לוח דינים ומנהגים לחודש אלול

20160926_073543

אלול תש"פ

20 באוגוסט - 18 בספטמבר 2020

המולד: ליל רביעי (18.8.2020) שעה 1:54 ועוד 16 חלקים.

זמן קידוש לבנה: ממוצאי שבת, ג' באלול (22.8.2020), עד ליל רביעי, י"ג באלול (1.9.2020) כל הלילה

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי ז' באלול (26.8.2020).

א' ראש חודש אלול, יום ה', ל' מנחם אב (20.8.2020). נוהגים ככל ראש חודש.

ב' ראש חודש אלול, יום ו', א' באלול (21.8.2020). נוהג ככל ראש חודש. מתחילים לתקוע בשופר תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה) בכל בוקר עד כ"ח באלול, כדי לעורר לתשובה. מתחילים לומר "לדוד ה' אורי" בשחרית וערבית (אשכנזים, חסידים וספרדים: בשחרית ובמנחה) עד חג שמיני עצרת.

מנהג ע"מ: במוצ"ש אור ל-ג' באלול (22.8.2020) - נוהגים לקום לסליחות לפני אשמורת הבוקר, או מחצות הלילה ואילך, עד אור הבוקר. יש נוהגים לתקוע בשופר בסליחות בשעה שהחזן קורא "ויעבור".

זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' באלול (21.8.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:40

ירושלים

19:52

ניו יורק

19:24

מלבורן

17:20

מדריד

20:33

תל אביב

18:57

תל אביב

19:54

לוס אנג'לס

19:03

יוהנסבורג

17:26

מרבייה

20:44

באר שבע

18:57

באר שבע

19:53

פריס

20:25

בואנוס איירס

17:58

טורונטו

19:43

חיפה

18:50

חיפה

19:54

לונדון

19:41

מוסקבה

19:23

ורשה

19:16

אילת

18:44

אילת

19:49

אמסטרדם

20:21

רומא

19:30

שבת פרשת שופטים, ב' באלול (22.8.2020)

מפטירים בנביא (ישעיה נא,יב): "אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד (נב,יב) "אלקי ישראל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תצא. אבות פרק א'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ח' באלול (28.8.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:32

ירושלים

19:43

ניו יורק

19:13

מלבורן

17:26

מדריד

20:22

תל אביב

18:49

תל אביב

19:45

לוס אנג'לס

18:54

יוהנסבורג

17:29

מרבייה

20:35

באר שבע

18:49

באר שבע

19:45

פריס

20:11

בואנוס איירס

18:03

טורונטו

19:31

חיפה

18:42

חיפה

19:45

לונדון

19:26

מוסקבה

19:05

ורשה

19:00

אילת

18:36

אילת

19:41

אמסטרדם

20:06

רומא

19:19

שבת פרשת כי תצא, ט' באלול (29.8.2020)

מפטירים בישעיה נד,א: "רני עקרה" עד "אמר מרחמך ה'".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תבא. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט"ו באלול (4.9.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:23

ירושלים

19:34

ניו יורק

19:02

מלבורן

17:32

מדריד

20:11

תל אביב

18:40

תל אביב

19:36

לוס אנג'לס

18:45

יוהנסבורג

17:32

מרבייה

20:25

באר שבע

18:40

באר שבע

19:36

פריס

19:57

בואנוס איירס

18:08

טורונטו

19:19

חיפה

18:33

חיפה

19:36

לונדון

19:10

מוסקבה

18:47

ורשה

18:44

אילת

18:28

אילת

19:33

אמסטרדם

19:50

רומא

19:07

שבת פרשת כי תבא, ט"ז באלול (5.9.2020)

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ובלבד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. היו קהילות שהגדול

שבקהל עולה לקריאת התוכחה. מפטירים בישעיה ס: "קומי אורי" עד סוף הפרק.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג'-ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ב באלול (11.9.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:14

