לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

20131128_171513---

כסלו תשפ"ב

5 בנובמבר – 3 בדצמבר 2021

המולד: אחרי חצות ליל שישי (5.11.2021), שעה 00:55 (+13 חלקים)

זמן קידוש לבנה: מליל שלישי ה' בכסלו (8.11.2021), עד ליל שישי ט"ו בחודש (18.11.2021) – כל הלילה

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת י' בכסלו (13.11.2021).

ליקוי ירח יהיה בצהרי יום שישי ט"ו בכסלו (19.11.2021) (שיא הליקוי בשעון ארץ ישראל11:55) הליקוי לא ייראה בארץ ישראל.

ראש חודש כסלו, יום ו', א' בכסלו (5.11.2021). תפילת ראש חודש

זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' בכסלו (5.11.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:10

ירושלים

17:23

ניו יורק

17:27

מלבורן

19:29

מדריד

17:36

תל אביב

16:26

תל אביב

17:24

לוס אנג'לס

17:27

יוהנסבורג

18:03

מרבייה

18:01

באר שבע

16:29

באר שבע

17:25

פריס

16:55

בואנוס איירס

18:57

טורונטו

17:35

חיפה

16:18

חיפה

17:22

לונדון

15:57

מוסקבה

16:14

ורשה

15:28

אילת

16:20

אילת

17:26

אמסטרדם

16:33

רומא

16:29

שבת פרשת תולדות, ב' בכסלו (6.11.2021)

מפטירים במלאכי א' "משא דבר ה'" עד "מלאך ה' צבאות הוא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ח' בכסלו (12.11.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:06

ירושלים

17:18

ניו יורק

16:20

מלבורן

19:37

מדריד

17:29

תל אביב

16:22

תל אביב

17:20

לוס אנג'לס

16:22

יוהנסבורג

18:08

מרבייה

17:55

באר שבע

16:24

באר שבע

17:21

פריס

16:45

בואנוס איירס

19:04

טורונטו

16:27

חיפה

16:13

חיפה

17:18

לונדון

15:46

מוסקבה

16:01

ורשה

15:17

אילת

16:16

אילת

17:22

אמסטרדם

16:21

רומא

16:21

שבת פרשת ויצא, ט' בכסלו (13.11.2021)

מפטירים בהושע פרק יב,יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. כדי לסיים בטוב יש המוסיפים יואל פרק ב, כו-כז: "ואכלתם"... "ולא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

יום ג', י"ב בכסלו (16.11.2021). המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמרו 90 פעמים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט"ו בכסלו (19.11.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:02

ירושלים

17:15

ניו יורק

16:15

מלבורן

19:45

מדריד

17:24

תל אביב

16:18

תל אביב

17:17

לוס אנג'לס

16:18

יוהנסבורג

18:14

מרבייה

17:50

באר שבע

16:21

באר שבע

17:18

פריס

16:37

בואנוס איירס

19:11

טורונטו

16:21

חיפה

16:09

חיפה

17:15

לונדון

15:37

מוסקבה

15:49

ורשה

15:07

אילת

16:13

אילת

17:20

אמסטרדם

16:12

רומא

16:15

שבת פרשת וישלח, ט"ז בכסלו (20.11.2021)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ב בכסלו (26.11.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:11

מלבורן

19:52

מדריד

17:20

תל אביב

16:16

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:19

מרבייה

17:47

באר שבע

16:19

באר שבע

17:16

פריס

16:30

בואנוס איירס

19:18

טורונטו

16:16

חיפה

16:07

חיפה

17:13

לונדון

15:29

מוסקבה

15:40

ורשה

14:59

אילת

16:11

אילת

17:19

אמסטרדם

16:04

רומא

16:11

שבת פרשת וישב, כ"ג בכסלו (27.11.2021)

מפטירים בעמוס ב,ו "כה אמר ה'", עד ג,ח "מי לא ינבא". מברכים חודש טבת שחל בשבת קודש וביום ראשון (4-5.12.2021). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: יום שבת (4.12.2021) שעה 13:39 (+14 חלקים)

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ.

יום א', כ"ד בכסלו (28.11.2021), ערב חנוכה, אין אמרון תחנון במנחה.

א' דחנוכה יום שני, כ"ה בכסלו (29.11.2021).

אחר תפילת מנחה ביום ראשון, מדליק הש"ץ נר חנוכה בבית-הכנסת משום פרסומי ניסא (יש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת.

אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד הולך לביתו ומדליק.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד אחרי צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה. בדיעבדזמנה כל הלילה. בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך לפתח, בגובה 3-10 טפחים מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית מימין החלון. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.

גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר אם לא עבר זמן המצווה, שהוא לפחות חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.

היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה, ובתנאי שהנרות ידלקו לפחות עד חצי שעה אחרי השקיעה. לסוברים שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.

בכל שמונת ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים". שכח ולא אמר בשמונה עשרה, אם נזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" אומר במקום שנזכר, ואם נזכר לאחר שאמר "ה'", אינו חוזר. בברכת המזון - אם נזכר לאחר שגמר הברכה אינו חוזר, ולפני "הרחמן הוא יזכנו" יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וגו' בימי מתתיהו...". בכל ימי חנוכה אין מתענים מלבד תענית חלום, אין אומרים תחנון, אין אומרים למנצח, ואין מספידים אלא לחכם בפניו.

שחרית. נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסום הנס . הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. בשבת או בראש חודש, שיש בהם תפילת מוסף – קדיש שלם. קוראים בתורה לשלושה בפרשת נשא, (במדבר ז,א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל').

ב' דחנוכה, ליל שלישי, כ"ו בכסלו (30.11.2021). בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה, ובבית נוהגים להדליק אחר שקיעת החמה, ומברכים 2 ברכות: "להדליק נר חנוכה" (או: "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל. [לדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר מצוה].

שחרית. תפילה והלל כיום א' שלחנוכה, קריאת התורה "ביום השני", לכהן עד "מלאה קטורת", ללוי עד "נתנאל בן צוער", לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".

ג' דחנוכה, יום רביעי, כ"ז בכסלו (1.12.2021), התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

ד' דחנוכה, יום ה', כ"ח בכסלו (2.12.2021). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

ה' דחנוכה, יום שישי, כ"ט בכסלו (3.12.2021). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום החמישי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה. ערב ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ט בכסלו (3.12.2021)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

15:59

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:08

מלבורן

19:59

מדריד

17:18

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:14

יוהנסבורג

18:24

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:16

פריס

16:26

בואנוס איירס

19:24

טורונטו

16:13

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:24

מוסקבה

15:33

ורשה

14:54

אילת

16:10

אילת

17:19

אמסטרדם

15:59

רומא

16:09

ו' דחנוכה, שבת פרשת מקץ, ל'בכסלו (4.12.2021). א' דראש חודש טבת.

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, 5 דקות לפני הדלקת נר שבת. כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. יש להכין נרות גדולים שידלקו זמן רב מהרגיל. מברך 2 ברכות, "להדליק" ו"שעשה נסים". מיד לאחר נר חנוכה מדליקים נר שבת.

קבלת שבת ותפילת שבת. "יעלה ויבוא" ו"על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

שכח "יעלה ויבוא" ראה בראש חודשמרחשוון; שכח"על הנסים" - ראה ביום א' דחנוכה.

שחרית. תפילת שבת, "יעלה ויבוא", "על הנסים". הלל שלם. מוציאים שלשה ספרי תורה, באחד קוראים לששה בפרשת השבוע (מקץ). מניחים ספר שני ומגביהים ספר ראשון. בספר השני קוראים לשביעי "וביום השבת" "ובראשי חדשיכם". מניחים את הספר השלישי ליד השני. חצי קדיש. מגביהים ספר שני. בספר השלישי קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום השישי". מפטירים בזכריה ב,יד "רני ושמחי בת-ציון" עד פרק ד, ז "חן חן לה". אין אומרים "אב הרחמים". מוסף של שבת וראש חודש, "אתה יצרת". ראוי להוסיף בתפילת המוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת ישראל" - "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו', כבכלשבת, ואח"כ לברך ברכת "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". "על הנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת" למנהג הגר"א: "ברכי נפשי", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי החנוכה.

מנחה: "יעלה ויבא", "על הנסים". קוראים לשלושה בפרשת ויגש. אין אומרים צדקתך צדק.

הארה ירושלמית – חודש כסלו

הרמב"ן (בראשית מט, י על הפסוק: 'לא יסור שבט מיהודה') מצביע על כך שהחשמונאים למרות שהיו חסידי עליון נענשו בעונש חמור כיוון שנטלו את כתר המלכות. כהנים אסור להם להיות מלכים. יסוד הדברים של הרמב"ן הוא הירושלמי (הוריות ג, א) שם מובא שאין מושחין מלכים מן הכהנים. כל עניינו של חנוכה הוא הדלקת הנרות - הארה של עולם המעשה. שבט לוי הוא השבט שתפקידו הוא להאיר את אור היהדות בעולם, דבר שאפשרי רק אם אנשי הרוח בולטים במוסריותם ובדמותם הרוחנית. עיסוק בצדדים המעשים, עם כל חשיבותם, של אנשי רוח אלו גורם לציבור לזלזל בהם וממילא להתעלם מהבשורה הרוחנית שלהם.