הלורד הרב פרופ' יהונתן זקס ז"ל

-----2

ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוקסים בישראל ובתפוצות

מביע צער עמוק על פטירתו של ענק הרוח והמדעים,

איש ההגות היהודית והאוניברסלית,

הלורד הרב פרופ' יהונתן זקס ז"ל

הרב הראשי ליהודי בריטניה לשעבר

המנוח היה בעל ביטוי מקורי ייחודי של יהדות של תורה ומצוות,

שהניף בגאון את דגלו של אברהם אבי האומה העברית שהוא גם אב המון גויים

הקורא בכל לב ופועל ללא ליאות לתיקון עולם במלכות ש-די.

הנהלת הארגון שהציעה בשנה האחרונה לבטא בהוקרה מיוחדת את דמותו

ולהעלות על נס את מפעלו הרוחני, תמשיך לפעול להארת דרכו ומשנתו.

הארגון שולח את תנחומיו העמוקים למשפחתו ולביתו.

תהא מנוחתו כבוד!

דוד בן-נאה

יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות

ד"ר יעקב הדני

יו"ר המועצה העולמית לחינוך תורני


בתמונה (מימין לשמאל): הלורד הרב פרופ' יהונתן זקס ז"ל, החבר זבולון המר ז"ל ויבל"א דוד בן-נאה יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות