בית הכנסת כמרכז רוחני קהילתי - כנס אזורי בפתח תקווה

בית הכנסת כמרכז רוחני קהילתי - כנס אזורי בפתח תקווה

בכל ימות השנה אנו מעמידים את גבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות במוקד ובמרכז האירועים, המפגשים והמיזמים ותשומת הלב, באשר הם הם העוסקים במלאכת הקודש של הנהגת הקהילות וניהולם התקין של בתי הכנסת למענם ולרווחתם של המתפללים.

יחד עם זאת, חשבנו שמן הראוי והרצוי להתייחס גם לנושאים ולעניינים המתהווים ומתרחשים בבתי הכנסת מדי יום ביומו ועל כן אנו פותחים בסדרה של מפגשים אזוריים, שבהם נקיים דיונים בנושאים המרכזיים העומדים על סדר היום הציבורי של בתי הכנסת והקהילות וגם בירורים וסדנאות מקצועיות בכל הנושאים והעניינים המעסיקים במיוחד את הגבאים ואת ציבור המתפללים.

שאלות המחשה לדיונים ולבירורים בסדנאות:

א. האם יש פער בין מה שנראה לך נכון ובין האופן שבו הדברים מתנהלים בבית הכנסת/בקהילה? באלו תחומים יש פער? למה יש פער? כיצד ניתן לצמצם את הפער?

ב. לאחד המתפללים יש אזכרה בבית הכנסת. הוא הביא לקידוש בבית הכנסת תבשיל שאשתו הכינה בבית. האם תסמוך על הכשרות של התבשיל?

ג. החזן הקבוע של ראש השנה, הסתכסך במהלך השנה עם כמה אנשים מבית הכנסת, היו כמה אנשים שדרשו להחליפו. איך בכוונתך לנהוג?

ד. הרב דורש ממך שלא לאפשר לאחד מהמתפללים הקבועים לעלות לתורה ולשמש כשליח ציבור. האם בכוונתך לקיים את דברי הרב?

לשם כך, העמדנו במוקד ובמרכז הכנס האזורי בפ"ת של גבאי בתי הכנסת את הנושא:

בית הכנסת כמרכז רוחני קהילתי וקיימנו סדנא מקצועית חדשנית של מכון משכן שלום אודות מערכת היחסים של המצוי והרצוי בין הגורמים השונים בקהילה, כולל קבלת החלטות, מניעת עימותים, משברים ופיתוח הנהגה משכינת שלום.

כדי לראות ולשמוע את דבריו החשובים של הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א – הרב הראשי לפתח תקווה ולהתרשם מהסדנא המקצועית על מערכת היחסים שבין הגבאים לבין הרב וציבור המתפללים, תוכלו לצפות בסרטון שיועלה בעתיד הקרוב, לערוץ היוטיוב של איחוד בתי הכנסת והקהילות.

 

pdfסקירה_מצולמת-כנס_פתח_תקווה.pdf