לוח דינים ומנהגים לחודש חשוון

PA071228

מרחשוון תשפ"ד

16 באוקטובר – 13 בנובמבר 2023

המולד: מוצאי שבת אור לל' בתשרי (15.10.2023) בשעה 18:33 +חלק אחד

זמן קידוש לבנה:מליל רביעי, ג' במרחשוון (17.10.2023), עד מוצ"ש י"ד בחודש כל הלילה

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מוצ"ש ז' במרחשוון (21.10.2023)

דיני ראש חודש:

שכח ולא אמר "יעלה ויבוא" בתפילה, אם נזכר לפני שאמר "ה'" מברכת "המחזיר שכינתו לציון", אומרו שם. נזכר לאחר שאמר "ה'", מסיים הברכה, ואומר "יעלה ויבוא" לפני מודים. נזכר לאחר שהתחיל "מודים", חוזר ל"רצה". נזכר אחרי שגמר תפילתו ועקר רגליו, חוזר לראש התפילה. והוא הדין אם הוא מסופק אם אמר (וי"א שבספק אינו חוזר).

שכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון, ונזכר בסוף ברכת "בונה ירושלים", אם טרם אמר "ה'" אומרו שם. אם אמר - מסיים הברכה ואומר: "ברוך אתה ה' אמ"ה אשר נתן ראשי חדשים לעמו ישראל לאות ברית ולזכרון." בלי חתימה. ואם כבר התחיל ברכת הטוב והמטיב אינו חוזר.

ב' דראש חודש מרחשוון, יום ב', א' מרחשוון (2023.10.16). התפילה וקריאת התורה כאתמול.

שבת פרשת נח, ו' מרחשוון (20.10.2023)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מפטירים בישעיה נד "רני עקרה" עד (י') "מרחמך ה'", ממשיכים גם "עניה סוערה" עד "כי פארך", ויש שאין ממשיכים. מברכים את המתענים שני-חמישי-שני [בה"ב].

במנחה קוראים לשלושה בפרשת לך לך. אומרים "צדקתך צדק".

מוצש"ק, ליל ז' מרחשון (21.10.2023). בארץ ישראל מתחילים לומר "ותן טל ומטר" בברכת השנים.

מנהג עדות המזרח: מתחילים לומר ברכת "ברך עלינו" (בחורף).

בחוץ לארץ החל מכ"ב בכסלו (5.12.2023) מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר".

דיני "ותן טל ומטר"

שכח ולא אמר "טל ומטר", ונזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'", מסיים הברכה, ואומר לפני ברכת "תקע בשופר" (וי"א שאומר בשומע תפילה - מ"ב קי"ז ט). אם נזכר לאחר שהתחיל "תקע" אומר ב"שומע תפילה". נזכר לאחר שהתחיל "רצה", חוזר לברכת "ברך עלינו". נזכר לאחר שעקר רגליו, חוזר לראש התפילה. שליח ציבור ששכח לומר "טל ומטר" בתפלה בלחש אינו חוזר, אבל אם שכח בחזרת הש"ץ חוזר. המסופק, אם התפלל 90 תפילות מאז שהתחילו לומר "טל ומטר" אינו חוזר.

בן חו"ל שבא לא"י, או בן א"י שיצא לחו"ל, אם דעתו לחזור באותה שנה, שואל כבני מקומו, ואם לאו - כבני המקום שבא לשם (פר"ח). ואם הוא חזן העובר לפני התיבה - יתפלל כמנהג המקום. הברכ"י וחכמי הספרדים פוסקים שאפילו דעתו לחזור באותה שנה, שואל כבני המקום שבא לשם. לדעתם בן א"י שיצא לאחר ז' במרחשון, והתחיל לשאול טל ומטר, אינו פוסק.

יום ב', ח' מרחשוון (23.10.2023). תענית שני קמא, סליחות. (עלות השחר: 5:17).

יום ה', י"א מרחשון (26.10.2023). תענית חמישי מתעניות בה"ב. (עלות השחר: 5:20).

יום פטירתה של רחל אמנו, רבים פוקדים את קברה ביום זה.

שבת פרשת לך לך, י"ג מרחשוון (28.10.2023)

מפטירים בישעיהו פרק מ, כז "למה תאמר יעקב", עד מא, טז "בקדוש ישראל תתהלל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וירא.

