לוח דינים ומנהגים לחודש אדר א

PC29011_20240206-093150_1

אדר ראשון תשפ"ד

9 בפברואר 2024 - 9 במרץ 2024

המולד: ליל שבת (9.2.2024), בשעה 21:29 ו-5 חלקים.

קידוש לבנה: מליל רביעי, ה' אדר א' (13.2.2024) עד ליל שישי, י"ד אדר א' (22.2.2024) כל הלילה.

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת, ט' באדר א' (17.2.2024)

א' דראש חודש אדר א', יום ו', ל' בשבט (9.2.2024). תפילת ראש חודש כנהוג.

שבת פרשת משפטים, א' באדר א' (10.2.2024) – ב' דראש חודש.

יעלה ויבוא. חצי הלל. מוציאים שני ספרי תורה: בראשון קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בשני קוראים למפטיר בפרשת פנחס "וביום השבת", "ובראשי חדשיכם". מפטירים בישעיה ס"ו "כה אמר ה' השמים כסאי", וכופלים הפסוק "והיה מידי חודש". אין אומרים אב הרחמים. מוסף של שבת ושל ראש חודש.

ברוב הסידורים נשמט לפני "כי בעמך ישראל בחרת" קטע זה: "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך... והנחילנו ה' א-לוהנו באהבה וברצון שבת קדשך... כי בעמך ישראל.. וכו'" (ערוך השלחן ומנהג הגר"א).

טעה והתפלל של שבת בלבד, אם נזכר לפני שעקר רגליו, חוזר ל"אתה יצרת". נזכר לאחר שעקר רגליו, חוזר לראש התפילה.

שיר של יום: ברכי נפשי. במנחה "יעלה ויבוא", קוראים לשלושה בפרשת "תרומה". אין אומרים "צדקתך צדק". ברכי נפשי.

שבת פרשת תרומה, ח' באדר א' (17.2.2024).

מפטירים במלכים א ה, כ"ו "וה' נתן חכמה" עד "ולא אעזוב את עמי ישראל". במנחה קוראים לשלשה בפרשת תצוה.

פורים קטן, יום ששי י"ד אדר א' (23.2.2024). אין אומרים תחנון גם במנחה ביום חמישי.

שבת פרשת תצוה, ט"ו אדר א' (24.2.2024) – פורים קטן דמוקפים.

מפטירים ביחזקאל מ"ג,י "ואתה בן אדם", עד מ"ג,כ"ז ."..נאם אדני ה'". אין אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תשא. אין אומרים צדקתך.

שבת פרשת כי תשא, כ"ב באדר א' (2.3.2024).

מפטירים במלכים א י"ח,א "ויהי ימים רבים", עד י"ח,ל"ט "ה' הוא האלהים". ספרדים מתחילים בפסוק כ "וישלח אחאב".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויקהל.

שבת פרשת ויקהל, כ"ט באדר א' (9.3.2024) – שבת "שקלים" (ראשונה לארבע פרשיות).

אומרים פיוטים לפרשת שקלים כמנהג. מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת כי תשא מתחילתה עד "לכפר על נפשותיכם" (פסוק טז). אשכנזים מפטירים במלכים ב' י"ב,א-י"ז "בן שבע שנים" עד "לכהנים יהיו". ספרדים מפטירים במלכים ב' י"א, י"ז: "ויכרות יהוידע" עד "לכהנים יהיו" (י"ב, י"ז) ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון של הפטרת "מחר חודש".

נוהגים שאין קטן עולה למפטיר. מברכים חודש אדר ב' שיחול ביום ראשון וביום שני (10-11.3.2024). אין אומרים אב הרחמים.

מולד חודש אדר שני: יום ראשון (10.3.2024) בשעה 10:13 ו-6 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת פקודי. אין אומרים צדקתך צדק.

א' דראש חודש אדר שני, יום ראשון, ל' אדר א' (10.3.2024). תפילת ראש חודש.


זמני הדלקת נרות ביום שישי ל' בשבט (9.2.2024)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:44

ירושלים

17:58

ניו יורק

17:03

מלבורן

19:57

מדריד

18:12

תל אביב

17:00

תל אביב

17:59

לוס אנג'לס

17:12

יוהנסבורג

18:31

מרבייה

18:35

באר שבע

17:03

באר שבע

18:00

פריס

17:32

בואנוס איירס

19:24

טורונטו

17:11

חיפה

16:52

חיפה

17:57

לונדון

16:35

מוסקבה

16:53

ורשה

16:06

אילת

16:54

אילת

18:01

אמסטרדם

17:11

רומא

17:04

בלמונטה

17:39

ליסבון

17:49

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ז' אדר א' תשפ"ד (16.2.2024)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:50

ירושלים

18:03

ניו יורק

17:12

מלבורן

19:49

מדריד

18:20

תל אביב

17:07

תל אביב

18:05

לוס אנג'לס

17:19

יוהנסבורג

18:26

מרבייה

18:43

באר שבע

17:09

באר שבע

18:05

פריס

17:43

בואנוס איירס

19:17

טורונטו

17:21

חיפה

16:58

חיפה

18:03

לונדון

16:47

מוסקבה

17:08

ורשה

16:19

אילת

16:59

אילת

18:06

אמסטרדם

17:24

רומא

17:13

בלמונטה

17:47

ליסבון

17:57

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ד אדר א' (23.2.2024)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:56

ירושלים

18:09

ניו יורק

17:20

מלבורן

19:40

מדריד

18:28

תל אביב

17:12

תל אביב

18:10

לוס אנג'לס

17:25

יוהנסבורג

18:20

מרבייה

18:50

באר שבע

17:14

באר שבע

18:11

פריס

17:55

בואנוס איירס

19:09

טורונטו

17:30

חיפה

17:04

חיפה

18:09

לונדון

17:00

מוסקבה

17:23

ורשה

16:32

אילת

17:05

אילת

18:11

אמסטרדם

17:37

רומא

17:22

בלמונטה

17:55

ליסבון

18:05

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"א אדר א' (1.3.2024)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:01

ירושלים

18:14

ניו יורק

17:28

מלבורן

19:30

מדריד

18:36

תל אביב

17:18

תל אביב

18:15

לוס אנג'לס

17:31

יוהנסבורג

18:14

מרבייה

18:56

באר שבע

17:20

באר שבע

18:16

פריס

18:06

בואנוס איירס

19:00

טורונטו

17:39

חיפה

17:10

חיפה

18:14

לונדון

17:13

מוסקבה

17:37

ורשה

16:45

אילת

17:09

אילת

18:15

אמסטרדם

17:50

רומא

17:30

בלמונטה

18:03

ליסבון

18:12

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ח אדר א' (8.3.2024)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:07

ירושלים

18:19

ניו יורק

17:36

מלבורן

19:20

מדריד

18:44

תל אביב

17:23

תל אביב

18:21

לוס אנג'לס

17:37

יוהנסבורג

18:06

מרבייה

19:03

באר שבע

17:25

באר שבע

18:20

פריס

18:17

בואנוס איירס

18:51

טורונטו

17:48

חיפה

17:15

חיפה

18:20

לונדון

17:25

מוסקבה

17:52

ורשה

16:58

אילת

17:14

אילת

18:20

אמסטרדם

18:03

רומא

17:39

בלמונטה

18:11

ליסבון

18:19