הצעת מתווה לחזרה זהירה לתפילה בבתי הכנסת

ab199b88-ebd7-495f-aabd-c7b6d8d8671b
בימים אלה המשק הישראלי חוזר אט אט לשגרה תחת מגבלות שונות כשאף מערכת החינוך ובתי העסק רבים החלו לפעול. בנוסף, פורסמו מתווים נוספים לפתיחת ענפים במשק בשבועות הקרובים.
בתי כנסת 18,000-לצערנו, טרם פורסמו הנחיות ומתווה מסודר לפתיחתם של בתי הכנסת בארץ. בישראל פועלים כ שבשעריהם נכנסים כמיליון וחצי מתפללים בימי חול, בשבתות ובחגים. בית הכנסת היווה לאורך השנים מקום לחיבור וקשר עמוק של כל יהודי ויהודי עם הקב"ה וכיום אלו עומדים שוממים בארצנו כבר כחודשיים. יהודים רבים רואים בבית הכנסת כביתם הראשון והניתוק המתמשך מבתי הכנסת מהווה עבורם סבל נפשי עמוק ופגיעה אנושה בעלת השלכות רבות.
אכן, בתחילת הדרך בתי הכנסת היוו מוקד מרכזי של הדבקה ברחבי הארץ, אך דווקא כעת היא הנותנת. הציבור הדתי והחרדי הבין את הסכנות הכרוכות בהדבקות ושומר על הכללים באופן מלא ולדעתנו ניתן יהיה לייצר מתווה ישים שיוכל לאפשר את פתיחת בתי הכנסת בזהירות ותוך הקפדה על כללים והנחיות של גורמי המקצוע.
אנו מבקשים בהקדם האפשרי לפתוח עמנו בשיח משותף על מנת לייצר מתווה מסודר שיפורסם לכלל גבאי בתי הכנסת לפתיחה זהירה בכל הארץ בימים הקרובים.
אנו מצרפים מספר הצעות אפשריות לדיון מעשי שיאפשר זאת. 
1.בכל בית כנסת ימונה אחראי קורונה, שתפקידו לוודא שמירה על הנהלים שיפורסמו. הוא יחתים את וועד/הנהלת בית הכנסת על טופס עם פרטי בית הכנסת והתחייבותם לעמידה בתנאים שיפורסמו. הטפסים ירוכזו בארגון העולמי.
2.יפורסמו הוראות מפורטות של שמירת מרחק בין מתפללים, הוראות לשליח הציבור, והוראות לקריאת התורה, באופן שישמור על ההרחקה הנדרשת.
3.יוצבו עמדות לחיטוי ידיים, מסכות פנים לטובת מי ששכח, הקפדה יתירה על ניקוי שירותים.
4.כניסה לבית הכנסת רק לאחר מדידת חום, ורישום המתפללים ופרטיהם הנכנסים לתפילה.
5.בשבתות יתבצע רישום לפני השבת, ותתאפשר מדידת חום באמצעים מותרים בשבת.
6.יינתנו הוראות מפורטות כיצד ניתן לקיים שיעורים למספר מוגבל של משתתפים בבית הכנסת.
כללים הללו הינם כאמור בסיס לדיון וחשיבה משותפת יחד עם גורמי המקצוע על מנת שאלו יאפשרו בסופו של תהליך פתיחתם הבטוחה והזהירה של בתי הכנסת.