לוח דינים ומנהגים לחודש ניסן

20140414_093448

ניסן תשפ"א

14 במרץ – 11 באפריל 2021

המולד: ליל ראשון (13.3.2021) בשעה 19:03 ו-5 חלקים

זמן קידוש לבנה: מליל רביעי, ד' בניסן (16.3.2021) בשעה 19:03 עד ליל שישי, י"ג בניסן (25.3.2021)

בדיעבד ניתן לקדש כל ליל שבת הגדול או כל ליל הסדר (מ"ב תכ"ו, י"ב).

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת ח' בניסן (20.3.2021) (אם לא ברך בזמן יוכל לברך עד בוקר ליל הסדר)

תקופת ניסן: תחילת ליל חמישי, כ"ו בניסן (7.4.2021), שעה 18:00

היוצא בימי ניסן (וכן אדר או אייר), ורואה אילנות (מאכל) המוציאים פרח, אומר:

"בָּרוּך אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶך הָעוֹלָם שֶלֹּא חִסַּר בְּעוֹלָמוֹ דָּבָר וּבָרָא בוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבִים לְהַנּוֹת בָּהֶם בְּנֵי אָדָם". (או"ח סי' רכו)

מנהג ע"מ: פתיחת אליהו, ברכת האילנות, "הללוי-ה הללו את ה' מן השמים", "שיר המעלות בשוב ה'", וקדיש על ישראל.

ראש חודש ניסן (14.3.2021), יום ראשון, א' בניסן. תפילת ראש חודש.

בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון, ואין אומרים "יהי רצון" שאחר קריאת התורה בשני ובחמישי. אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח". אין מזכירים נשמות בשבת ובחול, ואין אומרים בשבת "אב הרחמים", אבל בשבתות שאחר הפסח יש שאומרים. אין אומרים "צדקתך צדק" במנחה, אין מתענים בו, מלבד חתן ביום חופתו ובכורים בערב פסח. מא' ועד י"ג בניסן נוהגים לומר בכל יום בפרשת הנשיאים נשיא ליום בפרשת נשא, וביום י"ג מתחילת "בהעלותך" עד "כן עשה את המנורה" – במדבר ח, א-ד. (יש הנוהגים לקרוא את פרשת הנשיא בספר תורה בלי ברכות).

זמני הדלקת נרות ביום שישי ו' בניסן (19.3.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:14

ירושלים

18:26

ניו יורק

18:47

מלבורן

19:04

מדריד

18:55

תל אביב

17:31

תל אביב

18:28

לוס אנג'לס

18:35

יוהנסבורג

17:55

מרבייה

19:13

באר שבע

17:32

באר שבע

18:28

פריס

18:33

בואנוס איירס

18:36

טורונטו

19:01

חיפה

17:20

חיפה

18:26

לונדון

17:43

מוסקבה

18:14

ורשא

17:16

אילת

18:47

אילת

18:35

אמסטרדם

18:22

רומא

17:51

שבת פרשת ויקרא, ז' בניסן (20.3.2021)

מפטירים בישעיהו מג, כא "עם זו יצרתי לי" עד מד, כג "ובישראל יתפאר".

נוהגים לדרוש בשבת זו את דרשת "שבת הגדול", במקום הדרשה בשבת הבאה, שהיא ערב פסח.

במנחה קוראים בפרשת צו.

יום ה', י"ב בניסן (25.3.2021), תענית בכורות מוקדמת. ונוהגים להקל בסעודת מצוה, ולכן נהגו לסיים מסכת כדי לתת לבכורים אפשרות להשתתף בסעודת מצווה ולא יתענו.

‡ יום שישי, י"ג בניסן (26.3.2021) - מעבר לשעון קיץ

ערב פסח (מוקדם) יום ו', י"ג בניסן (26.3.2021). כיון שערב פסח חל בשבת, מקדימים ליום שישי את בדיקת החמץ וחלק מנוהגי ערב פסח.

