לוח דינים ומנהגים לחודש חשוון

PB220167---

מרחשוון תש"פ

29 באוקטובר 2019 - 27 בנובמבר 2019

המולד: ליל שלישי, שעה 18:34 ו-6 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שישי ג' מרחשוון (1.11.19) שעה 18:35, עד סוף ליל שלישי, י"ד בחודש (11.11.19)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ליל שלישי, ז' במרחשוון (4.11.19) – נוהגים לברך רק אחר ז' ימים מעת לעת מהמולד, מליל שלישי ז' במרחשוון משעה 18:35

א' ראש חודש מרחשוון, יום שלישי, ל' תשרי (29.10.19)

בערבית "יעלה ויבוא". בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם". בברכת המזון: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה וקוראים לארבעה בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו".

מנהג אשכנזים-פרושים בא"י כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". ספרדים ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", ללוי חוזר מ"ואמרת להם", עד "רביעית ההין". אם אין לוי, וכהן עולה במקום לוי, יש לנהוג כמנהג הגר"א ולקרוא לכהן בקריאה השניה מ"את הכבש",. לשישי מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון. מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין (ראוי לא להפסיק בין קדיש לתפילת מוסף, ולכן אין מקפלים אותם), ומתפללים תפילת מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

בברכת המזון: יעלה ויבוא.

נשים נוהגים שלא לעשות מלאכה בראש חודש. אסור להתענות, ומצווה להרבות בסעודה. ויש נוהגים לא להסתפר ולא ליטול ציפורניים בראש חודש (ספר חסידים).

ב' ראש חודש מרחשוון, יום רביעי, א' מרחשוון (30.10.19). תפילה וקריאת התורה כאתמול.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ג' בחודש מרחשוון תש"פ (1.11.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:14

ירושלים

17:26

ניו יורק

17:32

מלבורן

19:24

מדריד

17:42

תל אביב

16:30

תל אביב

17:27

לוס אנג'לס

17:31

יוהנסבורג

18:00

מרבייה

18:05

באר שבע

16:33

באר שבע

17:28

פריס

17:02

בואנוס איירס

18:53

טורונטו

17:41

חיפה

16:22

חיפה

17:26

לונדון

16:05

מוסקבה

16:23

ורשה

15:01

אילת

16:24

אילת

17:29

אמסטרדם

16:41

רומא

16:34

שבת פרשת נח, ד' מרחשוון (2.11.19)

קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מפטירים בישעיה נ"ד "רני עקרה" עד "מרחמך ה'", ויש שממשיכים גם "עניה סוערה" עד "כי פארך". מברכים את המתענים "שני-חמישי-שני". וכשיש חתן או בר מצווה – מברכים את המתענים במנחה.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת לך לך. אומרים "צדקתך צדק".

יום א', ה' מרחשוון (3.11.19). מי שבדעתו להתענות מחר – יקבל עליו תענית בתפילת מנחה.

יום ב', ו' מרחשוון (4.11.19). תענית שני קמא, סליחות כנהוג (עלות השחר 4:27).

סליחות לשני קמא אחרי חזרת הש"ץ (יש מקומות בארץ שמחליפים את הפזמון "מלאכי רחמים", ואומרים "ישראל נושע", וביום חמישי "מלאכי רחמים"). בכל אמירת סליחות אומרים גם את הפזמון "א-ל נא רפא נא". אבינו מלכנו. והוא רחום. א-ל ארך אפים. קוראים לשלושה בפרשת השבוע.

במנחה – אם יש 10 מתענים – קוראים "ויחל" וברכת כהנים כבתענית ציבור.

יום שלישי, ז' מרחשוון (5.11.19)

בערבית מתחילים בארץ ישראל לומר "ותן טל ומטר לברכה" בברכת השנים.

מנהג עדות המזרח: מתחילים לומר ברכת "ברך עלינו" (בחורף).

בחוץ לארץ אור ליום שישי ח' בכסלו (5.12.19), מתחילים לשאול גשמים: "ותן טל ומטר" בברכת השנים.