ירושלים

19:24

ניו יורק

18:51

מלבורן

17:38

מדריד

19:59

תל אביב

18:31

תל אביב

19:26

לוס אנג'לס

18:35

יוהנסבורג

17:35

מרבייה

20:14

באר שבע

18:31

באר שבע

19:26

פריס

19:42

בואנוס איירס

18:13

טורונטו

19:06

חיפה

18:23

חיפה

19:26

לונדון

18:54

מוסקבה

18:29

ורשה

18:28

אילת

18:19

אילת

19:24

אמסטרדם

19:33

רומא

18:55

שבת פרשת נצבים-וילך, כ"ג באלול (12.9.2020)

מפטירים בישעיה ס"א,י: "שוש אשיש", עד (ס"ג,ט) "כל ימי עולם". אין מברכים החודש.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת האזינו. אבות פרקים ה'-ו'.

במוצש"ק אין אומרים "ויהי נעם" ולא "ואתה קדוש". מתחילים לומר סליחות. יש שממתינים לחצות לילה, ויש שמקדימים לאשמורת שנייה, שהיא בסביבות השעה עשר. הזמן הרצוי הוא קרוב לעלות השחר.

יום א', כ"ד באלול (13.9.2020). אשכנזים מתחילים לומר סליחות, ואומרים עד ערב יום הכפורים. ברכת "על נטילת ידים" "אשר יצר" וברכת התורה אומר קודם סליחות, ולא יאמר שנית קודם התפילה. הש"ץ מתעטף בטלית בלילה, ולא יברך. כשיאיר היום יפשוט הטלית , יברך ויתעטף .ראוי שיתעטף בטלית שאולה (של יחיד) שלא יכנס לספק ברכה. אומר "אשרי", חצי קדיש, סליחות כנהוג. אחר הסליחות אומר וידוי רק פעם אחת (הגר"א). תחנון, קדיש תתקבל.

האומר סליחות ביחידות, יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ידלג "וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה", ולא יאמר הבקשות שבארמית, כמו "מחי ומסי", "מרן דבשמיא".עד ערב יום הכפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א' דסליחות.

יום ו', כ"ט באלול (18.9.2020), ערב ראש השנה תשפ"א.

הארה חודשית ירושלמית לחודש אלול

התשובה מעצימה את כוחות החיים

חודש אלול הוא חודש התשובה. ישנם כאלו שמציירים בטעות את תהליך התשובה כתהליך של רצינות תהומית, של דכדוך ומעל לכל של החלשת הכוחות. התלמוד הירושלמי מלמד אותנו שההפך הוא הנכון -תהליך התשובה הוא תהליך של העצמת הכוחות. רעיון זה בא לידי ביטוי בירושלמי דרך תשובתו של יונתן בן גרשם בן מנשה. יהודי זה שהיה נכדו של משה רבנו התדרדר לעבודה זרה, לפי שני התלמודים, ובסופו של דבר חזר בתשובה ולכן נקרא שבואל. התלמוד הבבלי (בבא בתרא קי, א) מתאר שיונתן שב אל א-ל בכל ליבו. התלמוד הירושלמי (פאה א, א) אינו מסתפק בכך וקובע שיונתן שב אל א-ל גם בכל כוחו. תשובה מעצימה את כוחות החיים.

'פתח לנו שער' - תפילות חג משותפות תחת כיפת השמיים

בשל הקורונה והמגבלות בבתי הכנסת ארגון רבני צהר, "יחד", וארגון בתי הכנסת העולמי מזמינים את הציבור

לארגן תפילות יום כיפור במרחב הפתוח. לכל מקום יסופקו מחזורי תפילה (כל נדרי ונעילה)

מפגש הכנה לחג המיועד לרכזי התפילות, יתקיים בזום בשיתוף עם הרב אליעזר מלמד והרב דוד סתו

מעוניינים לארגן או להוביל מניין חוץ? הרשמו כאן- https://www.tzohar.org.il/?page_id=36395

לפרטים נוספים: אסתי 0524295408 /

לשנה טובה נכתב ונחתם