בית הכנסת "אליהו הנביא" - העיר העתיקה ירושלים

בית הכנסת "אליהו הנביא" - העיר העתיקה ירושלים

בית הכנסת אליהו הנביא - העיר העתיקה ירושלים

מזמין את הציבור לתפילות הימים הנוראים תשע"ו
עם שליח הציבור
ר' אהרן דב ואלס הי"ו
נצר למשפחת בעלי תפילה

זמני התפילות:

מוצש"ק כי תבוא
22:00 – סידור מקומות
23:00 – סליחות

א' דראש השנה
18:40 – מנחה + דרשה מעניני דיומא
19:10 – ערבית
07:30 – שחרית
10:40 – תקיעת שופר ומוסף

ב' דראש השנה
19:10 – ערבית
07:30 – שחרית
10:40 – תקיעת שופר ומוסף

שבת תשובה
18:35 – מנחה, קבלת שבת, דרשה מעניני דיומא וערבית
08:00 – שחרית

יום הכיפורים
18:20 – כל נדרי (20 דקות לפני השקיעה)
07:30 – שחרית
10:00 – קריאת התורה
10:40 – יזכור
16:20 – מנחה (140 דקות לפני השקיעה)
17:30 – נעילה
18:39 – שקיעה

לפרטים נוספים בטלפון: 053-9946646