לוח דינים ומנהגים לחודש אייר

IMG_7281

 אייר תש"פ

24 באפריל 2020 - 23 במאי 2020

המולד: ליל חמישי (22.4.2020), שעה 22:58 ועוד 12 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שני ג' בחודש (26.4.2020) עד ליל חמישי י"ג בחודש (6.5.2020) כל הלילה.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי ו' בחודש (29.4.2020) שעה 22:59

א' ראש חודש, יום ו', ל' בניסן (24.4.2020), ככל ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ל' בניסן (24.4.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:39

ירושלים

19:53

ניו יורק

18:56

מלבורן

17:11

מדריד

20:33

תל אביב

18:56

תל אביב

19:55

לוס אנג'לס

19:03

יוהנסבורג

17:18

מרבייה

20:44

באר שבע

18:56

באר שבע

19:54

פריס

20:27

בואנוס איירס

18:25

טורונטו

19:45

חיפה

18:42

חיפה

19:50

לונדון

19:44

מוסקבה

19:27

ורשא

19:19

אילת

18:42

אילת

19:50

אמסטרדם

20:25

רומא

19:31

שבת פרשות תזריע-מצורע, ב' ראש חודש אייר, א' באייר (25.4.2020)

בתפילה: "יעלה ויבוא". חצי הלל, קדיש תתקבל. מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מניחים ספר שני. חצי קדיש. מגביהים ספר ראשון. בשני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וביום השבת, ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מפטירים בישעיהו ס"ו: "כה אמר ה' השמים כסאי" עד סוף הספר, וחוזרים על הפסוק "והיה מדי חודש בחדשו". אין אומרים אב הרחמים (ויש שנוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות). מוסף של שבת וראש חודש: "אתה יצרת". יש המוסיפים בתפילת מוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל" - "קדשנו במצוותיך" – כמו בכל שבת, ומסיימים "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". שיר של יום, ברכי נפשי.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת אחרי. "יעלה ויבוא". אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ב.

יום ג', ד' באייר (28.4.2020). יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

מדליקים נרות נשמה לזכר הנופלים. בתפילת ערבית, אחרי קדיש תתקבל, מוסיפים מזמור ט' בתהילים, פסוק בפסוק, וקדיש על ידי הורים וקרובים. בתפילת שחרית, אחרי קדיש תתקבל, פותחים הארון, ואומרים מזמור קמ"ד בתהילים פסוק בפסוק, יזכור, "אל מלא רחמים" וקדיש על ידי הורים וקרובים.

הארגון העולמי של בתי הכנסת מוביל את פרויקט לימוד המשנה לעילוי נשמת חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. השנה חשיבות מיוחדת לפרויקט זה המאפשר לימוד אישי/משפחתי מהבית (בעקבות הקורונה) ומצרף את כל הלומדים מכל העולם היהודי בכל אתר יחד לקבוצה אחת דרך האתר המיוחד שהקמנו.

הצטרפות דרך הקישור כאן


יום העצמאות, יום ד', ה' בחודש (29.4.2020).

על פי תקנת הרבנות הראשית לישראל אומרים בלילה לפני ערבית פרקי הודאה כנהוג, וביום מוסיפים מזמורים של שבת וחג. אומרים שירת הים פסוק בפסוק. קוראים הלל (יש קוראים בברכה ויש בלא ברכה), תפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל. אין אומרים תחנון ו"למנצח". קוראים את הפרק "עוד היום בנוב לעמוד" עד "קדוש ישראל" (ישעיהו י,לב עד יב,ו). חוגגים לציון ראשית צמיחת גאולתנו, בהלל והודיה לה' יתברך.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ז' באייר (1.5.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:44

ירושלים

19:50

ניו יורק

19:32

מלבורן

17:03

מדריד

20:40

תל אביב

19:01

תל אביב

20:01

לוס אנג'לס

19:08

יוהנסבורג

17:13

מרבייה

20:50

באר שבע

19:00

באר שבע

19:59

פריס

20:38

בואנוס איירס

18:15

טורונטו

19:53

חיפה

18:54

חיפה

20:02

לונדון

19:55

מוסקבה

19:41

ורשא

19:31

אילת

18:46

אילת

19:55

אמסטרדם

20:37

רומא

19:38

שבת פרשות אחרי-מות קדושים, ח' באייר (2.5.2020)

מפטירים בנביא (עמוס ט, ז) "הלא כבני כושיים אתם לי" עד (סוף הפרק) "ה' אלקיך". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת אמור. "צדקתך צדק". אבות פרק ג'.

