מורשת המשפט בישראל: המשפט העברי - האתגר

מורשת המשפט בישראל: המשפט העברי - האתגר

"מורשת המשפט בישראל", בראשותו של פרופ' נחום רקובר, הוקמה ביוזמת משרד המשפטים, כדי ליישם את ערכי המשפט העברי בחיי היום-יום, על ידי הגברת התודעה בדבר הרלוונטיות של ערכים אלו בציבוריות הישראלית.

ליישום אתגר חשוב זה, פועלת ה"מורשת" בשני מישורים:
(א) קיום שבתות עיון ולימוד במקורות היהודיים, בנושאים בהם משיקים המוסר והמשפט.
(ב) מחקר ופרסום ספרים המדגימים את תרומתו של המשפט העברי לחברה בת ימינו.

"מורשת המשפט בישראל" נכונה לסייע בארגון שבתות עיון במשפט העברי – עם מיטב המרצים, לקהילות בתי הכנסת החברות ב"איחוד בתי כנסת והקהילות".

כמו כן, מציעה ה"מורשת" לספריות בתי הכנסת, להעשיר את ספרייתם בספרים שיצאו לאור על ידה – בהנחה משמעותית של עד 80% - לזמן מוגבל.

ליצירת קשר: מורשת המשפט בישראל: 02-6247041