לוח דינים ומנהגים לחודש אלול

sywry-slyhwt-byt-spr-yph-nwp1

אלול תשפ"ג

18 באוגוסט – 15 בספטמבר 2023

המולד: יום רביעי כ"ט אב (16.8.2023) 17:04 + 17 חלקים.

זמן קידוש לבנה: ממוצאי שבת ג' באלול (19.8.2023) עד ליל חמישי י"ד באלול (30.8.2023) כל הלילה.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי ז' באלול (23.8.2023).

ב' ראש חודש אלול (18.8.2023), יום ו', א' באלול. נוהג ככל ראש חודש.

מתחילים לתקוע בשופר תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה) בכל בוקר עד כ"ח באלול, כדי לעורר לתשובה. מתחילים לומר "לדוד ה' אורי" בשחרית וערבית (אשכנזים-חסידים וספרדים: בשחרית ובמנחה) עד חג שמיני עצרת.

שבת פרשת שופטים, ב' באלול (19.8.2023)

מפטירים בנביא (ישעיה נא,יב): "אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד (נב,יב) "אלקי ישראל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תצא. אבות פרק א.

מנהג ע"מ: במוצ"ש אור ל-ג' באלול נוהגים לקום לסליחות לפני אשמורת הבוקר, או מחצות הלילה ואילך, עד אור הבוקר. יש נוהגים לתקוע בשופר בסליחות בשעה שהחזן קורא "ויעבור".

שבת פרשת כי-תצא, ט' באלול (26.8.2023). מפטירים בישעיה נד,א: "רני עקרה" עד "אמר מרחמך ה' ".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תבא. אבות פרק ב.

שבת פרשת כי-תבא, ט"ז באלול (2.9.2023). מפטירים בישעיה ס: "קומי אורי" עד סוף הפרק. נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, אך שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג-ד.

שבת פרשת נצבים-וילך, כ"ג באלול (9.9.2023). מפטירים בישעיה ס"א,י: "שוש אשיש", עד ס"ג,ט "כל ימי עולם". אין מברכים החודש.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת האזינו. אבות פרק ה-ו.

במוצש"ק מתחילים לומר סליחות. יש שממתינים לחצות לילה, ויש שמקדימים לאשמורת שנייה, שהיא בסביבות השעה עשר. הזמן הרצוי הוא קרוב לעלות השחר.

יום א', כ"ד באלול (10.9.2023) . אשכנזים מתחילים לומר סליחות, ואומרים עד ערב יום הכפורים. ברכת "על נטילת ידים" "אשר יצר" וברכת התורה אומר קודם סליחות, ולא יאמר שנית קודם התפילה. הש"ץ מתעטף בטלית בלילה, ולא יברך. כשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך ויתעטף. אומר "אשרי", חצי קדיש, סליחות כנהוג. אחר הסליחות אומר וידוי רק פעם אחת (הגר"א). תחנון, קדיש תתקבל.

האומר סליחות ביחידות, יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ידלג "וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה", ולא יאמר הבקשות שבארמית, כמו "מחי ומסי", "מרן דבשמיא".

עד ערב יום הכפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א' דסליחות.

יום ו', כ"ט באלול (15.9.2023), ערב ראש השנה תשפ"ד

נוהגים לקום באשמורת הבוקר, ולהרבות בסליחות "זכור ברית". אָבֵל רשאי ללכת לבית הכנסת לסליחות. אחרי הסליחות אומרים תחנון, אפילו נמשכה אמירתם עד אור היום. בתפילת שחרית אין אומרים תחנון. אומרים למנצח. אין תוקעים בשופר. אחרי התפילה נוהגים להתיר נדרים ע"י שלושה. מי שאינו מבין לשון הקודש יתיר נדריו בלשון שהוא מבין. אפשר להתיר נדרים עד ערב יום הכיפורים, וגם לאחר מכן. אישה יכולה למנות את בעלה להתיר את נדריה, והבעל יאמר לדיינים כי הוא מפר גם נדרי

אשתו, ויתיר בלשון רבים: "שנדרנו" "נשבענו".