יום ב', י' באייר (4.5.2020). תענית שני קמא, סליחות. עלות השחר: 4:10.

יום ה', י"ג באייר (7.5.2020). תענית חמישי, סליחות. עלות השחר 4:06. במנחה אומרים תחנון.

פסח שני - יום ו', י"ד באייר (8.5.2020). אין אומרים תחנון, אבל אומרים "למנצח". בליל י"ד עורכים הדלקה להילולא דר' מאיר בעל הנס ליד ציון קברו בטבריה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ד באייר (8.5.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:49

ירושלים

20:04

ניו יורק

19:40

מלבורן

16:56

מדריד

20:47

תל אביב

19:06

תל אביב

20:07

לוס אנג'לס

19:14

יוהנסבורג

17:08

מרבייה

20:56

באר שבע

19:05

באר שבע

20:05

פריס

20:48

בואנוס איירס

18:06

טורונטו

20:01

חיפה

19:00

חיפה

20:08

לונדון

20:07

מוסקבה

19:55

ורשא

19:42

אילת

18:51

אילת

20:00

אמסטרדם

20:48

רומא

19:46

שבת פרשת אמור, ט"ו באייר (9.5.2020)

מפטירים ביחזקאל מד, טו "והכהנים הלויים".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת בהר. "צדקתך צדק". אבות פרק ד'.

מיום זה ואילך, המסופק אם אמר "משיב הרוח" אינו חוזר, כיון שאמר 90 פעם, ומיום א', ט"ז בחודש (10.5.2020), המסופק אם אמר "ותן ברכה" אינו חוזר.

יום ב', י"ז באייר (11.5.2020). תענית שני בתרא. סליחות. עלות השחר 4.02. במנחה אין אומרים תחנון.

ל"ג בעומר, יום ג', י"ח באייר (12.5.2020)

משקיעת החמה יש להיזהר מלומר שהיום ל"ג בעומר עד שיספור, שלא יכנס לספק ברכה. אין אומרים תחנון, אבל אומרים למנצח. מסתפרים, נוהגים קצת שמחה ועורכים נישואין. במירון הילולא על קברו של ר' שמעון בר יוחאי. ויש הגוזזים שם שערות של ילד שהגיע לגיל 3. אין מתענים בו, מלבד תענית חלום או חתן ביום חופתו.

זמני הדלקת נרות - ביום שישי כ"א באייר (15.5.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:54

ירושלים

20:10

ניו יורק

19:47

מלבורן

16:49

מדריד

20:54

תל אביב

19:10

תל אביב

20:12

לוס אנג'לס

19:19

יוהנסבורג

17:04

מרבייה

21:02

באר שבע

19:10

באר שבע

20:10

פריס

20:57

בואנוס איירס

17:57

טורונטו

20:09

חיפה

19:05

חיפה

20:13

לונדון

20:17

מוסקבה

20:09

ורשא

19:54

אילת

18:55

אילת

20:05

אמסטרדם

21:00

רומא

19:53

שבת פרשות בהר-בחוקותי, כ"ב באייר (16.5.2020)

"חזק". נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, אך שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. מפטירים בירמיהו טז "ה' עוזי ומעוזי" עד "תהילתי אתה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת במדבר. אבות פרק ה'.שבת שלום ירושלים

שבת פרשת בהר-בחוקותי, כ"ב באייר תש"ף (16.5.2020)

תפילה לשלום ירושלים – הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר – הרב הראשי לירושלים


יְרוּשָׁלַ‍יִם הָרִים סָבִיב לָהּ, וַה' סָבִיב לְעַמּוֹ.

אַתָּה הוּא ה' הָאֱ-לֹ-הִים אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בִּירוּשָׁלַיִם,

וְאוֹתָהּ הִגְבַּהְתָּ עַד רוּם שָׁמַיִם.

וּמִקְדָּשְׁךָ בָּהּ כּוֹנַנְתָּ, כִּי לִשְׁכּוֹן בְּתוֹכָהּ אִוִּיתָ.

בָּאֵשׁ הָיִיתָ לָהּ לְחוֹמָה, בִּימִין-עֻזָּךְ לְרוֹמֵמָה,

שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל שְׁמוֹר עַם בָּחַרְתָּ,

בִּירוּשָׁלַיִם אוֹתָהּ בְּשִׁמְךָ קָרָאתָ.