בדיקת חמץ: אין להתחיל במלאכה או בסעודה, ביום חמישי בערב, כחצי שעה לפני הלילה. מיד אחרי תפילת ערבית בודקים את החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברך "על ביעור חמץ", ומכוון על הבדיקה והביטול שבלילה, על שרפת החמץ ביום, ועל הביטול בשבת. אין לדבר בין ברכה לבדיקה אלא לצורך הבדיקה, ואם דיבר צריך לחזור ולברך. ראוי שלא לדבר במהלך הבדיקה שלא לצורך הבדיקה. יש לבדוק כל מקום שמכניסים בו חמץ, כולל מכונית, שיש לבדקה לאור פנס. אפשר לבדוק באמצעות שליח. שליח הבודק מתחילת הבדיקה - הוא המברך. אם השליח ממשיך או גומר בדיקה שהתחיל אחר, אינו מברך. אחר הבדיקה אומר בשפה המובנת לו: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ודלא ביערתיה, ליבטל וליהוי כעפרא דארעא". בעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהיה כעפר הארץ".

שחרית, שורפים את החמץ כמו בשנה רגילה לפני סוף השעה החמישית, (11:28 לשיטת מג"א) אבל כל חמירא (ביטול החמץ) אומרים למחר, בי"ד בניסן באותה שעה.

משאירים מזון לשתי סעודות, לליל שבת ולשבת בבוקר. אכילת מצה אסורה עד ליל הסדר. תבשילים העשויים קמח מצה מותרים בשבת זו. האוכלים כזית פת חמץ בתחילת הסעודה, אחרי שטיפת הפה וניקוי המגשים עוברים למקום אחר לאכול מאכלים כשרים לפסח. כדאי לאכול את סעודות השבת בכלים חד-פעמיים, ובכך לחסוך את הטיפול בכלי חמץ בשבת זו.

כדאי להכין ביום שישי את צרכי ליל הסדר, כגון חרוסת, כדי לא לעכב את עשייתם במוצאי שבת. מנהג יראים להדר ולאפות מצות מצווה אחר הצהרים, והשנה בלי אמירת הלל. מתעסקים באפיה החייבים במצוות מן התורה, ולא קטנים מי"ג שנים. מפרישים חלה ממצות שלא הופרשה מהם חלה, ומכינים את היין והחזרת לצורך מרור של מצווה.

יש להדר לקחת חסה למרור - ויש לבודקה מחרקים, או להשתמש בחסה וכרפס שגדלו בשיטה המונעת חרקים. לכרפס לוקחים ירק שברכתו "בורא פרי האדמה", ויש המעדיפים סלרי (כרפס). מכינים חרוסת להטביל בה המרור, ומי-מלח להטביל בהם את הכרפס. צולים את הזרוע (ואסור לאוכלו בליל הסדר), ומבשלים את הביצה, כדי שיהיו מוכנים מבעוד יום. לפני הדלקת נרות שבת יש להכין אש (נר נשמה) שתהיה לו אש מצויה למוצאי שבת ולהכין נרות להדלקה בליל הפסח. בחו"ל יש להתכונן ל-3 ימי שבתון רצופים, נר נשמה נוסף וכו'

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ערב פסח, י"ג בניסן (26.3.2021)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:19

ירושלים

19:32

ניו יורק

18:54

מלבורן

18:53

מדריד

19:03

תל אביב

18:35

תל אביב

19:34

לוס אנג'לס

18:40

יוהנסבורג

17:47

מרבייה

19:19

באר שבע

18:36

באר שבע

19:33

פריס

18:43

בואנוס איירס

18:26

טורונטו

19:10

חיפה

18:28

חיפה

19:34

לונדון

17:55

מוסקבה

18:28

ורשא

17:28

אילת

18:25

אילת

19:31

אמסטרדם

18:34

רומא

17:58

שבת פרשת צו, י"ד בניסן (27.3.2021) – שבת הגדול

קבלת שבת וערבית כנהוג.

בבוקר משכימים לתפילה כדי לסיים סעודת שחרית לפני סוף שעה רביעית (שעה 10:12 לשיטת מג"א). אחרי הסעודה מנערים את המפה

מפירורי חמץ למקום בו ילכו לאיבוד, ואומרים "כל חמירא" לפני סוף שעה חמישית (11:28 לשיטת מג"א).

רוב הפוסקים אומרים לא לפצל את סעודת השחרית לשניים (על ידי ברכת המזון באמצע הסעודה), כדי לקיים סעודה שלישית על לחם בבוקר, כי אפשר לקיימה אחר הצהרים בבשר ודגים או בפירות. משעה עשירית (3 שעות זמניות לפני השקיעה – שעה 15:50) אין לאכול תבשיל המכיל קמח מצה.

אסור לאכול במשך היום מצה הראויה למצוות אכילת מצה בלילה, אבל מותר לאכול עד השעה העשירית מצה עשירה או מבושלת, שאין יוצאיםבה ידי אכילת מצה בלילה. יש המתירים רק עד 4 שעות ביום – זמן היתר חמץ. לדעת ה"נודע ביהודה" מותר עד חצות, אך לא נהגו כמוהו.

