ירושלים: מעיר שלם – לירושלים השלמה

ירושלים: מעיר שלם – לירושלים השלמה

בימים אלה יצא לאור הספר החדש "ירושלים – מעיר שלם לירושלים השלמה" בעריכתו של הרב צבי שינובר.

שער פנימי
בספר שבו שותפים משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, חמ"ד והמכללה האקדמית לחינוך שאנן, שבעה שערים:
א. ירושלים עיר הקודש, ב. מקדש מלך, ג. במהלך הזמנים, ד. אם אשכחך ירושלים, ה. הכותל המערבי, החומה ושעריה, ו. ירושלים של מעלה, ז. ירושלים בירת ישראל.
הספר הזה, לפי מיטב ידיעתי, הוא הספר הראשון בסדרת הספרים, החוברות והפרסומים שעומדים לצאת לאור בסימן שנת יובל ה-50 לשחרורה ולאיחודה של ירושלים.
הספר המקורי, המהודר והמקצועי מהווה גם מסמך פדגוגי מעולה שניתן להסתייע בו בשיעורים, בהרצאות ובהנחלת המורשת של ירושלים מדור לדור. ניתן לרכוש את הספר ע"י פנייה לרב צבי שינובר - מופת:  
למען גילוי נאות, התמונה בעמוד 163 היא תמונה שלי שצילם הצלם הירושלמי אהרון צוקרמן ביום כ"ח באייר תשכ"ז.

תמונת אליעזר שפר בספר
המעוניינים בפרסומים שלי ובתמונות מהימים ההם מוזמנים לפנות אלינו לדוא"ל או לפקס: 153-2-6245917.


אליעזר שפר