יום ה', ט' מרחשוון (7.11.19). תענית חמישי של "שני-חמישי-שני", כנהוג. (עלות השחר בירושלים: 4:29).

השנה חל יום פטירתה של רחל אמנו בשבת והנוהגים לפקוד את קברה מקדימים ליום ה'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י' בחודש מרחשוון (8.11.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:09

ירושלים

17:21

ניו יורק

16:24

מלבורן

19:32

מדריד

17:34

תל אביב

16:25

תל אביב

17:22

לוס אנג'לס

16:25

יוהנסבורג

18:05

מרבייה

17:54

באר שבע

16:22

באר שבע

17:23

פריס

16:51

בואנוס איירס

19:00

טורונטו

16:32

חיפה

16:16

חיפה

17:21

לונדון

15:53

מוסקבה

16:09

ורשה

14:49

אילת

16:18

אילת

17:25

אמסטרדם

16:29

רומא

16:26

שבת פרשת לך לך, י"א מרחשוון (9.11.19)

מפטירים בישעיהו פרק מ', כ"ז "למה תאמר יעקב", עד מ"א, י"ד "בקדוש ישראל תתהלל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וירא.

יום ב', י"ג מרחשוון (11.11.19) תענית שני בתרא, כנהוג. (עלות השחר בירושלים: 4:32).

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ז בחודש מרחשוון (15.11.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:04

ירושלים

17:17

ניו יורק

16:18

מלבורן

19:40

מדריד

17:27

תל אביב

16:20

תל אביב

17:19

לוס אנג'לס

16:20

יוהנסבורג

18:10

מרבייה

17:53

באר שבע

16:23

באר שבע

17:20

פריס

16:42

בואנוס איירס

19:07

טורונטו

16:25

חיפה

16:11

חיפה

17:17

לונדון

15:42

מוסקבה

15:56

ורשה

14:38

אילת

16:15

אילת

17:21

אמסטרדם

16:18

רומא

16:19

שבת פרשת וירא, י"ח מרחשוון (16.11.19)

מפטירים במלכים ב ד', א' "ואשה אחת". הספרדים מסיימים "ותאמר שלום" (פסוק כ"ג), והאשכנזים ממשיכים עד "ותשא את בנה ותצא".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

יום ראשון, י"ט מרחשוון (17.11.19)

עבר יום י"ז במרחשוון (15.11.19), זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים בארץ ישראל, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "וַעֲנֵנוּ בּוֹרֵא עוֹלָם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. אם התענו על הגשמים ונענו לפני חצות היום, אומרים ברכת הודאה והלל הגדול. ירדו גשמים לאחר תקופת יובש, צריך לומר ברכת הודאה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ד בחודש מרחשוון (22.11.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:01

ירושלים

17:15

ניו יורק

16:13

מלבורן

19:47

מדריד

17:22

תל אביב

16:17

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:17

יוהנסבורג

18:15

מרבייה

17:49

באר שבע

16:20

באר שבע

17:17

פריס

16:34

בואנוס איירס

19:13

טורונטו

16:19

חיפה

16:08

חיפה

17:14

לונדון

15:34

מוסקבה

15:46

ורשה

14:29

אילת

16:12

אילת

17:19

אמסטרדם

16:09

רומא

16:14

שבת פרשת חיי שרה, כ"ה מרחשוון (23.11.19)

מפטירים במלכים א, א' "והמלך דוד זקן", עד (ל"א) "אדוני המלך דוד לעולם". מברכים חודש כסלו שיחול ביום חמישי וביום שישי (28.11.19-29.11.19). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש כסלו: יום רביעי (27.11.19) בשעה 7:18 ו-7 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

יום רביעי כ"ט במרחשוון (27.11.19)

המתענים בערב ראש חודש מתפללים תפילת יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במנחה, קוראים" ויחל" אבל לא אומרים תחנון.

יום חמישי, ל' במרחשוון (28.11.19): א' דראש חודש כסלו.