יוצרות לשבת הגדול כנהוג. מפטירים במלאכי ג,ד: "וערבה" עד סוף הספר, וחוזרים על הפסוק שלפני האחרון "הנה אנכי שולח וכו'".אין אומרים "אב הרחמים".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת שמיני, ואין אומרים "אב הרחמים" ולא "צדקתך צדק".

אחרי מנחה נוהגים לומר את ההגדה מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל עונותינו" (מנהג הגר"א לא לאומרו). מפסיקים לומר "ברכי נפשי" בשבתות במנחה.

עד צאת השבת אין לעשות שום הכנות לליל הסדר.

א' דפסח, יום א' ט"ו בניסן (28.3.2021)

ערבית. במוצאי שבת, שהוא ליל פסח, מתפללים תפילת יום טוב. ותודיענו. לפני קדיש תתקבל אומרים ברוב בתי הכנסת הלל שלם. אין מקדשים בבית הכנסת.

אחר צאת השבת תאמר האשה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש", ואז תוכל להדליק את נרות החג (על ידי העברה מאש קיימת מאתמול) , הברכות לפני ההדלקה הן "להדליק נר של יו"ט", ו"שהחיינו". לאחר הדלקת הנר אפשר לעסוק בהכנת ליל הסדר.

מתחילים את הסדר כשהוא לילה ודאי. נשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר. בקידוש מוסיפים גם הבדלה לפי סדר יקנה"ז: יין (ברכת הגפן), קידוש (אשר בחר בנו), נר (בורא מאורי האש), הבדלה (המבדיל), זמן ("שהחיינו"(. (מי שברך 'שהחיינו' בהדלקת הנר, לא יברך בקידוש.)

חובה מן התורה לאכול כזית מצה שמורה בלילה הראשון של פסח, ויש המעדיפים מצת יד למצות המצווה. כל אחד מהמסובים חייב לאכול כזית מצה. נוהגים כשני זיתים בתחילה, אחד מהמצה העליונה ואחד מהאמצעית, ועוד כזית למצת כורך. האפיקומן נאכל אחר גמר הסעודה כשהוא שבע, קודם חצות, 12:44. אחר האפיקומן, מותר רק לשתות מים.אין קוראים קריאת שמע על המיטה בליל פסח (בחו"ל בשני הלילות) להראות שהלילה הוא ליל שמורים.

שחרית של יום טוב, הלל שלם, קדיש תתקבל. "אין כמוך", אב הרחמים, אומרים י"ג מדות ו"ריבונו של עולם" של יום טוב. מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים לחמשה בפרשת בא (שמות יב,כא) "משכו" עד סוף הפרק "צבאותם", חצי קדיש, ובשני למפטיר בפרשת פנחס (במדבר כח,טז-כה): "ובחודש הראשון". מפטירים ביהושע ה,ב "בעת ההיא" עד ו,א "אין יוצא ואין בא". י-ה אלי, אשרי, "יהללו", "לדוד מזמור".

מוסף: אחרי הכנסת הספרים להיכל משאירים הארון פתוח לתפילת טל, ומתחילים: "א-לוהינו וא-לוהי אבותינו טל תן לרצות ארצך" עד "לשובע ולא לרזון", חצי קדיש. האומרים תפלת טל בחזרת הש"ץ, מכריזים "מוריד הטל" לפני מוסף. במוסף מפסיקים לומר "משיב הרוח" ואומרים "מוריד הטל". שיר של יום: "בצאת ישראל ממצרים".

מנחה. תפלה של יום טוב.

א' דחול המועד, יום ב' ט"ז ניסן (29.3.2021) - (בחו"ל יום טוב שני)

מתפללים תפילת ערבית בזמנה בצאת הכוכבים, כדי לברך על ספירת העומר בזמן, שיהיו ימי הספירה "שבתות תמימות". תפילת חול, "אתה חוננתנו", "ותן ברכה" (לא "טל ומטר")."יעלה ויבוא".

טעה ואמר "ותן טל ומטר" וסיים הברכה – יחזור לתחילת הברכה, (אמר "ברוך אתה ה'", אומר: "למדני חוקיך"). עקר רגליו – חוזר לראש התפילה, המסופק, עד שלשים יום דינו כמו ב"משיב הרוח ומוריד הגשם".