לשנה טובה נכתב ונחתם

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הארה חודשית ירושלמית – אלול

הרב אברהם בלס – מכון "אורות הירושלמי"

האם למי שהיה מצוי באשפתות ועכשיו התחבר לתורה, אולם מקיים את חובותיו הדתיות מתוך יראת הפחד ניתן לקרואחוזר בתשובה. התלמוד הבבלי (יומא פו, א) אמנם מבדיל בין חזרה בתשובה מחמת יראה, לבין חזרה בתשובה מחמת אהבה, אולם ברור הדבר ששני סוגי התשובה מגדירים את האדם חוזר בתשובה.

לדעת התלמוד הירושלמי (פאה א, א) הסובר שתשובה פירושה חזרה לטבעיות הפשוטה, כאשר האדם עובד את הקב"ה שלא מתוך שמחה, אמנם ברור הדבר שהוא במדרגה גבוהה יותר מאשר המצב שהיה שרוי בו קודם, אולם בשום פנים ואופן אי אפשר לקרוא לו חוזר בתשובה. המצב הטבעי של האדם הוא שהוא פועל כל הזמן מתוך שמחה.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' באלול (18.8.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:44

ירושלים

19:56

ניו יורק

19:30

מלבורן

17:17

מדריד

20:38

תל אביב

19:01

תל אביב

19:59

לוס אנג'לס

19:18

יוהנסבורג

17:25

מרבייה

20:49

באר שבע

19:01

באר שבע

19:57

פריס

20:32

בואנוס איירס

17:56

טורונטו

19:49

חיפה

18:55

חיפה

19:59

לונדון

19:49

מוסקבה

19:32

ורשה

19:24

אילת

18:48

אילת

19:45

אמסטרדם

20:30

רומא

19:36

בלמונטה

20:05

ליסבון

20:10

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ח' באלול (25.8.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:36

ירושלים

19:48

ניו יורק

19:20

מלבורן

17:23

מדריד

20:28

תל אביב

18:53

תל אביב

19:50

לוס אנג'לס

19:09

יוהנסבורג

17:28

מרבייה

20:40

באר שבע

18:54

באר שבע

19:49

פריס

20:19

בואנוס איירס

18:01

טורונטו

19:38

חיפה

18:47

חיפה

19:50

לונדון

19:34

מוסקבה

19:15

ורשה

19:09

אילת

18:40

אילת

19:46

אמסטרדם

20:14

רומא

19:25

בלמונטה

19:55

ליסבון

20:00

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט"ו באלול (1.9.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:28

ירושלים

19:39

ניו יורק

19:09

מלבורן

17:29

מדריד

20:17

תל אביב

18:45

תל אביב

19:41

לוס אנג'לס

19:00

יוהנסבורג

17:31

מרבייה

20:30

באר שבע

18:45

באר שבע

19:40

פריס

20:05

בואנוס איירס

18:06

טורונטו

19:26

חיפה

18:38

חיפה

19:41

לונדון

19:19

מוסקבה

18:57

ורשה

18:53

אילת

18:33

אילת

19:37

אמסטרדם

19:59

רומא

19:14

בלמונטה

19:44

ליסבון

19:49

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ב באלול (8.9.2023)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:19

ירושלים

19:29

ניו יורק

18:57

מלבורן

17:35

מדריד

20:06

תל אביב

18:36

תל אביב

19:32

לוס אנג'לס

18:51

יוהנסבורג

17:33

מרבייה

20:20

באר שבע

18:36

באר שבע

19:31

פריס

19:50

בואנוס איירס

18:11

טורונטו

19:13

חיפה

18:29

חיפה

19:31

לונדון

19:03

מוסקבה

18:39

ורשה

18:37

אילת

18:24

אילת

19:28

אמסטרדם

19:43

רומא

19:02

בלמונטה

19:33

ליסבון

19:39

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ערב ר"ה, כ"ט באלול (15.9.2023)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:10

ירושלים

19:19

ניו יורק

18:45

מלבורן

17:41

מדריד

19:54

תל אביב

18:27

תל אביב

19:21

לוס אנג'לס

18:41

יוהנסבורג

17:36

מרבייה

20:10

באר שבע

18:27

באר שבע

19:20

פריס

19:35

בואנוס איירס

18:15

טורונטו

19:00

חיפה

18:19

חיפה

19:20

לונדון

18:47

מוסקבה

18:21

ורשה

18:21

אילת

18:16

אילת

19:18

אמסטרדם

19:26

רומא

18:50

בלמונטה

19:09

ליסבון

19:28