הזמנה לחגיגת המימונה

הרינו מתכבדים להזמינך להשתתף באירוע המרכזי של חגיגות המימונה בירושלים, שיתקיים בעז"ה במוצאי שבת כ"ב בניסן תשע"ח 7 באפריל 2018 בשעה 21:15 במרכז הרוחני בני הרמה, רחוב ישראל זרחי רמות אלון – ירושלים

בברכת ובמעמד:

מכובדנו הראשון לציון הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א – הרב הראשי לירושלים

כבוד ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת וסגניו

הפייטן מר מני כהן ותזמורת נגנים

תרבחו ותסעדו

בברכת

חג פסח כשר ושמח

אליעזר שפר

ihud batei hachneset

    az mimuna1 עמוד 2 עותק