אחרי שמונה עשרה אומרים קדיש תתקבל, ספירת העומר, עלינו, הבדלה כבמוצאי יום טוב.

ספירת העומר. לכתחילה יש לספור בעמידה, בתחילת הלילה, אחר צאת הכוכבים. כל הלילה סופר בברכה. אם שכח לספור בלילה, יספור ביום בלי ברכה, ואם שכח גם ביום - יספור בכל הלילות הבאים בלי ברכה. מי שאינו יכול לברך, יבקש ממי שמברך להוציאו ידי חובת הברכה. (המסופק אם ספר, סופר שאר הימים בברכה). אם ספר בין השמשות, לפני שעברו 18 דקות מהשקיעה, צריך אחר כך לספור עוד פעם בלי ברכה.

שחרית. אין מניחים תפילין ואין אומרים "מזמור לתודה". תפילה של חול, "יעלה ויבוא", חצי הלל.

קריאת התורה: מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים לשלושה בפרשת אמור (ויקרא כב-כג): "שור או כשב" עד "וידבר משה את מועדי ד' אל בני ישראל". בספר שני קוראים לרביעי בפרשת פנחס: "והקרבתם" (כח,יט) עד "לא תעשו" (כה). חצי קדיש, אשרי ובא לציון, מוסף של יום טוב, "והקרבתם", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: תהלים ע"ח - משכיל לאסף. אין כא-לוהינו.

[בחו"ל: יום טוב שני של גלויות. תפילות של יום טוב. בשחרית הלל שלם, מוציאים שני ספרי תורה בראשון קוראים לחמשה בפרשת שור או כשב, ובספר השני והקרבתם, מפטיר במלכים ב' כג מתחילתו "וישלח המלך" עד "לא קם כמוהו" (כה)].

ט"ז ניסן נקרא "יום הנף", ובו היו מניפים את העומר בבית המקדש, ומיד אחרי ההנפה היתה התבואה החדשה מותרת. בימינו מותר לאכול מן התבואה החדשה רק למחר, לכן המטיילים בארץ ייזהרו מאכילת שיבולים הגדלים בשדות.

ב' דחול המועד, יום שלישי י"ז בניסן (30.3.2021)

תפילת חול המועד. מוציאים 2 ס"ת, קוראים באחד לשלשה בפרשת בא (שמות יג): "קדש לי כל בכור" עד סוף הפרשה, ובספר השני לרביעי, "והקרבתם", חצי קדיש, והמשך התפילה כביום א' של חול המועד. שיר של יום: תהילים פ' - למנצח על שושנים.

ג' דחול המועד, יום רביעי י"ח בניסן (31.3.2021)

תפילת חול המועד. מוציאים 2 ס"ת, קוראים באחד לשלושה בפרשת משפטים (שמות כב-כג): "אם כסף תלווה את עמי" עד "לא תבשל גדי בחלב אמו", ובספר השני לרביעי "והקרבתם", חצי קדיש, המשך התפילה כביום א' בחוה"מ.

שיר של יום" תהילים ק"ה – הודו לה' קראו בשמו.

ד' דחול המועד, יום ה', י"ט בניסן (1.4.2021)

תפילה כאתמול. קריאת התורה: בספר ראשון לשלושה בפרשת כי תשא (שמות לד): "פסל לך" עד "בחלב אמו". בספר שני לרביעי "והקרבתם". מוסף של יום טוב. שיר של יום: תהלים קלה, הללו את שם ה'.

ה' דחול המועד, יום ו', כ' בניסן (2.4.2021)

תפילה כאתמול. קריאת התורה בספר ראשון קוראים לשלושה בפרשת בהעלותך (במדבר ט): מ"במדבר סיני" עד "ולאזרח הארץ". בספר שני קוראים לרביעי "והקרבתם". חצי קדיש, מוסף של יום טוב. שיר של יום: תהלים סו – "למנצח שיר מזמור".

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ' בניסן – ערב שביעי של פסח (2.4.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת והחג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:23

ירושלים

19:36

ניו יורק

19:02

מלבורן

18:42

מדריד

20:10

תל אביב

18:40

תל אביב

19:38

לוס אנג'לס

18:46

יוהנסבורג

17:40

מרבייה

19:25

באר שבע

18:41

באר שבע

19:37

פריס

19:54

בואנוס איירס

18:17

טורונטו

19:18

חיפה

18:33

חיפה

19:38

לונדון

19:06

מוסקבה

18:42

ורשא

18:40

אילת

18:29

אילת

19:35

אמסטרדם

19:46

רומא

19:06

שביעי של פסח, שבת, כ"א ניסן (2.4.2021)

בהדלקת הנר מברכים "להדליק נר של שבת ושל יום טוב".