במוצאי שבת י"ד במרחשוון – מעבר לשעון חורף

יום ב', ט"ו מרחשוון (30.10.2023) תענית שני בתרא. (עלות השחר בירושלים: 4:22).

יום ה', י"ח מרחשוון (2.11.2023) עבר יום י"ז במרחשוון (1.11.2023), זמן ירידת גשמים ראשונה, ולא ירדו גשמים בארץ ישראל, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "וַעֲנֵנוּ בּוֹרֵא עוֹלָם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. אם התענו על הגשמים ונענו ביום התענית, אומרים ברכת הודאה אחר שחרית, ואין אומרים תחנון בתפילה זו.

שבת פרשת וירא, כ' מרחשוון (4.11.2023)

מפטירים במלכים ב (ד, א) "ואשה אחת". הספרדים מסיימים (כג) "ותאמר שלום", והאשכנזים ממשיכים עד (לז) "ותשא את בנה ותצא".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

שבת פרשת חיי שרה, כ"ז מרחשוון (11.11.2023)

מפטירים במלכים א, א' "והמלך דוד זקן", עד (לא) "אדוני המלך דוד לעולם". מברכים חודש כסלו שיחול ביום שלישי (14.11.2023). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש כסלו: יום שני (13.11.2023) בשעה 7:17 ושני חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

יום שני, כ"ט במרחשוון (13.11.2023)

המתענים בערב ראש חודש מתפללים תפילת יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במנחה, קוראים" ויחל" אבל לא אומרים תחנון.

בברכת חודש טוב ומבורך

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ה' במרחשוון (20.10.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:26

ירושלים

18:37

ניו יורק

17:49

מלבורן

19:12

מדריד

18:58

תל אביב

17:42

תל אביב

18:38

לוס אנג'לס

17:54

יוהנסבורג

17:53

מרבייה

19:19

באר שבע

17:44

באר שבע

18:39

פריס

18:23

בואנוס איירס

18:42

טורונטו

17:59

חיפה

17:34

חיפה

18:37

לונדון

17:28

מוסקבה

16:51

ורשה

17:01

אילת

17:35

אילת

18:39

אמסטרדם

18:05

רומא

17:51

בלמונטה

18:25

ליסבון

18:34

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ב במרחשוון (27.10.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:19

ירושלים

18:30

ניו יורק

17:39

מלבורן

19:19

מדריד

18:45

תל אביב

17:35

תל אביב

18:32

לוס אנג'לס

17:46

יוהנסבורג

17:57

מרבייה

19:11

באר שבע

17:37

באר שבע

18:32

פריס

18:10

בואנוס איירס

18:49

טורונטו

17:48

חיפה

17:27

חיפה

18:30

לונדון

17:14

מוסקבה

16:35

ורשה

16:46

אילת

17:28

אילת

18:33

אמסטרדם

17:51

רומא

17:41

בלמונטה

18:15

ליסבון

18:25

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ט במרחשוון (3.11.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:13

ירושלים

17:24

ניו יורק

17:30

מלבורן

19:27

מדריד

17:39

תל אביב

16:29

תל אביב

17:26

לוס אנג'לס

17:40

יוהנסבורג

18:02

מרבייה

18:03

באר שבע

16:31

באר שבע

17:27

פריס

16:59

בואנוס איירס

18:55

טורונטו

17:38

חיפה

16:20

חיפה

17:24

לונדון

16:01

מוסקבה

16:19

ורשה

15:33

אילת

16:22

אילת

17:28

אמסטרדם

16:38

רומא

16:32

בלמונטה

17:06

ליסבון

17:17

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ו במרחשוון (10.11.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:07

ירושלים

17:20

ניו יורק

16:23

מלבורן

19:35

מדריד

17:25

תל אביב

16:23

תל אביב

17:21

לוס אנג'לס

16:34

יוהנסבורג

18:07

מרבייה

17:57

באר שבע

16:26

באר שבע

17:22

פריס

16:48

בואנוס איירס

19:02

טורונטו

16:30

חיפה

16:15

חיפה

17:19

לונדון

15:50

מוסקבה

16:06

ורשה

15:21

אילת

16:17

אילת

17:24

אמסטרדם

16:26

רומא

16:24

בלמונטה

16:59

ליסבון

17:10