לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

--29.11.10-076

כסלו תשפ"א

17 בנובמבר 2020 - 15 בדצמבר 2020

המולד: יום ראשון (15.11.2020), בשעה 16:07 וחלק אחד.

קידוש לבנה: מליל רביעי ב' בכסלו (17.11.2020) ועד ליל שני, י"ד כסלו (29.11.2020) כל הלילה

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני, ז' בכסלו (22.11.2020)

ראש חודש כסלו, יום שלישי, א' בכסלו (17.11.2020). תפילת ראש חודש

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ד' כסלו תשפ"א (20.11.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:02

ירושלים

17:15

ניו יורק

16:14

מלבורן

19:46

מדריד

17:23

תל אביב

16:17

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:17

יוהנסבורג

18:14

מרבייה

17:50

באר שבע

16:20

באר שבע

17:18

פריס

16:35

בואנוס איירס

19:12

טורונטו

16:20

חיפה

16:09

חיפה

17:14

לונדון

15:35

מוסקבה

15:47

ורשה

15:05

אילת

16:12

אילת

17:20

אמסטרדם

16:10

רומא

16:14

שבת פרשת תולדות, ה' כסלו (21.11.2020)

מפטירים במלאכי א "משא דבר ה'" עד ב,ז "כי מלאך ה' צבאות הוא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"א כסלו (27.11.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:10

מלבורן

19:53

מדריד

17:19

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:26

מרבייה

17:47

באר שבע

16:19

באר שבע

17:16

פריס

16:29

בואנוס איירס

19:19

טורונטו

16:15

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:28

מוסקבה

15:38

ורשה

14:58

אילת

16:11

אילת

17:19

אמסטרדם

16:03

רומא

16:10

שבת פרשת ויצא, י"ב כסלו (28.11.2020)

מפטירים בהושע יב, יג "ויברח יעקב" עד יד, י "ופושעים יכשלו בם". ויש מוסיפים יואל ב, כו-כז: "ואכלתם אכול... לא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ח כסלו (4.12.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

15:59

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:00

מדריד

17:18

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:14

יוהנסבורג

18:25

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:16

פריס

16:26

בואנוס איירס

19:25

טורונטו

16:13

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:24

מוסקבה

15:32

ורשה

14:54

אילת

16:10

אילת

17:19

אמסטרדם

15:58

רומא

16:08

שבת פרשת וישלח, י"ט כסלו (5.12.2020)

מפטירים בספר עובדיה עד סופו.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

החל ממוצ"ש כ' בכסלו (5.12.2020), מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר"

יום חמישי, כ"ד בכסלו (10.12.2020), ערב חנוכה, אין אומרים תחנון במנחה.

א' דחנוכה, אור ליום ו', כ"ה כסלו (10.12.2020)

אחר תפילת מנחה ביום חמישי, הש"ץ מדליק נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא (יש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד מדליק בביתו.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד אחרי צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה. בדיעבד זמנה כל הלילה (תרע"ב שעה"צ יז). בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, במרחק 10 ס"מ מהפתח, בגובה 30-100 ס"מ מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית על יד החלון מימין. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.
גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר זמן המצווה - חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.
היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:33), ובתנאי שהנרות יבערו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:10). לפי השיטה שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק עד לשעה 17:30 לערך.

בכל ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים". שכח בשמונה עשרה, אם נזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" אומר במקום שנזכר, ואם נזכר לאחר שאמר "ה'", אינו חוזר. בברכת המזון אם נזכר לאחר שגמר הברכה אינו חוזר, ולפני "הרחמן הוא יזכנו" יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וגו' בימי מתתיהו...". בכל ימי חנוכה אין אומרים תחנון, ולא למנצח. מתענים רק תענית חלום, ואין מספידים לחכם אלא בפניו.

שחרית: גם בשחרית נוהגים להדליק בבית הכנסת גם בשחרית נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסום הנס. הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. קוראים לשלושה בפרשת נשא (במדבר ז, א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל).

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ה כסלו (11.12.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:15

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:06

מדריד

17:18

תל אביב

16:16

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:30

מרבייה

17:46

באר שבע

16:19

באר שבע

17:18

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:31

טורונטו

16:13

חיפה

16:07

חיפה

17:14

לונדון

15:22

מוסקבה

15:30

ורשה

14:52

אילת

16:12

אילת

17:20

אמסטרדם

15:56

רומא

16:08

ב' דחנוכה, שבת פרשת וישב, כ"ו כסלו (12.12.2020) – שבת מברכין

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, [גם בירושלים שם מקדימים את ההדלקה בכל שבת], כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. על נר חנוכה מברך שתי ברכות, להדליק ושעשה נסים, ומיד אחריו מדליקים נר שבת. יש להדליק נר שיבער חצי שעה לאחר תחילת לילה.

קבלת שבת ותפילה כבכל שבת. אומר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

שחרית: תפילת שבת. על הנסים. הלל שלם. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום השני". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד ד, ז "חן חן לה" (ד,ז). מברכים חודש טבת שיחול ביום רביעי (16.12.2020). אין אומרים אב הרחמים. שיר של יום: מזמור שיר ליום השבת. יש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי חנוכה.

מולד חודש טבת: ליל שלישי (14.12.2020). שעה 4:51 לפנות בוקר ו-2 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ. על הנסים. אין אומרים צדקתך צדק.

מוצש"ק. ערבית. אתה חוננתנו, על הנסים, ויהי נועם, ואתה קדוש. בבית הכנסת מדליקים נר שלישי של חנוכה ואחר כך מבדילים, ובבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה. אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין נהנים מאורו.

ג' דחנוכה, יום א', כ"ז בכסלו (13.12.2020)

שחרית: תפילת חנוכה. קריאת התורה לשלושה בפרשת נשא. לכוהן: "ביום השלישי" עד "מלאה קטורת"; ללוי: "פר אחד" עד "אליאב בן חלן"; לשלישי: חוזר מ"ביום השלישי" עד "בן חלן".


ד' דחנוכה, יום ב', כ"ח בכסלו (14.12.2020)

שחרית: תפילת חנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי" והחלוקה כאתמול.

ה' דחנוכה, יום ג', כ"ט כסלו (15.12.2020)

קריאת התורה "ביום החמישי" והחלוקה כאתמול. בחנוכה אין אומרים יום כיפור קטן.

ימי החנוכה בחודש טבת

ו' דחנוכה, יום ד', ראש חודש טבת (16.12.2020). ערבית. בתפילה ובברכת המזון אומר "יעלה ויבוא" ו"על הנסים".

שחרית: תפילת ראש חודש, עם ההוספות של חנוכה. הלל שלם. קריאת התורה. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס. מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון, וקוראים בספר שני לרביעי: "ביום השישי". חצי קדיש, יהללו, אשרי ובא לציון, חצי קדיש. תפילת מוסף של ראש חודש, על הנסים, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". ומסיימים כבכל יום.

ז' דחנוכה, יום ה', ב' בטבת (17.12.2020)

שחרית כאמור בא' דחנוכה, קריאת התורה לשלושה מ"ביום השביעי" והחלוקה כמו ביום ג' דחנוכה.

ח' דחנוכה, זאת חנוכה, יום ו', ג' בטבת (18.12.2020)

שחרית כאמור בא' דחנוכה, קריאת התורה לשלשה מ"ביום השמיני", לכוהן: עד "מלאה קטרת"; ללוי: עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך, במדבר ז,ד.