ערבית: אין אומרים פרקי "לכו נרננה" ו"לכה דודי", ומתחילים ב"מזמור שיר ליום השבת". יש נוהגים להתחיל "מזמור לדוד הבו לה'", ואומרים כמה חרוזים מ"לכה דודי". ערבית של יו"ט והזכרת שבת, "ויכולו", "מגן אבות", ספירת העומר, "עלינו". בקידוש ובהדלקת הנר אין מברכים "שהחיינו", כי שביעי של פסח אינו חג חדש.

שחרית של שבת ויו"ט, "הכל יודוך", תפילת שבע של יום טוב, וחותם "מקדש השבת וישראל והזמנים", חצי הלל, קדיש תתקבל, שיר השירים. אם קוראים במגילה כשרה, לפי הגר"א מברכים "על מקרא מגילה" ו"שהחיינו". קדיש יתום. אין אומרים י"ג מדות ותפילת רבש"ע. מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים לשבעה מתחילת פרשת בשלח (שמות יג) עד "אני ה' רופאך". חצי קדיש. בספר השני קוראים למפטיר "והקרבתם". מפטירים בשמואל-ב, כב "וידבר דוד", עד "עד עולם" . בברכת ההפטרה חותם "מקדש השבת וישראל והזמנים". "יקום פורקן", הזכרת נשמות, "יזכור" לחללי צה"ל ונפגעי הטרור, "אב הרחמים", "אשרי", "יהללו", חצי קדיש, מוסף של יו"ט ומזכיר של שבת, "ותערב" (החתימה "מחזיר שכינתו" ויש החותמים "שאותך לבדך.."), ברכת כהנים, וסוף התפילה כבכל שבת. שיר של יום - תהילים צ"ב: ליום השבת.

מנחה של יום-טוב. אין אומרים צדקתך צדק. קוראים לשלשה בפרשת שמיני .

במוצאי יו"ט בערבית אתה חוננתנו, מקדימים ספירה להבדלה. אכילת חמץ מותרת מ-19:40. צריכים להיזהר מאכילת חמץ שעבר עליו הפסח 40 ולא נמכר במכירת חמץ.

אסרו חג, יום א', כ"ב בניסן (4.4.2021)

מרבים קצת בסעודה.

[בחו"ל אחרון של פסח. תפילות יום טוב. ותודיענו, יקנה"ז. בשחרית חצי הלל, מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים לחמשה בפרשת ראה מ"כל הבכור" עד סוף הפרשה, בשני מפטיר "והקרבתם". מפטירים בישעיהו י, לב "עוד היום בנוב" עד סוף פרק י"ב: "קדוש ישראל". מזכירים נשמות, אב הרחמים, אשרי, "יהללו", חצי קדיש, מוסף כאתמול, "ותערב", ברכת כהנים, עד הסוף כרגיל. מנחה כנהוג ביום טוב.] תיירים שדעתם לחזור, שומרים יום טוב אחרון כאנשי חו"ל, בצנעה, ונוהגים שלא לאכול חמץ.

אין נושאים נשים ואין מסתפרים מפסח ועד ל"ג בעומר ביום. יש הנוהגים מראש חודש אייר ועד שבועות, ומתירים ב-ל"ג בעומר. ויש הנוהגים מפסח עד ראש חודש סיון, וכן מנהג ירושלים.

נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בין פסח לעצרת, משקיעת החמה עד אחרי ספירת העומר. זמן הספירה מ-18 דקות אחרי השקיעה ואילך.

יום חמישי, כ"ו בניסן (8.4.2021), יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בתפילה אזכרה לקדושי השואה, תהילים צ"ד וקדיש יתום

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ז בניסן (9.4.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:28

ירושלים

19:41

ניו יורק

19:09

מלבורן

17:32

מדריד

20:17

תל אביב

18:45

תל אביב

19:45

לוס אנג'לס

18:51

יוהנסבורג

17:33

מרבייה

19:31

באר שבע

18:45

באר שבע

19:42

פריס

20:04

בואנוס איירס

18:07

טורונטו

19:26

חיפה

18:38

חיפה

19:44

לונדון

19:18

מוסקבה

18:56

ורשה

18:55

אילת

18:33

אילת

19:40

אמסטרדם

19:58

רומא

19:14

שבת פרשת שמיני, כ"ח בניסן (10.4.2021)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע, ומפטירים בשמואל ב, ו "ויוסף עוד דוד" עד ז,יז: "כן דבר נתן אל דוד". מברכים חודש אייר שיחול ביום שני ושלישי (12-13.4.2021). (מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון, ואפילו יש ברית מילה בבית הכנסת, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן ובתחילת סיוון).

