל נפש במוצאי שבת שהוא יום טוב.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ד' בסיון (3.6.2022)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:05

ירושלים

20:23

ניו יורק

20:02

מלבורן

16:39

מדריד

21:10

תל אביב

19:22

תל אביב

20:26

לוס אנג'לס

19:32

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:15

באר שבע

19:22

באר שבע

20:23

פריס

21:19

בואנוס איירס

17:21

טורונטו

20:26

חיפה

19:17

חיפה

20:27

לונדון

20:41

מוסקבה

20:38

ורשה

20:18

אילת

19:06

אילת

20:18

אמסטרדם

21:24

רומא

20:10

שבת פרשת נשא, ה' בסיון (4.6.2022) [בחו"ל: פרשת במדבר]

מפטירים בשופטים יג,ב "ויהי איש אחד מצרעה" עד סוף הפרק.

(מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון,כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחה: קוראים לשלשה בפרשת בהעלותך. אין אומרים צדקתך צדק. אבות פרק ו'.

חג השבועות, יום א', ו' בסיון (5.6.2022)

ערבית, ליל שבועות מוצאי שבת. מאחרים להתפלל, בכדי לקיים את הפסוק "שבע שבתות תמימות תהיינה". נשים שהתפללו ערבית בזמנה ואמרו "ותודיענו", תוכלנה להתחיל בהכנות לסעודה אחרי התפילה. אם לא התפללו בצאת השבת תאמרנה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ותוכלנה להתחיל בהכנות לסעודה.

תפילה של יום טוב, מוסיפים "ותודיענו" בברכת קדושת היום של תפילת הלחש. בהדלקת הנרות ובקידוש - ברכת שהחיינו. מקדש יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה (בין קודש לקודש), זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית. נהוג להתפלל בהשכמה.

הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. בארץ ישראל קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה מברך "על מקרא מגילה" וברכת "שהחיינו". (יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה).

קריאת התורה: מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. את ה"אקדמות" יש לומר אחר שהכהן עלה לבימה, ולפני שברך ברכות התורה.

בספר ראשון קוראים לחמשה בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרת הדברות"קוראים בטעם העליון. חצי קדיש.

בספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וביום הבכורים" עד "ונסכיהם".

מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים בפסוק "ותשאני רוח" (ג,יב). אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות (בא"י), "יזכור" לחללי צה"ל. אב הרחמים, מוסף של יו"ט, ותערב, ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום (תהילים יט): "השמים מספרים".

נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד,יא).

מנחה של יום טוב.

יום ב', ז' בסיון (6.6.2022). בחו"ל: יום ב' דשבועות.

בשחרית אין אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח", ויש הנוהגים לאומרם. אין מתענים בו, אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה.

[בחו"ל: יום ב' דשבועות – יו"ט שני של גלויות - תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת רות, ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה אנשים בפרשת ראה (דברים טו, יט) "כל הבכור", עד סוף הפרשה ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים" בפרשת פינחס (במדבר כח, כו-לא). מפטירים בחבקוק ב':"וה' בהיכל קדשו", עד סוף הספר. הזכרת נשמות].

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"א בסיון (10.6.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:09

ירושלים

20:26

ניו יורק

20:06

מלבורן

16:38

מדריד

21:14

תל אביב

19:26

תל אביב

20:29

לוס אנג'לס

19:35

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:19

באר שבע

19:25

באר שבע

20:26

פריס

21:24

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:31

חיפה

19:20

חיפה

20:30

לונדון

20:48

מוסקבה

20:46

ורשה

20:24

אילת

19:09

אילת

20:20

אמסטרדם

21:13

רומא

20:14

שבת פרשת בהעלותך, י"ב בסיון (11.6.2022) [בחו"ל: פרשת נשא]

בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב, יד: "רני ושמחי בת ציון" עד (ד,ז) "חן חן לה". אין אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת שלח. אין אומרים צדקתך צדק. אבות פרק א'.

יום א', י"ג בסיון (12.6.2022). חוזרים לומר תחנון.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ח בסיון (17.6.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:11

ירושלים

20:29

ניו יורק

20:09

מלבורן

16:38

מדריד

21:17

תל אביב

19:28

תל אביב

20:31

לוס אנג'לס

19:38

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:22

באר שבע

19:27

באר שבע

20:29

פריס

21:28

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:34

חיפה

19:23

חיפה

20:33

לונדון

20:51

מוסקבה

20:50

ורשה

20:28

אילת

19:12

אילת

20:23

אמסטרדם

21:35

רומא

20:17

שבת פרשת שלח לך, י"ט בסיון (18.6.2022) [בחו"ל: פרשת בהעלותך]

מפטירים ביהושע פרק ב [כולו].

במנחה קוראים לשלושה בפרשת קרח. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ה בסיון (24.6.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:39

מדריד

21:18

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:39

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:24

באר שבע

19:29

באר שבע

20:30

פריס

21:29

בואנוס איירס

17:22

טורונטו

20:36

חיפה

19:24

חיפה

20:32

לונדון

20:53

מוסקבה

20:52

ורשה

20:30

אילת

19:13

אילת

20:24

אמסטרדם

21:36

רומא

20:19

שבת פרשת קרח, כ"ו בסיון (25.6.2022) [בחו"ל: פרשת שלח].

מפטירים בשמואליא,יד: "ויאמר שמואל", עד (יב,כב) "אתכם לו לעם".

מברכים חודש תמוז שיחול ביום רביעי וחמישי (29-30.6.2022). אין אומרים אב הרחמים.

המולד: יום רביעי (29.6.2022) בבוקר, שעה 6:48 (+3 חלקים).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת חוקת. אומרים צדקתך צדק. אבות פרק ג'.

יום ג', כ"ט בסיון (28.6.2022). ערב ראש חודש תמוז. יו"כ קטן. אין אומרים תחנון במנחה.

יום ד', ל' בסיון (29.6.2022). א' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

הארה ירושלמית לחודש סיון

בתחילת מסכת חגיגה מובא בשני התלמודים מאמר של רבי אלעזר בן עזריה שמסביר שהטף מגיע למעמד ההקהל, מעמד שבו המלך קורא בספר התורה לעיני כל ישראל, בגלל החוויה הדתית. ועל זה אומר רבי יהושע בן חנניה בתלמוד הירושלמי (חגיגה א, א) אין הדור יתום שרבי אלעזר בן עזריה נמצא בתוכו. במילים אחרות אם ישנם מחנכים, כמו רבי אלעזר בן עזריה שמבינים שהחוויה הדתית היא הבסיס ללימוד התורה, הרי ברור שיצמח כאן דור בריא. למתן תורה – נתינת התורה לעם ישראל בחודש סיוון מוכרח להקדים תהליך חוויתי – מעמד הר סיני. הצד החוויתי הוא הבסיס היותר מוצק להתחברות שכלית אל התורה.