וּפְרֹס סֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ עָלֶיהָ, וְתֵן שָׁלוֹם לְיֹשְׁבֶיהָ,

וְשַׂמְּחָהּ בְּבָנֶיהָ הַשָּׁבִים אֵלֶיהָ,

תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתֶךָ, אוֹתוֹ קִדַּשְׁתָּ מָכוֹן לְשִׁבְתֶּךָ,

וְהָגֵן עֲלֵיהֶם בְּאֶבְרַת חַסְדֶּךָ,

וְלַיְּהוּדִים שִׂמְחָה וְאוֹרָה, תּוֹךְ הָעִיר שֶׁחֻבְּרָה,

וּבְנֵה אוֹתָהּ מְהֵרָה בִּנְיַן עוֹלָם,

וְכִסֵּא דָּוִד תָּכִין בְּתוֹכָהּ דְּבִיר וְאוּלָם.

יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ לְעוֹלָם,

וְהַשֵּׁם יִהְיֶה לָךְ לְאוֹר עוֹלָם,

בָּרוּךְ שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, וּבוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם.


תפילה לירושלים– הרב שאר ישוב כהן זצ"ל

אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם הַבּוֹחֵר בְּצִיוֹן וִירוּשָׁלַיִם, אֲשֶׁר אִוִּיתָ לְמוֹשָׁב לְךָ אֶת עִיר הַקֹּדֶשׁ, בָּרֵךְ כָּל בּוֹנֶיהָ, בָּנֶיהָ וְדוֹרְשֵׁי שְׁלוֹמָהּ, וּשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂי יְדֵיהֶם. וּפְרוֹשׂ עָלֶיהָ סֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ, וְקַיֶּם בָּהּ מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה, וּלְמַעַן יְרוּשָׁלַיִם לֹא אֶשְׁקוֹט, עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ, וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר. וּבְנֵה אוֹתָהּ בְּקָרוֹב בְּיָמֵינוּ בִּנְיַן עוֹלָם, וְכִסֵּא דָוִד עַבְדְּךָ בִּמְהֵרָה לְתוֹכָהּ תָּכִין. בָּרוּךְ מְנַחֵם צִיּוֹן וּבוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

יום ה' כ"ז באייר (21.5.2020). ערב ראש חודש סיון (מוקדם). במנחה אומרים יום כפור קטן.

יום ו', כ"ח באייר, יום שחרור ירושלים, יהודה, שומרון ומקום המקדש משלטון זר. על פי החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה.

במעריב מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי" בנעימת חג. יש המוסיפים גם "שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו". בתפילת הבוקר מוסיפים מזמורים של שבת וחג, "אז ישיר" פסוק בפסוק, הלל שלם בברכה, ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהילים ק"ז: "הודו לה' כי טוב". עושים משתה לזכר הנסים והנפלאות.

זמני הדלקת נרות - ביום שישי כ"ח באייר (22.5.2020)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:58

ירושלים

20:15

ניו יורק

19:53

מלבורן

16:44

מדריד

21:01

תל אביב

19:15

תל אביב

20:18

לוס אנג'לס

19:24

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:07

באר שבע

19:15

באר שבע

20:18

פריס

21:06

בואנוס איירס

17:49

טורונטו

20:16

חיפה

19:10

חיפה

20:19

לונדון

20:28

מוסקבה

20:21

ורשא

20:04

אילת

19:00

אילת

20:10

אמסטרדם

21:10

רומא

20:00

שבת פרשת במדבר, כ"ט באייר (23.5.2020)

מפטירים בשמואל א כ,יח: "ויאמר לו יהונתן מחר חודש" עד פסוק מב: "עד עולם". מברכים חודש סיון שיחול למחר ביום א' (24.5.2020)

אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש סיון: יום שישי (22.5.2020) שעה 11:42 ועוד 13 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת נשא. אין אומרים צדקתך צדק. אבות פרק ו'.

הארה ירושלמית לחודש אייר:

כבודה של ירושלים

ישנו פסוק (שמואל ב, ה, ד-ה) שקובע שדוד מלך 40 שנה ובפירוט שבע וחצי שנים בחברון ושלושים ושלוש שנים בירושלים. התלמוד הירושלמי (ראש השנה א, א) שואל הרי אם נצרף את שנות מלכותו של דוד המלך בחברון ובירושלים נקבל חצי שנה נוספת. ועונה התלמוד הירושלמי שבאמת בירושלים מלך דוד שלושים ושנים שנים ומחצית השנה. אם כן עולה השאלה מדוע כתוב בפסוק 33 שנים. והתשובה היא שכדי לחלוק לו כבוד לירושלים הוא מונה אותם שלמות. ובמילים אחרות נושא שלמותה של ירושלים נידון כבר אצל אמוראי ארץ ישראל. חכמי הירושלמי קובעים בצורה נחרצת שלא ניתן לחלק את ירושלים.