מולד חודש אייר: יום שני (12.4.2021) בשעה 07:47 ועוד 6 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תזריע. אין אומרים "צדקתך צדק". מתחילים לומר פרקי אבות בכל שבתות הקיץ. בשבת זו: אבות א'.

יום א', כ"ט בניסן (11.4.2021), ערב ראש חודש, אין אומרים יום כיפור קטן ותחנון.

יום ב' ל' בניסן, א' דראש חודש (12.4.2021), תפילת ראש חודש.

הארה ירושלמית – חג הפסח

פסח הוא חג החירות, חג הבחירה וחג הגאולה. פעמים רבות התלמוד הירושלמי מוסיף טעמי מצוות שלא נאמרו בתלמוד הבבלי. דוגמה טובה לכך היא מצוות ארבע כוסות בליל הסדר. בתלמוד הירושלמי (פסחים י, א) מדובר על סוגייה עשירה עם טעמים רבים.

אחד הטעמים היותר ידועים הוא כנגד ארבע לשונות (שלבים) של גאולה – והוצאתי, והצלתי וגאלתי ולקחתי. אולם ישנה כאן נקודה מעניינת התלמוד הירושלמי לא כותב לשונות גאולה, אלא ארבע גאולות. הירושלמי רוצה ללמדנו שכל שלב בהתקדמות הגאולה נקרא גאולה.

* * *

"משנה לעילוי נשמה"

בעברית – אנגלית – צרפתית – ספרדית ורוסית

פרויקט לימוד המשניות לזכר חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה הוא חשוב תמיד.

שנה זו כאשר מגפת הקורונה מתפשטת וגורמת לביטול טקסי ואירועי הזיכרון, היא חשובה כפליים.

"משנה לעילוי נשמה" יהיה הפרויקט המרכזי והיחידי שיחבר את עם ישראל בארץ ובתפוצות דרך הלימוד המשותף בעמדות ועריכת הטקסים הביתיים בחו"ל דרך האתר של הפרויקט.

כיון שהלימוד מתאפשר במסגרת הביתית, ומאפשר גם אמירת ושמיעת תפילת אל מלא רחמים, קדיש, ותפילה לשלום חיילי צה"ל ומדינת ישראל, מפי החזן הצבאי הראשי, ובנוסח עדות המזרח מפי הזמר עמיר בניון, אך טבעי הוא שבאופן זה נוכל כל בית ישראל יחד לציין השנה את היום המיוחד והחשוב, יום הזיכרון תשפ"א.

אודות הפרויקט

לפני כ-10 שנים ייסד סא"ל (מיל') אורי שלומאי ז"ל, את פרויקט "משנה לעילוי נשמה" ברחובה של עיר ביום הזיכרון לחללי צה"ל

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה, מוצבות ברחבי הארץ עמדות לימוד משניות ברצף, מכניסת היום ועד צאתו ללא הפסקה.

העמדות ממוקמות ב"רחובה של עיר" ובה לומדים בכל רגע נתון שני לומדים למשך שעה ולאחר מכן מוחלפים הלומדים על ידי שניים אחרים.

השנה, שנת העשור להקמת הפרויקט, הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות הרים את הדגל של הפיכת הפרויקט לעולמי – כלל יהודי ישראל והעולם בלימוד משותף היוצר ערבות הדדית והערכה אינסופית לקדושים שמסרו נפשם על קדושת העם והארץ.

מוזמנים להצטרף לפרויקט ולקחת חלק בערבות לעילוי נשמתם של חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.

חוברת הלימוד

חוברת משניות זו אוגדת בתוכה משניות מנושאים שונים הנוגעים לחיי היום יום של כל אחד מאיתנו - ארץ ישראל וחשיבותה, תורה ודרך ארץ, עבודת המידות ותפילה.

בסוף כל משנה מובא קטע קצר להרחבה או שאלה למחשבה, על מנת להעצים את הלימוד המשותף של הלומדים.

לצפיה - לחץ כאן