חזרה לבתי הכנסת של הציבור כולו

_MG_7338----1280x853

 ב"ה זוכים אנחנו כעת, באופן רשמי ומסודר לחזור לעבודת ה' בבית הכנסת כפי שייעד משה רבנו את המטרה של יציאת מצרים בזמנו 'בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו'. תקופה ארוכה, ויש יאמרו אף ארוכה מידי התפללנו מחוץ לבתי הכנסת, במנייני חצר ומרפסות, בקרנות רחוב ובחניונים. בהמשך עברנו תקופות של מספרים שונים בחלל בית הכנסת 10 מתפללים,20, ואף חמישים אחוז מהמתפללים במגבלות גודל בית הכנסת, תו ירוק ותו סגול כשהמשותף לכל השלבים הללו היה שהקהילה לא תפקדה כציבור שלם המתפלל בבית הכנסת יחדיו. ילדים ובלתי מחוסנים הודרו מתפילת הציבור בבית הכנסת מכורח הנסיבות וההרגשה כהורים, כמחנכים וכקהילה הייתה מורכבת וחסרה.

הגיעה העת בה ניתנה הרשות לחזור לתפילה של הציבור כולו יחד, כקהילה בבית הכנסת. איך צריכה להיות חזרה זו? האם סתם, פשוט נכנס ונתפלל כאלו לא קרה כלום? וכי לא עברה עלינו תקופה ארוכה של יותר משנה בה השתנו סדרי עולם ובהם דרך עבודת ה' כציבור?

ברור שצריך לעשות חשבון נפש, דיון עמוק ציבורי, קהילתי ואישי להכין את עצמנו לחזרה מתאימה לתפילת הציבור. אלו לקחים אנחנו יכולים להביא עמנו לחידוש התפילה הציבורית?

שני התחומים המרכזיים גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום צריכים לעבור ריענון, שינוי ושדרוג על מנת שהשיבה לבית הכנסת תהיה ברובד שונה, אחר ומאפשר קיום טהור ואמתי יותר לתפילת הציבור.

אם נשכיל להפוך את בית הכנסת שלנו למקום מאיר פנים, מזמין, בו שולטת ההסתכלות ב'עין טובה' על הבאים בשעריו, בו לא שופטים או מעירים למי שמגיע רק לפעמים, מאחר או יוצא מוקדם. כל זאת תוך הבנה שהבסיס לתפילה משותפת היא 'שלום עלינו ועל כל ישראל עמך'. שלום פנימי, יחס אוהד, חם ומחבק לכל מתפלל – נצליח ליצור תשתית מתאימה לקומה הנוספת של התפילה כעבודת ה' ציבורית.

בנושאי בין אדם למקום, מוטלת עלינו החובה לחזור ולהפנים שבית הכנסת הוא ראשית מקום תפילה, למעט עד כמה שניתן שיח חולין בבית הכנסת, לבדוק את היחס המתאים לעלונים למיניהם האם הם מוסיפים קדושה, תורה וכבוד לתפילה או שמא להיפך. להקפיד מחד על מניעת 'טירחא דציבורא' בתפילה, ומאידך שתפילתנו תהיה בנעימות, ברגש, ובמתינות ראויה.

אם נפתח את הכיוונים הללו יחד עם התאמות קונקרטיות לכל קהילה וקהילה, נדון בדברים איש איש עם עצמו, ואחר כך במישור הציבורי הקהילתי, נזכה ותהיה חזרתנו לבית הכנסת מבורכת. התקופה המאתגרת והקשה של הקורונה לא תהיה רק אפילה אלא גם פרק זמן שהצמיח תובנות חדשות והזדמנויות להפוך את התפילה בבית הכנסת לחוויה ברמה אחרת לאורך ימים ושנים. בע"ה כך תתקיים בנו הבקשה 'מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה.... ומי שבאים בתוכם להתפלל'

מאת: הרב שמואל סלוטקי, מנהל הארגון העולמי

המאמר התפרסם באתר ערוץ 7 

...

ההזדמנות הנדירה של החזרה המלאה לבתי הכנסת - ערוץ 7

דרוש ריענון, שינוי ושדרוג על מנת שהשיבה לבית הכנסת תהיה ברובד שונה, אחר אשר יאפשר קיום טהור ואמיתי יותר לתפילת הציבור.