שאלות ותשובות סביב נגישות בתי כנסת

על מי מוטלת החובה להנגיש את בית הכנסת?

חובת הנגשת בית הכנסת מוטלת על הבעלים (כלומר, בעלי המבנה), ועל המחזיק (כלומר, המפעיל– בדרך כלל עמותה).
התאמות נגישות הדורשות היתר בנייה הן באחריות בעלי המבנה. התאמות נגישות אחרות הן באחריות המפעיל, לדוגמה:שילוט נגיש, מקומות מיוחדים לאנשים בכיסאות גלגלים.

מה צריך להנגיש בבית הכנסת ואיך עושים את זה?
ההנגשה כוללת הן את היבטי הנגישות הפיזית והמבנית של מקומו של המתפלל בין שאר המתפללים, והן את היחס המכבד של הקהילה והשתייכות מלאה אליה. על מנת להבטיח לאדם עם מוגבלות את האפשרות להיות חלק מהקהילה, אין להסתפק במתן נגישות ואפשרות להשתתף בתפילה על כל רבדיה, אלא גם להתאים את דרכי הפעילות עצמה. לדוגמא באופן התפילה, במינוי לתפקידים בקהילה ובבית הכנסת, ואף את האירועים החברתיים.

להלן קישור לעלון מידע בעניין זה

להנגשת בית הכנסת יש להתייעץ עם מורשה נגישות - הגורם המקצועי בנושא. ניתן להיעזר ברשימת מורשי נגישות הנמצאת בקישור הבא באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,

אני נציג העמותה שמפעילה את בית הכנסת ורוצה להנגיש את בית הכנסת שלי, מאיפה אוכל לקבל מימון?

ישנם מספר גופים שעשויים להשתתף במימון ההנגשה: המשרד לשירותי דת, משרד הבינוי והשיכון, אגף הקרנות בביטוח הלאומי וקרנות פילנתרופיות העוסקות בתחום המוגבלות (ניתן למצוא מידע אודותיהן ברשת האינטרנט).

לשאלות נוספות, אנו מזמינים אותך לפנות למוקד פניות הציבור של הנציבות בטלפון 6763 * בכתובת המייל:

למידע נוסף: