ברית ידידות ביה"כ לה טורנל בפריס לביה"כ "בית אל" בשדרות

ברית ידידות ביה"כ לה טורנל בפריס לביה"כ  "בית אל" בשדרות

pdfברית ידידות ביה"כ לה טורנל בפריס לביה"כ "בית אל" בשדרות